Jste návštěvník | Dnešních návštěv

svátost kněžství

Str. 2 z 212

Rozhodnout se pro přátelství s Bohem

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí | 16. února 2014

Největším problémem, který lidé ve svém životě řeší, je problém zla. Setkáváme se s ním na každém kroku. Jednak je to zlo přirozené – nemoc, bolest, smrt. S tím se ještě nějak smířit dokážeme. Jsou to následky prvotního hříchu. Dědictví, které nás vzdálilo od Boha. Pak je zlo horší – mravní, kdy se sami lidé dopouštějí zla. Utiskování, okrádání, křivdy či zabíjení. S takovým jednáním se neumíme smířit. Vnucuje se tedy otázka: Proč to Bůh dopouští? Proč tomu nezabrání? Dnešní první čtení praví, že „Bůh je všemohoucí a všechno vidí, zná každý lidský skutek.“ Zná tento svět skrz naskrz. Zná minulost, přítomnost i budoucnost. Celý příspěvek

Str. 2 z 212