Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Ohlášky

Pořad bohoslužeb

Aktuální pořad bohoslužeb.

Výběr z ohlášek pro týden 7. – 14. července 2019

  • Chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se zasloužili o krásný farní den. Všem, kdo se zapojili do organizace, dobrodincům, sponzorům i všem, kteří jste přišli.
  • Farní zájezd: Po mši svaté se můžete v zákristii přihlašovat na farní poutní zájezd do Mariazell a do Salzburgu.
  • V pondělí 8. července 2019 navštívím naše nemocné.
  • Charita během prázdnin vyhlašuje sbírku školních potřeb. Více informací naleznete vzadu na plakátku.
  • Čtení Božího slova při liturgii: Vzadu na vývěsce je rozpis lektorů na další období, prosím všechny, aby se seznámili s termíny. Zveme do řad lektorů nové zájemce, kteří budou prostřednictvím této služby spolupracovat na důstojném hlásání Božího slova.
  • Zároveň připomínám stále aktuální výzvu o zapojení do služby kostelníka a prosbu o nové síly do úklidových skupin našeho kostela.
  • Po mši svaté se bude rozdávat prázdninové číslo časopisu Nezbeda.
18409 Total Views 13 Views Today