Jste návštěvník | Dnešních návštěv

církev

Jákob – doba postní a velikonoční 2018

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Ponoření do hlubin

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí (Mt 16,13-20) | 27. srpna 2017

Lidé rádi zdolávají různé výzvy. Vystoupali na nejvyšší hory, přešli nejrozpálenější pouště, zdolali oba póly a pokouší se zdolávat i hlubiny moře. Guinessova kniha rekordů uvádí, že do největší hloubky se dokázal v egyptském Dahabu ponořit Ahmed Gamal Gabr, a hodnota jeho rekordu je 332,35 metrů. Ponor do této hloubky trval 12 minut a návrat nad hladinu, kvůli dekompresi, 15 hodin. Trénovat na to musel čtyři roky. Je to pozoruhodný výkon. Ale když si uvědomíme, že oceán dosahuje hloubky až jedenácti kilometrů, musíme se před tímto živlem sklonit a přiznat si, že jeho pokoření je nad naše síly.

Celý příspěvek

Pět slov dobrého života

Text k zamyšlení zvláště pro vycházející školní mládež u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela | 25. června 2017

Zde je pět pojmů ke stažení jako záložka k vytištění.

Kostel je srdcem každé obce, je symbolem našeho volání k Bohu. Tehdy, když něco slavíme, když se radujeme, tehdy, když nás čekají důležitá rozhodnutí, tehdy, kdy jsme slabí, hříšní či bezradní. Můžeme se s Bohem spojit kdekoli, ale kostel je místem – jakýmsi domovem, kde se farní rodina cítí dobře.

Celý příspěvek

Mnozí přijdou pod mým jménem

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí (Lk 21,5-19) | 13. listopadu 2016

Právě jsme vyslechli evangelium, které hovoří jak o pádu Jeruzaléma – jeruzalémského chrámu, tak o konci světa. Ježíšovi současníci vnímali v těchto událostech souvislost, chrám měl totiž trvat až do konce světa.

Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_02

Jákob – podzimní vydání 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_03

Kostel a církev

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela | 28. června 2015

Dnes naše farnost slaví výročí posvěcení kostela. U té příležitosti je možné zvolit jiné evangelium, které se více zaměřuje na dům Boží. Když jsem ale četl úryvek Markova evangelia, který je určen pro 13. neděli v mezidobí, došlo mi, že v sobě skrývá důležité poselství právě pro naši slavnost.

Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_02

Jákob – doba postní a velikonoční 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_01

Matka a hlava všech kostelů

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Posvěcení lateránské baziliky | 9. listopadu 2014

Jistá starší paní přišla ke knězi se zvláštním přáním: „Pane faráři, když zamknete kostel, vytahujte, prosím, ten starý kovaný klíč ze zámku hlavních dveří.“ „A proč?“ ptá se kněz. „Víte, když mě někdy dcera vezme domů, zastavíme se u kostela. A když je zavřený, dívám se do něj alespoň klíčovou dírkou. Vždy mne potěší, když mohu zavzpomínat na své dětství a mládí, které jsem v něm prožila.“ Při představě této paní, jak se sklání ke kostelní klíčové dírce, si můžeme uvědomit, jak je krásné mít takový vztah ke kostelu, kde se rodila a utvářela naše víra. My máme kostel vždy přes den alespoň v předsíni otevřen, abychom přicházeli nejen zavzpomínat, ale setkat se s tím, díky němuž máme toto místo setkávání.

Celý příspěvek