This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Farní knihovna

Sv. Cyril píše v předmluvě k evangeliím (Proglas):

Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih
a nemohou bojovati bez zbraní
s protivníkem našich duší,
uchystáni za kořist věčné muky.

Kdy navštívit farní knihovnu

Farní knihovna nemá pevnou otvírací dobu. V případě zájmu o zapůjčení knih se neváhejte obrátit na Mgr. Annu Mošťkovou.

P. Tomáš Špidlík o duchovní četbě

Jako všechno ostatní je uměním i správná četba. Právě dnes vidíme na každém kroku, jak málo lidí dovede číst s opravdovým užitkem. Vychovatelé dobře vědí, že není ani tak důležité mnoho přečíst, jako umět přečtené strávit. Pokud jde o četbu duchovních knih, najdeme řadu dobrých rad u církevních otců. Na prvním místě varují před zvědavostí po novinkách. Tato snaha je dobrá při studiu, ale ani tam se vždy neosvědčuje. Duchovní četba má být podle sv. Augustina jako jídlo, ale s povzdechem dodává: „Je mnoho těch, co jenom čtou, a přece vstávají od stolu lační.“ Chytají se totiž jen těch myšlenek, které je zaujaly svou novostí, ale nezastaví se u toho, co právě potřebují. Rodriguez se takovým čtenářům posmívá, že se podobají lidem, kteří by chtěli jíst jenom to, co nikdy předtím nejedli. Mohli by umřít hladem před plným stolem.
Svatý Řehoř Veliký napomíná jednoho cařihradského lékaře, který byl velmi aktivní, sehnal i značnou částku peněz na vykoupení mnoha otroků z otroctví, ale u knihy posedět nedovedl, jen listoval jejími stránkami. Nač je taková četba? Svatý Řehoř upozorňuje, že nad jednou stránkou dlouho posedí ten, kdo ví, že z přečteného bude skládat počet. „Čti jednou,“ píše sv. Efrém, „čti podruhé, potřetí, opakuj si to, jenom tak zachytíš smysl toho, co je tam psané.“ Svatý Efrém také ví, jak děravá je lidská paměť – nestačí pochopit, nestačí si ani umínit, že si člověk přečtené zapamatuje. Proto je potřeba si občas i něco poznamenat. „Když čteš, buď jako včelka, která si sedá na květy a vždycky si odnese trochu medu.“ Staroruské výpisky z knih se skutečně jmenovaly „včely“.
To ovšem předpokládá, že si zvolíme četbu opravdu hodnotnou. Život je příliš krátký na to, abychom četli jen dobré knihy. Musíme si najít ty nejlepší, tedy především ty, z nichž čerpáme Boží moudrost.

Tomáš Špidlík: Slyšet Boha v ranním vánku