Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Vánoce

Str. 4 z 7« První...23456...Posl. »

Požehnané Vánoce 2015

van2015

Přeji radostné svátky Vánoční
a nový rok bohatý na Boží milosrdenství

P. Ladislav

Jákob – doba adventní a vánoční 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2015. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_04

Z otroka bratr

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle po Narození Páně | 4. ledna 2015

V dnešním úryvku evangelia slyšíme větu, že „všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi…“ (Jan 1, 12). O jaké moci to zde mluví? Abychom trochu více porozuměli těmto slovům, připomeňme si situaci tehdejšího domácího společenství. Celý příspěvek

Tříkrálová sbírka 2015

Při Tříkrálové sbírce 2015 se vybralo 102.379 Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Celý příspěvek

Pohlédnout s láskou

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Svaté Rodiny | 28. prosince 2014

V letošním vánočním pastýřském listu otce arcibiskupa Jana byla věta: „Když přijdete domů, pohlédněte s láskou na svého partnera.“ Pokud jsme domů odešli s tímto vědomím a třeba i odhodláním to uskutečnit, mohlo nás potkat nejedno překvapení. Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2014

Drazí bratři a sestry,

Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše, který je zakladatelem našeho náboženství, nebo jen rodinnými svátky, kdy se v naší kultuře scházejí celé rodiny ke společnému slavení, či jen svátky dárků, na které se těší děti a hlavně obchodníci. To všechno k Vánocům patří, ale já vidím Vánoce v rodině jako zvláštní teologický prostor. Jednodušeji řečeno, zvláštní příležitost k poznání Boha a k setkání s ním, k jeho hlásání, k jeho zviditelnění. Celý příspěvek

Narodil se, aby se stal přítelem

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně (půlnoční) | 24. prosince 2014

Proč jsme se dnes v tuto hodinu na tomto místě sešli? Protože se narodil Ježíš. A jak jsme se již v neděli připravovali, jsme zde, abychom vstoupili do velké několikadenní oslavy jeho narozenin. Advent nás pak den po dni připravoval, abychom jej nechali „narodit ve svém srdci“, čili připravili sami sebe k tomu, aby Bůh mohl znovu a plně vstoupit do mého života. A proč by měl tento Ježíš žít ve mně, proč nestačí, že se narodil (jaksi obecně) pro lidstvo v betlémských jeslích?

Celý příspěvek

Požehnané Vánoce 2014

van2014

Radost a požehnání
o Vánocích i v novém roce
přeje a vyprošuje

P. Ladislav

Rodina u štědrovečerního stolu

Štědrovečerní večeře je jednou z nejkrásnějších rodinných chvil. Nejde jen o vstup do slavení svátků Kristova narození, ale o setkání pokud možno celé rodiny. Tuto chvíli provází mnoho nejrůznějších zvyklostí a tradic. Jako křesťané víme, že svou víru nežijeme jen v kostele při liturgii, ale také při domácích bohoslužbách. To, k čemu načerpáme sílu ve svátostech, pak rozvíjíme v každodenním domácím setkávání.

Aby i tato slavná chvíle Štědrého večera mohla být krásnou rodinnou bohoslužbou, je zde malý návod k vytištění. Upravte si jej pro vlastní podmínky a užijte jej v pokoji a radosti.

Krásný Štědrý večer!

Vánoční narozeninová oslava

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 21. prosince 2014

Vánoce jsou svátky naděje.

Dnešním úryvkem evangelia jsme zváni do blízkosti Panny Marie. Můžeme si uvědomit, co prožívala. Přes všechen strach žila s vědomím, že svůj život svěřila Bohu a ten že se o ni postará. I my přijměme tento postoj naděje, že přese všechny těžkosti nejsme na své cestě sami.

Celý příspěvek

Str. 4 z 7« První...23456...Posl. »