This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Bohoslužby

Obecný pořad bohoslužeb (aktuální naleznete v ohláškách)

neděle: 7.30 a 9.30*
pondělí: 18.00
úterý: 6.30 – společenství svatého růžence
středa: 18.00 – po mši svaté adorace
čtvrtek: 7.30
pátek: 18.00 – během školního roku mše svatá pro děti a mládež
sobota: 7.30

Liturgický kalendář

Liturgický kalendář včetně nedělních textů Písma svatého a mnoho dalšího.

*Kubík

Při nedělní mši svaté v 9.30 (během školního roku) se koná alternativa bohoslužby slova pro děti od 4 let do druhé třídy. Jedná se o pomoc rodičům při výchově ve víře a zároveň službu pro rodiče, aby sami mohli v klidu prožít bohoslužbu slova v kostele.

Charitní dům

Mše svaté v kapli Svatého Ducha v Charitním domě bývají dle ohlášení jednou měsíčně ve čtvrtek v 10.00 hodin.

Pobožnost křížových cest

V době postní se konají křížové cesty každý pátek půl hodiny přede mší svatou a v neděli ve 14.30 hodin. Ve vedení se střídají různé skupiny věřících. Při každé křížové cestě myslíme na konkrétní úmysl.

Májové pobožnosti

V měsíci květnu se setkáváme k májovým pobožnostem vždy v pondělí, ve středu a v pátek přede mší svatou.

Roráty

V době adventní prožíváme zvláště s dětmi roráty (průvod s lampičkami spolu s dalším programem) v pondělí a pátek při večerní mši svaté, v sobotu při ranní mši svaté.