This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

katechismus

Ježíšova škola

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Mk 1,29-39) | 4. února 2018

Za svého života už jsem měl nepočítaně příležitostí někde k někomu promlouvat, něčemu někoho učit. Ale není promluva jako promluva. Už na střední škole jsme dostali za úkol mluvený referát. Zatímco si spolužáci někde něco nezáživného nastudovali, já hovořil bez velkých příprav o technologii tehdy ještě u nás málo rozšířených kompaktních disků. A stalo se, že mnohým referátům muselo stačit několik minut, ale u mého tématu posluchači vydrželi celou hodinu. Nyní jako kněz vnímám rozdíl, jestli přednášíte třeba biřmovancům, kteří už netrpělivě očekávají konec setkání (i když tomu tak vždy není :-)), nebo na jiném kurzu, kde pečlivě sledují každé slovo, a ještě si někteří zvládnou udělat i zápis. Něco jiného je třeba kázání, kdy vám pak po mši někdo řekne: „Dnes jste to měl nějaké dlouhé,“ nebo oslovovat publikum při koncertě, kde si posluchači vytleskají ještě přídavek.

Celý příspěvek

Jákob – doba postní a velikonoční 2014

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Jákob – doba postní a velikonoční 2013

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Jákob – doba adventní a vánoční 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pastýřský list k Roku víry

Drazí bratři a sestry,

Svatý otec Benedikt XVI. vydal list, kterým vyhlásil Rok víry. Rád bych Vás seznámil s jeho hlavními myšlenkami. Rok víry začíná 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24. listopadu 2013. Na datum zahájení připadá také dvacáté výročí vydání Katechismu katolické církve. Ten byl vyhlášen blahoslaveným Janem Pavlem II., aby všem věřícím ukazoval sílu a krásu víry. Cílem tohoto roku je prohloubení víry a obnova církve. Té je možno dosáhnout také skrze svědectví, jež svým životem vydávají věřící. Už tím, že žijí ve světě, jsou křesťané povoláni, aby vyzařovali slovo pravdy, které nám zanechal Pán Ježíš.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Výchova svědomí

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 22. dubna 2012

Výchova svědomí – že je toto téma důležité a potřebné, poznáváme při pohledu na svět, ve kterém žijeme a také ze svátosti smíření. Stále je mnoho lidí, kteří mají pocit, že nemají žádné hříchy a že jejich život je v naprostém pořádku. A to, že mnozí kolem nich trpí a jsou nešťastní, už je nezajímá. Jejich svědomí je vážně nemocné ne-li zcela umrtvené.

Celý příspěvek

Desatero Božích přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní | 11. března 2012

V Písmu svatém nacházíme Desatero na dvou místech. V knize Exodus a v knize Deuteronomium. Na prvním místě je uvedeno krásným vyznáním spojeným se zaslíbením, kterého se Izraelitům dostává od samotného Boha:

Celý příspěvek

YouCat – katechismus pro mladé

Mladým se dostává do rukou pozoruhodná pomůcka – kniha s názvem YouCat (spojení ze slov Youth Catechism), která podává základní obsah katolické víry jazykem mládeži blízkým.

Celý příspěvek