Jste návštěvník | Dnešních návštěv

milosrdenství

Přijmout království

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále | 23. listopadu 2014

Tématem dnešní neděle je příchod Mesiáše a poslední soud. To je téma, ve kterém nemá smysl se ptát, jak bude probíhat, protože to je zahaleno tajemstvím. Lidé Ježíšovy doby čekali, že když přijde mesiáš, odmění spravedlivé, potrestá bezbožníky a stane se králem. Tak to naznačovala mnohá proroctví. Bylo proto veliké překvapení, když se mesiáš nestal králem, ale obětním beránkem a místo odsouzení nabídl hříšníkům odpuštění a spásu. To bylo a je i pro nás radostným překvapením.

Celý příspěvek

Pohled na kříž

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže | 14. září 2014

Jedna americká vesnice měla svou zvláštní velikonoční tradici. Vždy o svátcích Kristova utrpení uspořádali pouť na blízký kopec, kdy muži z vesnice po předem připravené cestě nesli různě veliké, prosté i nazdobené kříže, které si pro tuto chvíli sami připravili. Jejich kříže měli nejrůznější nápisy, které připomínaly tu či onu životní tíhu či předsevzetí. Mezi tyto siláky se najednou nenápadně přidala žena. A jelikož šla bez břemena, byla organizátory zastavena: „Nemůžeš jít touto cestou, ta je určena jen pro ty, co nesou kříž.“ Žena se mlčky zastavila a po chvíli vytáhla řetízek, ne kterém byly plechové vojenské známky. „Toto mi zůstalo po mých synech, co mi zahynuli ve vietnamské válce. Toto je můj kříž,“ řekla a pořadatel ji pustil na onu křížovou cestu.

Celý příspěvek

Podstatou milosrdenství je odpuštění

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 27. dubna 2014

Před devíti lety umíral Svatý otec Jan Pavel II. Bylo to v sobotu večer, 2. dubna před svátkem milosrdenství, který on ustanovil na základě zjevení sestry Faustiny – velikonoce byly tehdy o měsíc dřív než letos – kdy mnohé televizní a rozhlasové stanice přerušily své večerní programy, aby oznámily svým posluchačům, že papež odešel do domu svého Otce.

Celý příspěvek

Zločin a pokání

Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí | 16. června 2013

Ruský spisovatel F. M. Dostojevskij napsal poutavý román Zločin a trest. Líčí v něm příběh mladého muže, který zavraždil lichvářku, které dlužil větší sumu peněz. Líčí nejen jeho zločin, ale i výčitky svědomí, které ho po činu pronásledovaly. Pokoje nakonec dosáhl tím, že se přiznal a podstoupil trest. Proto název románu Zločin a trest. Dnešní čtení bychom mohli nadepsat podobně, ale místo Zločin a trest bychom mohli napsat Zločin a pokání. Celý příspěvek

Zjevení Janovo

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 7. dubna 2013

Po celou dobu velikonoční nás budou ve druhém čtení provázet úryvky z knihy Zjevení. Tato kniha je nazývána také Apokalypsa. Co to slovo znamená? Slovo apokalypsis se dá přeložit jako zjevení či odhalení. Tato podobná slova se dají vnímat dvěma velmi rozdílnými způsoby.

Celý příspěvek

Neděle Božího milosrdenství

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil sv. Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. Zde nabízíme jednu z myšlenek jejího Deníčku:

Celý příspěvek

Spravedlivý a milosrdný Bůh

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 2. září 2012

V Písmu nacházíme na několika místech spojení „já jsem Hospodin, tvůj Bůh“. Proč Bible opisuje Boží jméno tímto způsobem? V hebrejském originále bychom nalezli slova Jahve a Elohim. Talmud o těchto jménech píše: Elohim (Bůh) je označení pro aspekt soudu a Jahve (Hospodin) pro aspekt milosrdenství. Toto Boží jméno chce tedy vystihnout důležitou pravdu: Náš Pán je milosrdný soudce. Odsuzuje nepravost, ale zároveň nabízí odpuštění. Je jako lékař odhaluje nemoc hříchu v celém jejím nebezpečí a nabízí léčbu pro záchranu života.

Celý příspěvek

Odpuštění

Odpuštění je závažná a z lidského hlediska náročná věc. Neměli bychom je zlehčovat, a pokud po někom, komu bylo ublíženo, žádáme, aby odpustil, musíme si být dobře vědomi toho, co žádáme. Spolu s žádostí o odpuštění musíme uvést i důvod, proč má být odpuštěno. Právě to dělá Ježíš v následujícím podobenství (Mt 18,23-35).

Celý příspěvek

Neděle Božího milosrdenství

O neděli Božího milosrdenství je možnost získat plnomocné odpustky pro ty, kteří s duší zcela odvrácenou od jakéhokoli hříchu, i všedního, se zúčastní pobožnosti ke cti Božího milosrdenství, nebo se aspoň před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí pomodlí Otče náš, Věřím a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“

Nové komentáře