This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Pro mládež

Články (nejen) pro mládež

Farní časopis Jákob

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – velikonoční a prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pouť jízd králů na Svatém Antonínku

Jákob – podzim, advent a Vánoce 2021

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzim, advent a Vánoce 2021. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Misijní dílničky

Zveme děti i jejich doprovod v sobotu 23. října od 15.00 hodin do farní učebny na misijní dílničky. V neděli 24. října budete moci zakoupit výrobky od dětí a tím přispět na papežské misijní dílo.

Farní výlet ministrantů a schóly

Odkazujeme na fotogalerii farního výletu ministrantů a schóly.

Fotogalerie: Farní výlet ministrantů a schóly
(Foto: Dana Bogárová)

Děkanátní setkání dětí a rodičů

Webové stránky: http://setkani.maweb.eu/

Náboženství

V pátek 28. 5. v 16.15 hodin proběhne ve farní učebně náboženství pro 8. a 9. třídy.

V novém školním roce s Ježíšem

Srdečně zveme děti a mládež na mši sv. tuto neděli 30. 8. 2020 v 9.30 hod.
Na konci mše sv. bude požehnáno všem dětem a mládeži na zahájení nového školního roku a také zvláštní požehnání dostanou prvňáčci, kterým také požehnám jejich aktovky a školní potřeby.

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný biřmovanci, ministranty, scholou Samuel a Misijním klubkem. Začínáme po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) ve středu 1. července 2020. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili, aneb kde jsou dva nebo tři…

Křížová cesta v SMS

Nabízíme křížovou cestu, která spočívá vždy v jednom biblickém citátu a jedné otázce. Otázky jsou zvláště pro mladé, ale svým způsobem si je může položit každý.

Jak se modlit? U každého zastavení je dobré si nejprve představit danou scénu křížové cesty. Uvést výzvou: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.“ Pak se zamyslet na biblickým citátem. Dát si odpověď na danou otázku. A zakončit zvoláním: „Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.“ Mezi jednotlivá zastavení se může vložit i krátký zpěv. Třeba píseň Svatý Bože z Kancionálu.

Celý příspěvek