Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Vánoce

Str. 3 z 712345...Posl. »

Jákob – doba adventní a vánoční 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2016. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_04

Jsi můj milovaný syn

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně | 10. ledna 2016

V dnešním evangeliu všichni lidé vidí Jana Křtitele, on je pro ně ústřední postavou. Ale Jan Křtitel ukazuje na Ježíše, o kterém také svědčí Duch svatý. Z tohoto svědectví můžeme také vypozorovat, jak se Bůh dívá na člověka. Ve svém Synu vidí nejen to betlémské dítě, nejen mladého muže, ale také poslušného Ježíše, který na sebe vezme trest za hřích člověka. Bůh v něm vidí jeho minulost, ale také vše, co vykoná. „To je můj milovaný syn,“ slyšíme. A už jsme si říkali v pátek s dětmi, že toto říká nám všem skrze křest. Celý příspěvek

Tříkrálová sbírka 2016

I letos se konala Tříkrálová sbírka, přestože ji provázely velké obtíže kluzkých cest a chodníků. Koledníci přinesli jednotlivým domovům radostnou zvěst o Kristově narození a symbol Božího požehnání. Vybralo se rekordních 104.701 Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

tks_2016

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Fotografie z novoroční slavnosti.

Fotogalerie: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
(Foto: M. Mošťková)

Živý betlém 2015

Nabízíme několikeré ohlédnutí za připomínkou Kristova narození formou Živého betlému.

Fotogalerie: Živý betlém 2015
(Foto: D. Jakoubek)

Fotogalerie: Živý betlém 2015
(Foto: P. Ladislav)

Fotogalerie: Živý betlém
(Foto: R. Pijáček)

Z poselství papeže Františka

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle po Narození Páně | 3. ledna 2016

Pro letošní rok vydal papež František několikastránkové poselství. Nemůžeme ho nyní celé promyslet a prorozjímat, uveďme si alespoň několik důležitých myšlenek.

Celý příspěvek

Přání do nového roku

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie | 1. ledna 2016

Do nového roku, který je před námi, bych vám chtěl vyslovit přání inspirované dnešním evangeliem:

Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom…

Přeji vám skutečnou svobodu. Abyste dobře nakládali s tímto darem. Máte ve svých rukou, na co se budete dívat, čemu budete naslouchat a čím zaměstnáte svou mysl. Jestli budete pozorovat chyby a křivdy, nebo se budete dívat na věci hezké a dobré. Jestli budete přemítat nad tím, co vám udělali nebo pro vás neudělali lidé, nebo po příkladu Panny Marie budete v tichu žasnout nad tím, co pro vás udělal a dělá Bůh.

Celý příspěvek

Konec roku

Text k zamyšlení u příležitosti poděkování a prosby o Boží pomoc do nového roku | 31. prosince 2015

Na konci roku se slaví, ale také ohlíží zpět. Hodnotí se, jak se co podařilo. Ve škole má toto hodnocení formu vysvědčení. I my jsme ve škole života, našim učitelem je Kristus, a tak se můžeme zamyslet, jak jsme letos prospívali. Nyní přichází logická otázka: „V čem?“

Celý příspěvek

Pramen Boží lásky

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Svaté Rodiny | 27. prosince 2015

Každý člověk je stvořen pro lásku. A to si nejvíce připomínáme o Vánocích. Bůh nám dal to nejlepší – svého milovaného a milujícího syna. A my se máme jeho darem inspirovat.

Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2015

Drazí bratři a sestry,

zvěstuji Vám velikou radost. Sám Bůh se stal člověkem, stal se jedním z nás. Nepřestal při tom být Bohem, který přebývá v nedostupném světle. Přišel ve svém Synu, který se před léty narodil v Betlémě a který k nám přichází stále pod způsobou chleba ve svatém přijímání, který k nám promlouvá v Božím slově, protože sám je vtělené Slovo, který je uprostřed nás, když přebýváme v jeho jménu, který k nám přichází v našich bližních, zvláště v potřebných lidech, protože on řekl: Co jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Dnes se radujeme, že Bůh je nám tak blízko.

Celý příspěvek

Str. 3 z 712345...Posl. »