This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Svatá země

Farní pouť do Svaté země 2018

Nabízíme videozáznam z poutě do Svaté země v roce 2018.


(Video: P. V. Vaněk)

Jákob – prázdninové vydání 2018

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Mt 17,1-9) | 12. března 2017

K tomu, aby člověk prožil mimořádné setkání s Bohem, dnes nemusí cestovat do Svaté země ani se vracet v čase do doby Ježíšovy. Zázraky, o kterých píše evangelium, se odehrávají ve slavení každé mše svaté. Problém je, že je někdy nevnímáme. Vycházíme z kostela, kde všechny ty události jaksi prošly kolem nás. A my zůstáváme stejní.

Celý příspěvek

Námitky proti zmrtvýchvstání Páně

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 14. dubna 2013

I když by to někoho snad ani nenapadlo, přesto se křesťané od počátku potýkají s nedůvěrou, když někomu vysvětlují Ježíšovo zmrtvýchvstání. Mnozí jsou ochotní přijmout Ježíše ještě jako proroka, někteří souhlasí i s jeho učením a myšlenkami, ale přijmout, že je Bůh, který vstal z mrtvých, je nad jejich chápání. Není se čemu divit, vždyť ani sami apoštolové tomu nemohli uvěřit a bylo potřeba mnoha osobních setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, aby tuto skutečnost přijali. A každá další generace se musí s tímto faktem znovu vypořádat. Pomoci k tomu má i toto téma.

Celý příspěvek

Zahajujeme Rok eucharistie

První nedělí adventní vstupujeme do nového liturgického roku. Tím zahajujeme i Rok eucharistie. Zde přinášíme k zamyšlení celý pastýřský list našeho otce arcibiskupa.

Drazí bratři a sestry, právě jsme ukončili druhý rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na svátost biřmování. Zároveň jsme zaznamenali některé plody Roku křtu, protože v tomto roce významně stoupl počet dospělých, kteří přijali křest, ale také počet dospělých různého věku, včetně seniorů, kteří přijali svátost biřmování. V některých farnostech je vidět oživení právě skrze tyto nově zapojené lidi do živého společenství církve.

Celý příspěvek

Svědectví o vzkříšeném Kristu

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 15. dubna 2012

Když se lidé ptají, jaké máme důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání, máme pro ně dvě odpovědi. Prvním nepřímým důkazem je Ježíšův prázdný hrob a druhým svědectví apoštolů.

Celý příspěvek

Izrael 2008

Toto DVD obsahuje materiály pro vzpomínku na poutní zájezd do Svaté země v říjnu 2008. Neobsahuje filmovou stopu pro DVD přehrávače, ale data pro PC.

Celý příspěvek

Virtuální prohlídka baziliky Božího hrobu

Znovu, tak jako loni, nabízíme odkaz na virtuální prohlídku baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě. Pod odkazem naleznete 9 míst, která si můžete prohlédnout ze všech stran a do všech detailů. Od nádvoří před bazilikou až po samotný interiér kaple na místě Kristova hrobu.

Celý příspěvek