Jste návštěvník | Dnešních návštěv

milosrdenství

Str. 1 z 3123

Vstoupit do milosrdenství

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 8. dubna 2018

Dnes vrcholí velikonoční oktáv, čili osm dní slavení Ježíšova vítězství nad smrtí a hříchem. Tento den – druhá neděle velikonoční je svátkem Božího milosrdenství, který v roce 2000 ustanovil sv. Jan Pavel II. a který se stal o pět let později dnem jeho odchodu na věčnost. Zemřel v sobotu večer při slavení vigilie dnešní slavnosti.

Celý příspěvek

Pastýřský list k zakončení roku milosrdenství

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Jákob – prázdninové vydání 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_02

Miluješ mě? Mám tě rád.

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 10. dubna 2016

Minulá neděle byla Svátkem Božího milosrdenství. Řekli jsme si, že Boží milosrdenství se projevuje odpuštěním hříchů, vysvobozením ze zla a uzdravením člověka. A že tento projev Boží lásky musíme nejdříve zakoušet na sobě a teprve pak se o něj můžeme dělit. Dnešní evangelium nám ukazuje, jak takové odpuštění, osvobození a uzdravení probíhá.

Celý příspěvek

Neděle Božího milosrdenství

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 3. dubna 2016

Název dnešní slavnosti je Neděle Božího milosrdenství (nebo také Svátek milosrdenství). Mnoho lidí se soustředí na slovo milosrdenství, ale důležité je slůvko před ním – „Boží“. Dnes je den, kdy máme rozjímat o Božím milosrdenství, prosit o ně, otevírat se mu, zakoušet ho a oslavovat.

Celý příspěvek

Pastýřský list Velikonoce 2016

Drazí bratři a sestry,
upřímně se radujte, protože Kristus vstal! Opravdu vstal a ukázal se jako vítěz nejen nad hříchem a smrtí. On přinesl řešení i bezvýchodné situace. Lidstvo, které zhřešilo, nedovedlo svou vinu napravit. On se nad námi smiloval. Aby nás ušetřil a zachoval spravedlnost, vzal naše hříchy na sebe a přinesl za nás smírnou oběť. Plni úžasu slavíme dnes velké vítězství Božího milosrdenství.

Celý příspěvek

Boží dlaň

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 13. března 2016

Asi všichni jsme se někdy setkali s otázkou: Kde je spravedlivý Bůh, když je ve světě tolik nespravedlnosti? Proč nepotrestá zlé lidi, aby hodné netrápili? Proč nám dal Desatero, když dovoluje, aby bylo porušováno? Dnešní evangelium nám na to dává odpověď.

Celý příspěvek

Bezpodmínečná láska

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní | 6. března 2016

Potkali se dva tátové a povídali si o dětech. Jeden říká: „Ten můj kluk mě tak rozčiluje. Schválně dělá všechno jinak, než mu řeknu.“ A druhý otec mu přitakal: „Já jsem ze svých dětí taky někdy nešťastný. Kolikrát je chci chránit, když jim hrozí nebezpečí, ale ony si nenechají poradit. Dělají si, co je napadne, a vůbec netuší, jak nás to s manželkou bolí.“

Takové zkušenosti mají občas všichni milující rodiče. A tak vyvstává otázka, proč se tak děje. Proč někdy děti trápí rodiče?

Celý příspěvek

Plody fíkovníku

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní | 28. února 2016

Tři roky stál strom bez plodů. Číslo tři má v židovství bohatou symboliku. Nás může zaujmout, že nejméně tři osoby tvoří židovský náboženský soud a když se ukážou na nebi tři hvězdy, končí šabat. V našem příběhu tak můžeme spatřit tuto symboliku: tři neplodné roky jsou jako tři soudci, kteří rozhodli o osudu neplodného stromu. Jsou jako tři hvězdy, které vyšly na nebi a ukončily slavnost, při které byl strom chráněn. Všichni se ptají: „Jak jsi sloužil Bohu? Jak jsi ho oslavoval? Jak jsi splnil poslání, se kterým tě poslal na zem?“ Tvůj čas se naplnil a přichází konec. Proč by měl zabírat místo, kdo nenese žádané plody. Nastala chvíle, kdy budou vyvozeny důsledky z planého života. Je rozhodnuto. Ale tu přichází vinař a prosí o jeden rok navíc. A Pán se slitovává. Ukazuje své milosrdenství a dává stromu ještě jednu šanci.

Celý příspěvek

Postní SMS od otce arcibiskupa

n_292

I letos můžeme po celou dobu postní přijímat citáty otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Pro přihlášení k odběru odešlete SMS ve tvaru DAR2016 na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma, platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu.

Str. 1 z 3123