Ohlášky

Pořad bohoslužeb

Aktuální pořad bohoslužeb.

Výběr z ohlášek pro týden 27. února 2021 – 7. března 2021

 • ­ Na základě usnesení Vlády ČR je od 27. prosince povoleno konat bohoslužby s účastí, která v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení.
 • Dary na kostel – v hotovosti a na náš farní účet (179416312/0300).
  2 000 Kč od nejmenovaných dárců.
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať a upřímné děkuji.
 • ­Po každé mši svaté je možnost zapsat úmysly na rok 2021.
 • Příprava na 1. sv. přijímání se uskuteční ve středu v 16.00 hod. ve farní učebně.
 • Křížové cesty se budou konat v postní době dle rozpisu.
  • ­ V pátek 5. 3. bude křížová cesta vedená misijním klubkem. Proto prosím všechny děti z klubka i ostatní, co by se chtěly přidat, aby se sešli dnes po mši svaté. Budou jim rozdány zastavení křížové cesty. Děkuji.
  • ­ V neděli 7. 3. bude křížová cesta vedená pastorační radou.
 • Rok věnovaný sv. Josefovi (8. 12. 2020 – 8. 12. 2021) podmínky k získání odpustků (plakátek na nástěnce).
 • Sbírka Haléř sv. Petra v neděli 21. února 2021 vynesla 15 694 Kč.
  Všem dárcům Pan Bůh zaplať.
 • Den s Ježíšem
  Během celé doby postní, až do Velkého pátku, budeme mít možnost odnést si do svých domovů (putovní) plastiku Ježíše Krista. „Celý den tak můžeme prožít s myšlenkou, že Ježíš dnes přišel za mnou a je u nás doma, ať půjdu do práce, budu psát školní úkoly. Cokoliv budu dělat, celých 24 hodin, je Ježíš se mnou, u nás doma. Nevíme, kolikrát budeme mít ještě takovou návštěvu, ale dneska tu je. Vpusťme Ježíše Krista, který trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, do svých domovů, do kruhu své rodiny.“ Zájemci se mohou na jednotlivé dny zapsat do formuláře vzadu na stolečku. Plastiku vždy odevzdejte zpět do kostela, kde bude k vyzvednutí pro další zájemce. (Po vzájemné domluvě si můžete plastiku předat mezi sebou).