Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Titulky

Text k zamyšlení u příležitosti poděkování a prosby o Boží pomoc do nového roku | 31. prosince 2016

Známe to z každého většího filmu, že na konci běží titulky, které čítají i několik set jmen. Mezi nimi bývají vzpomenuti ti, kterým se vděčí za nejrůznější pomoc, kteří mají zásluhu na vzniku daného filmu. Podobně i my dnes. Jsme těmi, kteří mají podíl na uplynulém roce. Jeho producentem je Bůh, on pak může hodnotit můj přínos pro uplynulý rok. Dal mi život, sílu, čas a důvěru… jak jsem s nimi naložil? Jak to vidím já a jak to vidí On? Máme tři možnosti: udělal jsem něco dobrého, něco zlého, neudělal jsem nic. To ovšem nejsou tři možnosti, ale jen dvě. Nevyužít dobře svěřeného času (neudělat nic) je totéž jako varianta číslo dvě.

Často staří lidé opakují: „Proč si mě Bůh už nevezme k sobě, vždyť jsem tu k ničemu.“ Tento postoj nám může pomoci odkrýt Boží pohled. I když se nám takový přínos z našeho lidského hlediska může zdát málo, v očích Boha jde o nevyčíslitelnou službu. Bůh se na vše, co děláme, dívá z pohledu věčnosti: nakolik má můj život hodnotu pro věčnost. Když pak mluvíme o hodnotě, je třeba připomenout, že hodnota všeho dobrého, co jsme vykonali, se nepočítá množstvím, ale láskou. Jak velká je láska, s níž si plním své životné úkoly, s níž konám dobré skutky a následuji Ježíše, takovou hodnotu můj život přináší.

Důležitým činitelem této rovnice, která vyčíslí hodnotu našeho snažení – a ovlivní ji zásadně – je usmíření. Bylo kdesi krásně vyjádřeno, že do nebe se vchází jen společně, kdy jeden druhého povede za ruku. Do pekla jde každý sám, odvrácený od toho druhého. Učiňme tento krok, ve svých rodinách, v sousedských vztazích, zapomeňme na vleklé předsudky, podívejme se na své blízké Božím pohledem, který sice nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Toto rozhodnutí s sebou vezměme i do nového roku, podepření Boží milostí, protože to není úkol lehký. Nejde o schvalování toho zlého, co jeden na druhém třeba vidíme, ale o to, že se vzdáme role soudce, abychom sami nebyli souzeni. To je hodnota, která může zásadně změnit výsledek naší „životní rovnice“. Tedy to, jak nás a náš uplynulý rok, bude hodnotit Bůh.

822 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *