This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

doba postní

Mše svatá – čtvrtek 9. dubna 2020

9. dubna 2020 v 18.00 hodin na Zelený čtvrtek bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Zahájíme tím Velikonoční triduum.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Technické podrobnosti naleznete zde.

Symbol ratolesti

Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle | 5. dubna 2020

Na dveřích mnoha židovských domů, na zárubni, je umístněná tzv. mezuza. Je to malá schránka se dvěma úryvky Tóry. V textu je mimo jiné uvedeno nejdůležitější přikázání Božího zákona: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ Každému, kdo přichází do domu, mezuza zvěstuje, že zde bydlí lidé, kteří přijali Boží zákon a chtějí podle něho žít. Každému, kdo z domu odchází, zase připomíná, že jde do světa, kde má Boží zákon šířit a bránit.

Celý příspěvek

Svatý týden pro děti

Už jsme nabízeli křížovou cestu pro děti formou omalovánek z Dílny Všech svatých. Novinkou jsou nyní omalovánky ke každému dni Svatého týdne s patřičným komentářem. Využijme toho.

Mše svatá – neděle 5. dubna 2020

V neděli 5. dubna 2020 v 9.30 hodin o Květné neděli bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Vstoupíme tak do Svatého týdne.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Pokud by se přenos z důvodu nedostatečné rychlosti internetu nepodařil, sledujte např. mši svatou v TV Noe. Technické podrobnosti naleznete zde.

Videoúvod do Květné neděle 2020

Sdílíme úvod do Květné neděle od P. Vojtěcha Kodeta.

Křížová cesta dětí

Milí rodiče,

právě dnes měli vést svou křížovou cestu naše děti, naši prvokomunikanti. Pomodlete se ji s dětmi doma, vytvořte k tomu vhodné prostředí. Na pomoc si vezměte krásné zpracování ze zlínské farnosti.

Další možnosti nám nabízí omalovánky pro děti, které jsou vytvořeny na základě krásných mozaiek umělce Marko Rupnika SJ. Na tomto webu si je můžete stáhnout v pdf.

P. Ladislav

Infografika k velikonočnímu triduu

Krásná infografika (nejen) pro mládež k poselství papeže Františka, světovému dni mládeže a velikonočnímu triduu z Arcidiecézního centra pro mládež Olomouc. Zde ke stažení do vašich zařízení v pdf.

Mše svatá – středa 1. dubna 2020

Ve středu 1. dubna 2020 je Adorační den naší farnosti. Při té příležitosti bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Bohoslužba bude zakončena adorací a svátostným požehnáním.

Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Pokud by se přenos z důvodu nedostatečné rychlosti internetu nepodařil, sledujte např. mši svatou v TV Noe. Technické podrobnosti naleznete zde.

Mše svatá – neděle 29. března 2020

V neděli 29. března 2020 v 9.30 hodin o 5. neděli postní bude opět přímý přenos mše svaté z naší farní kaple. Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Pokud by se přenos z důvodu nedostatečné rychlosti internetu nepodařil, sledujte např. mši svatou v TV Noe.

Nezapomeňte, že se v noci posunuje čas.

Biřmování 2020 – úkoly pro dobu postní a Velikonoce

Úkoly pro dobu postní a velikonoční

Jak už víte, nastal čas samostudia, a to nejen plánovaný, ale i na základě životních okolností. Zde je tedy pro úplnost shrnutí, které nás v tento čas čekají.

Nejprve chci připomenout, že se mnohem lépe soustředí na úkoly, když už mám splněny ty minulé. Kdo tedy ještě neodevzdal referát o svém biřmovacím patronovi, tak jej udělejte (měl být hotov do 6. března 2020).

Dále chci připomenout, že každou neděli, ale i v týdnu, vysíláme on-line naše farní bohoslužby.

Křížová cesta biřmovanců

Vaše křížová cesta měla být v pátek 27. března. I když nebylo možné se ji pomodlit společně, pomodlete se ji soukromě. Pokud nevíte jak na to, pošlu vám podklady.

Velikonoce

Samozřejmou součástí přípravy na biřmování je prožití Velikonočního Tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Vigilie Zmrtvýchvstání a vlastní slavnost Zmrtvýchvstání Páně). Vše zatím vypadá, že všechny velikonoční slavnosti nebudeme moci slavit společně, určitě ale bude možné sledovat přenosy. Sledujte tedy na tomto webu, kdy budou naše on-line bohoslužby. Vše ostatní pak sledujte přes TV Noe nebo i ČT2.

Zvláště důležitá je pro každého pokřtěného vigilie Zmrtvýchvstání Páně, protože při ní všichni pokřtění obnovují svůj křest.

Prezentace farnosti

A nyní konečně k vašemu postnímu úkolu. Pokuste se vytvořit co nejkrásnější (a zároveň pravdivou) prezentaci své farnosti. Můžete ji vytvořit písemně, graficky či jako virtuální prezentaci (PowerPoint, Keynote apod.). K této prezentaci pak připojte zamyšlení, jaké je…

Mé místo ve farnosti

Napište, jakým způsobem se můžete právě vy zapojit do života farnosti (jaký úkol byste mohli ve farnosti zastat, čím přispět k budování Božího království).