Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Pro mládež

Články (nejen) pro mládež

Neprodávejte své mládí obchodníkům se smrtí

Nabízíme všem mladým a nejen jim promluvu papeže Františka k sardinské mládeži z webu české sekce Vatikánského rozhlasu.

Duchovní zahájení školního roku

Fotogalerie: Duchovní zahájení školního roku

Celý příspěvek

Promluvy papeže Františka

Na českém webu Vatikánského rozhlasu  se můžete začíst do překladů promluv (mimo jiné) ze Světových dnů mládeže. Jde tedy o horní příspěvky v podsekci PromluvyHomilie.

Celý příspěvek

Modlitba za Světový den mládeže 2013

Otče, tys poslal svého věčného Syna, aby spasil svět, a vybral jsi muže a ženy, aby skrze Něj, s Ním a v Něm hlásali radostnou zvěst všem národům. Uděl potřebné milosti, aby z tváří všech mladých vyzařovala radost z toho, že mohou být v síle Ducha Svatého šiřiteli evangelia, které církev ve třetím tisíciletí potřebuje.

Celý příspěvek

Velehradská kamera

Ve čtvrtek 6. června 2013 po mši svaté ve velehradské bazilice proběhlo za účasti otce arcibiskupa Jana Graubnera a dalších hostů slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Velehradská kamera. V kategorii základních škol byly předány dvě ceny, v kategorii středních škol také dvě. Dále byla předána cena společnosti Three Brothers, s.r.o. a cena TV Noe. Nakonec byla předána cena „absolutní vítěz“.

Společenství mládeže Vlčnov, schola Samuel a přátelé se zapojili s videoklipem (a písní) Kráčí. Ten získal poslední zmíněné ocenění – „absolutní vítěz“ soutěže Velehradská kamera.

Celý příspěvek

Adorační den 2013

Všichni jste srdečně zváni k prožití Adoračního dne naší farnosti.
Na velikonoční pondělí 1. dubna 2013 se připojíme k nepřetržité adoraci, která probíhá v jednotlivých farnostech olomoucké arcidiecéze po celý rok. Ne vždy se podaří, že tato událost připadne na den pracovního volna. Využijme toho.
Tento den je také dnem modliteb a obětí za kněžský seminář.

Celý příspěvek

Týden modliteb za mládež 2013

Od neděle 17. března do následující neděle 24. března 2013 se můžeme připojit ke společné modlitbě za mládež. Tato výzva je pro všechny, kteří cítí, že mládež potřebuje naši modlitbu. Tato brožurka obsahuje texty s přímluvami na každý den.

Don Bosko u nás

V rámci příprav na 200. výročí narození Dona Boska proběhne putování jeho ostatků v naší zemi. V neděli 10. února 2013 se s nimi můžeme setkat ve Zlíně v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Zde je mapa.

Celý příspěvek

Celostátní setkání mládeže začalo

Přibližně šest tisíc mladých lidí dnes dorazilo do Žďáru nad Sázavou na Celostátní setkání mládeže. Křesťanská akce národního formátu se koná po pěti letech a potrvá do neděle 19. srpna. Do příprav se zapojilo více než 750 dobrovolníků. V rámci setkání mladých se v sobotu 18. srpna uskuteční také Pouť rodin. Dorazí na ni asi 3000 dospělých, kterým záleží láskyplných vztazích v rodině, příjemné rodinné atmosféře i slušné výchově dětí.

Podrobně můžete setkání sledovat na oficiálních stránkách zdar2012.signaly.cz nebo sledovat přímé přenosy televize Noe.

Dvojité vítězství

Společenství mladých Vlčnov se zúčastnilo soutěže Velehradská kamera, vyhlášené u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. A jejich společné dílo zvítězilo ve dvou kategoriích. Gratulujeme!

Celý příspěvek