Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Pro mládež

Články (nejen) pro mládež

Adorační den 2014

Všichni jste srdečně zváni k prožití Adoračního dne naší farnosti.
V úterý 1. dubna 2014 se připojíme k nepřetržité adoraci, která probíhá v jednotlivých farnostech olomoucké arcidiecéze po celý rok.
Tento den je také dnem modliteb a obětí za kněžský seminář.

Celý příspěvek

Breviář vždy po ruce… a nejen to

Vrátím-li se o nějakých patnáct let zpátky, nemohu nevzpomenout na všudypřítomnou otázku při balení na cesty: „Kam s breviářem?“ O to zajímavější byl týden, v němž se přecházelo z jednoho dílu na druhý a bylo nutné vzít je s sebou oba. Pokud se člověk chtěl připojit k denní modlitbě církve, musel počítat s nějakým tím kilem v zavazadle navíc. Druhou „obětí“ pak bylo – byť nám to přišlo přirozené – nekonečně listovaní či tonutí ve spektru záložek. Nejeden by toto všechno považoval za neodmyslitelnou „romantiku“, a to už ani nemluvím o zastáncích vůně papíru a knihy jako takové. V mnohém s nimi souhlasím. Nyní se však podívejme na vymoženost doby elektronických knih.

Celý příspěvek

Můj Král

Nejen mladým nabízíme ke shlédnutí i zamyšlení tři krásná videa, která zajímavým a jednoduchým způsobem vysvětlují základní hodnoty víry. První klip ukazuje na osobu Ježíše Krista, druhý mimo jiné podtrhuje podstatu modlitby, třetí je zaměřen na dar svobody.

Celý příspěvek

Neprodávejte své mládí obchodníkům se smrtí

Nabízíme všem mladým a nejen jim promluvu papeže Františka k sardinské mládeži z webu české sekce Vatikánského rozhlasu.

Duchovní zahájení školního roku

Fotogalerie: Duchovní zahájení školního roku

Celý příspěvek

Promluvy papeže Františka

Na českém webu Vatikánského rozhlasu  se můžete začíst do překladů promluv (mimo jiné) ze Světových dnů mládeže. Jde tedy o horní příspěvky v podsekci PromluvyHomilie.

Celý příspěvek

Modlitba za Světový den mládeže 2013

Otče, tys poslal svého věčného Syna, aby spasil svět, a vybral jsi muže a ženy, aby skrze Něj, s Ním a v Něm hlásali radostnou zvěst všem národům. Uděl potřebné milosti, aby z tváří všech mladých vyzařovala radost z toho, že mohou být v síle Ducha Svatého šiřiteli evangelia, které církev ve třetím tisíciletí potřebuje.

Celý příspěvek

Velehradská kamera

Ve čtvrtek 6. června 2013 po mši svaté ve velehradské bazilice proběhlo za účasti otce arcibiskupa Jana Graubnera a dalších hostů slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Velehradská kamera. V kategorii základních škol byly předány dvě ceny, v kategorii středních škol také dvě. Dále byla předána cena společnosti Three Brothers, s.r.o. a cena TV Noe. Nakonec byla předána cena „absolutní vítěz“.

Společenství mládeže Vlčnov, schola Samuel a přátelé se zapojili s videoklipem (a písní) Kráčí. Ten získal poslední zmíněné ocenění – „absolutní vítěz“ soutěže Velehradská kamera.

Celý příspěvek

Adorační den 2013

Všichni jste srdečně zváni k prožití Adoračního dne naší farnosti.
Na velikonoční pondělí 1. dubna 2013 se připojíme k nepřetržité adoraci, která probíhá v jednotlivých farnostech olomoucké arcidiecéze po celý rok. Ne vždy se podaří, že tato událost připadne na den pracovního volna. Využijme toho.
Tento den je také dnem modliteb a obětí za kněžský seminář.

Celý příspěvek

Týden modliteb za mládež 2013

Od neděle 17. března do následující neděle 24. března 2013 se můžeme připojit ke společné modlitbě za mládež. Tato výzva je pro všechny, kteří cítí, že mládež potřebuje naši modlitbu. Tato brožurka obsahuje texty s přímluvami na každý den.