Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Společenství

Společenství mládeže

Schází se každý pátek po mši svaté ve farní budově. Jsou zváni všichni mladí od osmých tříd základní školy.

Společenství mladších (terciáři)

Schází se v úterý v 19.30 hodin v kapli Božího milosrdenství ve farní budově. Zván je každý, kdo se chce přidat ke chvíli ztišení, rozjímání, k modlitbě breviáře či sv. růžence.

Společenství starších

Schází se v úterý v 18.00 hodin v kapli Božího milosrdenství ve farní budově.

Modlitby matek

Schází se ve čtvrtek v 19.00 hodin (v letním čase v 19.30 hodin) v kapli Božího milosrdenství ve farní budově. Toto společenství funguje v naší farnosti od května roku 2009. Zvány jsou všechny maminky, které mají touhu se modlit za své děti a odevzdávat je do Ježíšových rukou.

Fatimský apoštolát

Krom mimořádných setkání se schází pravidelně o prvních sobotách ve farní učebně k vedení pobožnosti.

Společenství Živého růžence

Toto společenství zahrnuje více jak osmdesát členů napříč všemi věkovými kategoriemi. Animátorem je paní Marie Mikuláštíková.

1346 Total Views 1 Views Today