Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Akce

Farní a jiné akce

Hradišťan & Jiří Pavlica ve Vlčnově

V sobotu 10. ledna 2015 v 17.00 hodin se v našem farním kostele uskuteční VÁNOČNÍ KONCERT hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím, houslistou, zpěvákem a hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou.

Vstup do kostela před koncertem bude umožněn od 16.30 hodin. Ke vstupu je nutná platná vstupenka (s fotografií Hradišťanu).

p_koncert_hrad_v

Celý příspěvek

Adorace za mír a pronásledované křesťany

Koncert scholy z Metylovic

O misijní neděli v našem kostele vystoupila se svým pásmem schola z Metylovic. Přinášíme krátký sestřih tohoto koncertu.

Misijní neděle 2014

Jaká byla letošní misijní neděle? Malý průřez nabízí tato fotogalerie. Den předem se ve schole Samuel připravovalo malé obdarování pro příchozí na nedělní bohoslužbu. Při slavnostní mši svaté v neděli zpívala nejen naše schola, ale i naši milí hosté – schola z Metylovic, kteří přijeli i se svým panem farářem P. Bronislavem Wojnarem. Ti pak se svým hudebním pásmem vystoupili odpoledne. Při mši svaté pak P. Ladislav přijal z rukou našich nejmenších symboly modliteb za celý svět.

Fotogalerie: Misijní neděle 2014

Celý příspěvek

Koncert scholy z Metylovic

Všichni jste srdečně zváni koncert scholy z Metylovic, která v neděli 19. října 2014 ve 14.30 hodin vystoupí v našem farním kostele se svým pásmem. Pozvěte i své přátele a známé.

Celý příspěvek

Hody v kapli Svaté Rodiny

Odkazujeme na fotogalerii R. Pijáčka.

Hody v kapli Svaté Rodiny

V neděli 12. října 2014 budeme putovat ke kapli Svaté Rodiny pod vinohrady, kde pobožností ve 14.30 hodin oslavíme výročí jejího posvěcení. Toho dne to bude přesně 45 let od posvěcení biskupem Josefem Hlouchem po jejím přebudování. V kronice farnosti se píše o obrovské účasti lidu při jejím svěcení, i my jsme zváni k hojné účasti.

Celý příspěvek

Farní poutní zájezd do Itálie

Nabízíme výběr fotografií z putování po Toskánsku a Umbrii. Díky všem poutníkům za společenství, panu Miklasovi pak za provedení všemi krásnými místy.

Fotogalerie: Itálie 2014 – 1. část
Fotogalerie: Itálie 2014 – 2. část

Celý příspěvek

Tradiční děkovná mše svatá bude v kostele

Slavná mše svatá s děkováním a prosbou za úrodu, která se tradičně koná pod širým nebem u kaple pod vinohrady, se letos uskuteční ve stejném čase, tj. v 9.00 hodin, v kostele. Jiná bohoslužba se již tuto neděli nekoná. I přesto bude ještě možnost kapli Svaté Rodiny navštívit. V neděli 12. října bude 45. výročí jejího posvěcení, u této příležitosti se zde bude konat bohoslužba.

Farní den 2014

V neděli 24. srpna 2014 jsme mohli prožít krásný 13. farní den ve znamení scholistů, sboristů a varhaníků všech generací. Pro vzpomínku odkazujeme na fotogalerii R. Pijáčka.

K odkazu na fotogalerii přikládáme i tři videa od téhož autora.

Celý příspěvek