Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Vánoce

Jákob – doba adventní a vánoční 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2017. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Těšíme se na roráty

Advent je krásný čas přípravy na Vánoce. Její součástí jsou také roráty. Průvod dětí s lampičkami bude vždy v pondělí a pátek večer a v sobotu ráno. V sobotu jsou navíc všechny děti zvány na snídani na faru. Ústřední téma celého Adventu pro všechny zní: Jsme naplněni Duchem Svatým. S dětmi se vydáme na dobrodružnou cestu do Betléma, při níž si každý může postavit svůj vlastní originální betlém. Při prvních rorátech (v pondělí 4. 12.) získají základ – betlémskou chýši. Při každých rorátech potkáme jednu zajímavou postavu, kterou pak získají i jako figurku do svého betléma.

Tříkrálová sbírka a Vánoční koncert

V sobotu 7. ledna 2017 se konala Tříkrálová sbírka a Vánoční koncert hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Nabízíme několik fotografií pořízených před odchodem koledníků do mrazivého dne a také zachycení koncertní atmosféry.

Fotogalerie: Tříkrálová sbírka a Vánoční koncert
(foto: P. Ladislav)

Odkazujeme také na fotogalerie R. Pijáčka a videosestřih Z. Koníčka.

Celý příspěvek

Živý betlém 2016

O svátku svatého Štěpána se konalo tradiční ztvárnění betlémské scény. Nabízíme ohlédnutí skrze fotografie a video.

Fotogalerie: Živý betlém 2016
(foto: P. Ladislav)

Odkazujeme také na fotogalerii R. Pijáčka a videosestřih Z. Koníčka.

Celý příspěvek

Tříkrálová sbírka 2017

Přes silný mráz se i letos konala Tříkrálová sbírka, při níž koledníci přinesli jednotlivým domovům radostnou zvěst o Kristově narození a symbol Božího požehnání. Při tom se vybralo 104.450 Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Titulky

Text k zamyšlení u příležitosti poděkování a prosby o Boží pomoc do nového roku | 31. prosince 2016

Známe to z každého většího filmu, že na konci běží titulky, které čítají i několik set jmen. Mezi nimi bývají vzpomenuti ti, kterým se vděčí za nejrůznější pomoc, kteří mají zásluhu na vzniku daného filmu. Podobně i my dnes. Jsme těmi, kteří mají podíl na uplynulém roce. Jeho producentem je Bůh, on pak může hodnotit můj přínos pro uplynulý rok. Dal mi život, sílu, čas a důvěru… jak jsem s nimi naložil? Celý příspěvek

Nesiem vám noviny

Dnes vrcholí oktáv Narození Páně a následuje další týden doby vánoční. Sdílíme proto skvělou úpravu známé koledy jednoho slovenského hudebního seskupení.

Pastýřský list Vánoce 2016

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Sliby Bohu

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – ve dne (Jan 1,1-18) | 25. prosince 2016

Jakou váhu má dnes slovo? Často malou. Dnes něco zazní a zítra už to neplatí. Tak to někdy chodí u lidí. Ale u Boha je to jiné.

Celý příspěvek

Kým jsem

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – půlnoční (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2016

Jedna katechetka přečetla v náboženství dětem evangelium o narození Ježíše, a pak jim položila zajímavou otázku: „Děti, kdybyste se mohli stát nějakou postavou z evangelia, kým byste chtěly být?“ Děti se zamyslely a potom začaly povídat. Jeden chlapec řekl: „Já bych chtěl být pastýřem, protože pastýři měli ovečky, viděli anděly a jako první přišli do jeskyně k Ježíškovi.“ Tu se přihlásilo děvčátko a povídá: „Já bych chtěla být Panna Maria, protože ta byla Ježíškovi nejblíž a mohla ho chovat v náruči.“ A pak se ozval chlapec, který měl nejodvážnější nápad. Řekl: „Já bych chtěl být Ježíškem.“ Paní katechetku to zaujalo a zeptala se: „Proč právě Ježíškem?“ A dostala velmi hezkou odpověď: „Protože on udělal každému radost, všichni ho měli rádi a byli kolem něho šťastní.“

Celý příspěvek