Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Oheň a voda

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční, mše svatá za živé a zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů (Jan 21,1-19) | 5. května 2019

V jedné farnosti byla mše svatá pro hasiče. A jelikož tam bylo mnoho dětí, rozhodl se pan farář začít bohoslužbu takovou hrou. Vyzval děti, aby prošly celým kostelem a hledali svého patrona – sv. Floriána. Až ho najdou, něco si o něm řeknou, a pak že začne mše svatá. Netrvalo dlouho a jeden chlapec volal: „Tady, tady, mám ho! Je tam oheň, je tam voda, to bude určitě on.“ Všichni ostatní pak k velkému údivu zjistili, že nenašel sv. Floriána, ale obraz Krista se symboly Božího milosrdenství.

Tento obraz obsahuje červený a bílý paprsek vycházející z Ježíšova srdce. Jde nejen o symbol Ježíšova probodeného boku na kříži, ze kterého vyšla krev a voda, ale symbol Boží lásky k nám. A my si dnes můžeme uvědomit, že je to právě Ježíš, který hasí požáry našich hříchů, našich konfliktů a nedorozumění. Hasí a uzdravuje rány všech mezilidských vztahů. Takže to ten chlapec nakonec našel dobře.

Papež František na jednom setkání s rodinami hovořil o problémech ve vztazích, o problémech, které přicházejí, mají více či méně pohnutý průběh. Ale ať už se stane cokoli, je možné to překonat. Je možné to překonat láskou. Ne nějakým pojmem, ale láskou, která udělá první krok, která se nesmíří s rozkolem, která se dokáže obětovat pro druhého. Řekl: „Nikdy nedovolte, aby den skončil, aniž byste se udobřili se svou rodinou.“

V dnešním evangeliu vidíme Ježíše, jak se ptá apoštola Petra, zda ho miluje. A ptá se ho po svém Zmrtvýchvstání, poté, co ho Petr třikrát zapřel. Ježíš je ten, který byl zrazen, kterému bylo ublíženo, přesto nečeká na omluvu, ale přichází jako první. A neříká to proto, aby byl Petr zahanben, ale aby mu pomohl. Aby uzdravil tuto ránu, která byla v jejich vztahu. Podobně máme jednat i my.

Drazí bratři a sestry dobrovolní hasiči. Slavíte 125. výročí svého založení. A já vám přeji, aby i vaše práce byla projevem lásky. Ne lásky jako citu, ale lásky, které záleží na druhém člověku, lásky, která se obětuje. Zároveň vám přeji, aby všechny vaše mezilidské vztahy, zvláště ve vašich rodinách, byly denně uzdravovány a posilovány láskou samotného Boha. Boha, který se stal člověkem, aby nám prokázal lásku až do krajnosti.

150 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *