Jste návštěvník | Dnešních návštěv

svátost kněžství

Jákob – prázdninové vydání 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Ježíš posílá pastýře

Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mt 9,36 – 10,8) | 18. června 2017

Ježíšovi bylo líto zástupů, které byly vysílené a skleslé jako ovce bez pastýře. A tak ustanovil apoštoly, aby jim zprostředkovávali Boží pomoc. A my si dnes můžeme položit otázku: „Jak tento Ježíšův dar přijímáme?“ Ježíš daroval světu biskupy a kněze, kteří vysluhováním svátostí pomáhají duším na cestě do věčného přebývání s Bohem – do nebe. Jak s nimi spolupracuji na své spáse?

Celý příspěvek

Mše svatá – Závěrečné obřady

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 23. dubna 2017

Předchozí částí této čtyřdílné katecheze: Úvod a Vstupní obřady, Bohoslužba slova, Bohoslužba oběti.

Hovořili jsme o mši svaté jako o vrcholné modlitbě dne, o setkání s Bohem, který nás obdarovává zjevenou pravdou, o zpřítomnění večeřadla, Ukřižování i Zmrtvýchvstání. Skončili jsme u chvíle ticha, u nejosobnějšího rozhovoru s Ježíšem, který vstoupil do našeho života ve svatém přijímání.

Celý příspěvek

Mše svatá – Bohoslužba oběti

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 2. dubna 2017

Bůh stvořil člověka, aby byl šťastný, možná i proto je člověk nazýván homo festivus – člověk slavící. Při domácí oslavě je důležitý stůl, u kterého se setkáváme. Chystáme na něj ubrus, prostírání, květiny, pokrmy, nápoje, aby se všem líbil a dobře se u něho cítili. Stůl je středem setkání, a to nejen v našich domovech, ale i v domě Božím.

Celý příspěvek

Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Mt 17,1-9) | 12. března 2017

K tomu, aby člověk prožil mimořádné setkání s Bohem, dnes nemusí cestovat do Svaté země ani se vracet v čase do doby Ježíšovy. Zázraky, o kterých píše evangelium, se odehrávají ve slavení každé mše svaté. Problém je, že je někdy nevnímáme. Vycházíme z kostela, kde všechny ty události jaksi prošly kolem nás. A my zůstáváme stejní.

Celý příspěvek

Máme dva novokněze

V sobotu 25. června 2016 přijali z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení dva jáhni.

Mgr. Jiří Luňák, narozen 20. dubna 1983 v Uherském Hradišti
Primice: 2. července 2016 v 10.00 hodin v Ořechově na místním hřišti

Mgr. Bc. Tomasz Żurek, narozen 25. července 1985 v Brzesku (Polsko)
Primice: 26. června 2016 v 10.15 hodin v uherskobrodském farním kostele, 3. července 2016 v 11.30 v domovské farnosti Przyborów v Polsku

Modleme se za ně i za naše rodiny, aby vychovávaly muže schopné a ochotné naslouchat Božímu volání.

V neděli 3. července 2016 bude v naší farnosti při mši svaté v 9.30 hodin udělovat novokněžské požehnání P. Petr Pavel Severin OPraem.

Neděle dobrého pastýře

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 17. dubna 2016

Jednou za čas měl opat v klášteře den, kdy se vyřizovaly různé důležité záležitosti. I sešla se v přijímacím pokoji řada lidí. Starosta města, vedoucí špitálu, řídící školy, bankéř a stavitel, který řídil opravu kostela. Tu mezi ně přišel kostelník a omlouval opata, že se chvilku zdrží, protože po jitřní mši svaté ho poprosil nějaký pacholek o vyzpovídání. Vznešení pánové to přijali s úsměvem a pokračovali ve vzájemném hovoru. Ale jeden nový mnich kostelníka na chodbě zastavil a zeptal se: „Co to ten náš opat dělá? Tolik důležitých pánů nechá čekat kvůli nějakému sedláckému nádeníkovi.“ Celý příspěvek

Jákob – doba postní a velikonoční 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_01

Kněžské svěcení v Olomouci

V sobotu 27. června 2015 v 9.30 hodin přijmou v olomoucké katedrále kněžské svěcení tito jáhnové:

Macura Pavel z farnosti Zlín – Jižní Svahy
primice: neděle 5. července 2015 v 16.00 hodin – Zlín – Jižní Svahy

Mlčoch Zdeněk z farnosti Rataje
primice: neděle 28. června 2015 v 16.00 hodin – Rataje u Kroměříže

Pavlíček Vilém z farnosti Svitavy
primice: sobota 4. července 2015 v 10.00 hodin – Svitavy

Rumíšek Martin z farnosti Nová Lhota
primice: pondělí 6. července 2015 v 10.30 hodin – Nová Lhota

Slezák Josef z farnosti Březnice u Zlína
primice: pondělí 29. června 2015 v 16.00 hodin – Březnice u Zlína

Všichni moravští novokněží budou také slavit mši svatou 5. července 2015 v 8.30 hodin v bazilice na Velehradě.

Modleme se za všechny kandidáty svěcení.

Celý příspěvek

Kněžské svěcení v Olomouci

V sobotu 28. června 2014 v 9.30 hodin přijmou v olomoucké katedrále kněžské svěcení dva kandidáti:

František Ponížil – primice 29. června v 15.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně a
Karel Skočovský – primice 29. června v 15.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích.

Všichni moravští novokněží budou také slavit mši svatou 5. července 2014 v 8.00 hodin v bazilice na Velehradě.

Modleme se za všechny kandidáty svěcení.

Celý příspěvek

Nejbližší akce

Biblický citát na dnešní den
Dají mu jméno Emanuel, to je: Bůh s námi. (Mt 1,23)

Prožíváme

ADVENT

a rok přípravy na

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC

Videoklipy

Videoklip písně Kráčí

do soutěže

Velehradská kamera 2013

 

 

Vítězný příspěvek

v soutěži

Velehradská kamera 2012