Jste návštěvník | Dnešních návštěv

milosrdenství

Pastýřský list Velikonoce 2016

Drazí bratři a sestry,
upřímně se radujte, protože Kristus vstal! Opravdu vstal a ukázal se jako vítěz nejen nad hříchem a smrtí. On přinesl řešení i bezvýchodné situace. Lidstvo, které zhřešilo, nedovedlo svou vinu napravit. On se nad námi smiloval. Aby nás ušetřil a zachoval spravedlnost, vzal naše hříchy na sebe a přinesl za nás smírnou oběť. Plni úžasu slavíme dnes velké vítězství Božího milosrdenství.

Celý příspěvek

Boží dlaň

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 13. března 2016

Asi všichni jsme se někdy setkali s otázkou: Kde je spravedlivý Bůh, když je ve světě tolik nespravedlnosti? Proč nepotrestá zlé lidi, aby hodné netrápili? Proč nám dal Desatero, když dovoluje, aby bylo porušováno? Dnešní evangelium nám na to dává odpověď.

Celý příspěvek

Bezpodmínečná láska

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní | 6. března 2016

Potkali se dva tátové a povídali si o dětech. Jeden říká: „Ten můj kluk mě tak rozčiluje. Schválně dělá všechno jinak, než mu řeknu.“ A druhý otec mu přitakal: „Já jsem ze svých dětí taky někdy nešťastný. Kolikrát je chci chránit, když jim hrozí nebezpečí, ale ony si nenechají poradit. Dělají si, co je napadne, a vůbec netuší, jak nás to s manželkou bolí.“

Takové zkušenosti mají občas všichni milující rodiče. A tak vyvstává otázka, proč se tak děje. Proč někdy děti trápí rodiče?

Celý příspěvek

Plody fíkovníku

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní | 28. února 2016

Tři roky stál strom bez plodů. Číslo tři má v židovství bohatou symboliku. Nás může zaujmout, že nejméně tři osoby tvoří židovský náboženský soud a když se ukážou na nebi tři hvězdy, končí šabat. V našem příběhu tak můžeme spatřit tuto symboliku: tři neplodné roky jsou jako tři soudci, kteří rozhodli o osudu neplodného stromu. Jsou jako tři hvězdy, které vyšly na nebi a ukončily slavnost, při které byl strom chráněn. Všichni se ptají: „Jak jsi sloužil Bohu? Jak jsi ho oslavoval? Jak jsi splnil poslání, se kterým tě poslal na zem?“ Tvůj čas se naplnil a přichází konec. Proč by měl zabírat místo, kdo nenese žádané plody. Nastala chvíle, kdy budou vyvozeny důsledky z planého života. Je rozhodnuto. Ale tu přichází vinař a prosí o jeden rok navíc. A Pán se slitovává. Ukazuje své milosrdenství a dává stromu ještě jednu šanci.

Celý příspěvek

Postní SMS od otce arcibiskupa

n_292

I letos můžeme po celou dobu postní přijímat citáty otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Pro přihlášení k odběru odešlete SMS ve tvaru DAR2016 na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma, platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu.

Modlitba pro Svatý rok milosrdenství

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Celý příspěvek

Svátost smíření

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní | 6. prosince 2015

Slyšíme slova sv. Jana Křtitele z pouště… nejeden z nás by rád využil příležitost odskočit z toho předvánočního shonu do klidu, tepla, chvíli si vydechnout a odpočinout. Ale není poušť jako poušť. Aby přinesla užitek, je třeba k tichu pouště přidat Boží slovo a řeku milosti.

Celý příspěvek

Pastýřský list Advent 2015

Drazí bratři a sestry,

dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství. Začínáme advent, který nás připravuje na příchod Spasitele. Ten přichází jako zachránce. V Něm nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý hřích. To je důvod skutečné naděje.

Boží moc však respektuje svobodu každého z nás. Uzdravující sílu Božího milo­srdenství zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že Boží milosrdenství potřebuje a prosí o ně.

Celý příspěvek

Přísliby těm, kteří ctí Nejsvětější Srdce Ježíšovo

U příležitosti slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v pátek 12. června 2015) chceme připomenout Spasitelovy přísliby těm, kteří uctívají Jeho Nejsvětější Srdce. Na tato přislíbení přijatá skrze sv. Markétu Marii Alacoque, chceme odkázat zvláště naše mladé a ty, kteří letos začali přijímat Krista v eucharistii:

Celý příspěvek

Setkání se vzkříšeným Ježíšem

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 12. dubna 2015

Jak už jsme mnohokrát tady zmiňovali, problém dnešní doby je, že se člověk často vzdaluje od světa, ze kterého povstal, a je pohlcován světem, který si vytvořil. Zapomíná, že je dítětem Božím, a stává se opuštěným – nešťastným sirotkem. Proč tomu tak je? Někdy pro světské radosti, jindy pro starosti. Někdy lidé pro radosti světa na Boha zapomenou, jindy pro zklamání na Boha zanevřou.

Celý příspěvek

Nové komentáře