Jste návštěvník | Dnešních návštěv

doba postní

Radost z poznání hříchu a odpuštění, radost z Boží blízkosti

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Lk 15,1-3.11-32) | 31. března 2019

Evangelium hovoří o vítězství nad hříchem, o radosti, která z toho vyplývá. Syn vítězí tím, že pozná svůj hřích, jeho důsledky a vzbudí v sobě lítost, otec tím, že odpouští, bratr tím, že si uvědomí hodnotu darů, které má. Všechny tyto věci jsou důležité i pro nás.

Celý příspěvek

Do vztahu krok za krokem

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Lk 9,28b-36) | 17. března 2019

Při táboření v lese si děti udělaly jednoduchou houpačku. Byla to deska, uprostřed podepřená pařezem. Párkrát se na ni zhouply, a pak je to přestalo bavit. Vymyslely si tedy novou hru. Stouply si na konce desky a našlapovaly směrem k sobě tak, aby konce houpačky byly stále ve vzduchu. Bylo to těžké. Děti musely udržet rovnováhu a velmi opatrně, krok za krokem postupovat směrem k sobě. Když jeden udělal krok na jedné straně, musel na to druhý opatrně odpovědět svým krokem na straně druhé. Dvojice, které se podařilo dojít až do středu a tam se obejmout, vyhrála.

Celý příspěvek

Pastýřský list pro dobu postní 2019

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Jákob – doba postní a velikonoční 2019

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Boží chrám

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 2,13-25) | 4. března 2018

V jednom příběhu z druhé světové války se vypráví o anglickém důstojníkovi, který v zákopech používal k jídlu příbor. Sklidil za to posměch: „Na co si to hraješ? Proč nejíš lžící nebo rukama jako ostatní?“ A on na to odpověděl: „Abych nezapomněl, kým jsem a kým mám být. Abych v těchto barbarských podmínkách nepřestal být kulturním člověkem.“

Celý příspěvek

Jákob – doba postní a velikonoční 2018

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pastýřský list pro dobu postní 2018

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Postní kapky 2018

Ve středu zahájíme postní dobu. Každodenní inspiraci do jednotlivých dnů můžeme čerpat i skrze aktivitu P. Petra Hofírka s názvem Postní kapky 2018.

Krátké myšlenky můžete získat skrze mobilní aplikaci pro systém Android, prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek. Prožijme tyto postní dny a dobře se připravme na svátost smíření před velikonočními svátky.

Květná neděle

První fotogalerie Viktora Čičela pro Člověk a víra přibližuje oslavu Květné neděle.

Fotogalerie: Květná neděle
(Foto: Člověk a víra – Viktor Čičel, pro nejjednodušší prohlížení spusťte modrý odkaz PROHLÍŽET FOTOGALERII)

Videoúvod do Květné neděle

Sdílíme úvod do Květné neděle od P. Vojtěcha Kodeta.

Nové komentáře