Jste návštěvník | Dnešních návštěv

doba postní

Duchovní obnova 2004

Tato dvě audio CD obsahují promluvy a přednášky P. Adama Ruckého při duchovní obnově 26. – 28. března 2004.

Celý příspěvek

Alespoň jednou v roce se zpovídat

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní | 4. března 2012

Kdo je katolický křesťan? Ten, kdo uvěří v Krista, přijme křest na odpuštění hříchů a žije podle víry. Tato víra se má projevovat skutky. Pět těchto nejzákladnějších skutků nám připomínají církevní přikázání. Které to jsou?

Celý příspěvek

Smlouva v Písmu svatém

Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle postní | 26. února 2012

Když se někdo vydává na cestu, má mít na paměti svůj cíl. My se vydáváme na putování postní dobou, a tak si připomeňme jeho cíl: tím je oslava Ježíšovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Jde o oslavu Nové, věčné smlouvy, kterou s námi uzavírá Bůh a která nás vybízí: „Umři s Ježíšem tomuto světu a narodíš se pro život věčný.“ Abychom tuto smlouvu dobře chápali, máme si připomenout, co jí v dějinách spásy předcházelo. Že totiž nejde jen o nás, ale o celé dějiny církve a všechny generace Starého zákona, které směřovaly k tomu, co můžeme my dnes prožívat.

Celý příspěvek

Postní duchovní obnova 2012

Všichni jste srdečně zváni k prožití jednodenní postní duchovní obnovy,
která se koná v sobotu 10. března 2012 v našem farním kostele.

Celý příspěvek

Čtyřicet dnů bez alkoholu

Akce 40DA – Čtyřicet dnů bez alkoholu je dobrovolné rozhodnutí čtyřicet dnů v řadě nepít žádný alkohol. Každý si sám stanoví den, kdy chce začít, a každý také sám sebe kontroluje. Není tato akce vhodná právě pro dobu postní?

Více informací naleznete na stránkách www.40da.cz, které zároveň slouží jako inspirace a prostor pro předávání zkušeností pro ty, kteří se pro tuto akci rozhodli.

Postní rozjímání v Roce biřmování 2012

V současné době jsme v naší zemi svědky toho, že mnoho křesťanů považuje svátost biřmování za určitý „zbytečný“ nadstandart. Tato svátost je proto často odsouvána na dobu, kdy bude více času, nebo kdy si trochu více ujasníme základy víry apod.

Letošní rok je druhým přípravným rokem na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které oslavíme v roce 2013. Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner ve svém pastýřském listu zdůraznil, že je to především Duch svatý, který buduje Boží království ve světě. A jestliže my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás, pak je nutné obnovit své rozhodnutí pro Boha a otevřít se působení Ducha svatého, který může změnit i dnešní svět.

K zamyšlení nad touto svátostí nám mohou pomoci tato každodenní postní rozjímání, která připravili kněží uherskobrodského děkanátu.

Celý příspěvek