This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Ať se mi stane podle tvé vůle

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Lk 1,26-38) | 24. prosince 2017

Když řekla Panna Maria své ano, možná netušila, co ji všechno čeká. Její ano Bohu, znamenalo zároveň i ne jiným, často lákavým, příjemným a přitažlivým vztahům a věcem. Bylo spojeno s radostí, ale také s oběťmi.

Pro vánoční přání jsem použil mozaiku svaté rodiny, kterou překrývá symbol čtrnácticípé hvězdy, která i v betlémské jeskyni ukazuje místo Ježíšova narození. Tento symbol je však zároveň předobrazem Ježíšova spasitelného utrpení. Připomínám nám čtrnáct zastavení křížové cesty, tedy to, proč se Ježíš narodil. Není to jen rozkošné malé děťátko, je to Boží beránek, který bude obětován za hříchy každého z nás. Pohled na jesličky v nás probudí lásku a něžnost. A pohled na hvězdu v nás má probudit i zodpovědnost a touhu Ježíšovi s jeho křížem pomáhat, a ne mu ho ještě více přitěžovat.

A v tomto pomáhání je nám velkým příkladem a povzbuzením Panna Maria. Její životní příběh nám připomíná, že život Božích vyvolených není procházka růžovým sadem. Jeden z mnoha titulů, kterými ji věřící nazývají, je Panna Maria Sedmibolestná.

Sedm je v biblické řeči symbolickým číslem a znamená plnost. Uvádí se sedm konkrétních bolestí, které Panna Maria ve svém životě zakusila. První je proroctví Simeona, který jí čtyřicet dní po narození Ježíše předpověděl, že „její vlastní duši pronikne meč“. Druhé veliké utrpení zakusila, když musela s Ježíškem před Herodem utíkat do Egypta. Třetí bolestí bylo pro Marii hledání dvanáctiletého Ježíše Jeruzalémě. Čtvrtou a pátou bolest prožívala, když se s ním setkala na křížové cestě a když stála pod křížem. Poslední dvě bolesti ji zasáhly, když držela v náručí Ježíšovo mrtvé tělo a když jí ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svým utrpením Panna Maria plně, to znamená svobodně, dobrovolně a s láskou spolupracovala se svým synem Ježíšem.

Život Panny Marie nebylo jen utrpení. Prožívala jistě i mnoho krásných a radostných chvil. Uměla se radovat a slavit a jistě ne náhodou udělal Ježíš na její přímluvu na svatební slavnosti v Káně Galilejské svůj první zázrak. Ale to, v čem její život vyniká, je, že dokázala říkat Bohu ono „fiat“ (ať se mi děje podle vůle tvé) za všech okolností. Ve chvílích radostných i těžkých. Zůstala věrná Kristu v jeho životě, utrpení a nyní je po jeho boku v jeho slávě. Její život je pro nás velikou inspirací.

Za pár hodin nastanou Vánoce. Budeme si dávat dárky. A krásným dárkem pro našeho nejvzácnějšího oslavence může být následování Panny Marie v jejím postoji víry, lásky a věrnosti. Buďme těmi, kdo umí říkat Bohu, jeho lásce, odpuštění a milosrdnému jednání „FIAT – ANO“ za všech okolností. Kéž nás v tom posiluje vědomí, že se svým každodenním poctivým životem s Bohem podílíme na jeho díle spásy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *