Jste návštěvník | Dnešních návštěv

P. Vojtěch Kodet

Videoúvod do 5. neděle postní

Sdílíme úvod do 5. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do 4. neděle postní

Sdílíme úvod do 4. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do 3. neděle postní

Sdílíme úvod do 3. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do 2. neděle postní

Sdílíme úvod do 2. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvod do 1. neděle postní

Sdílíme úvod do 1. neděle postní od P. Vojtěcha Kodeta.

Základní informace k popeleční středě

Odkazujeme na souhrn základních informací k popeleční středě a začátku doby postní na webu vira.cz a přikládáme videoúvod P. Vojtěcha Kodeta.

Videoúvody do adventních nedělí

Sdílíme úvody do jednotlivých adventních nedělí od P. Vojtěcha Kodeta.

4. neděle adventní

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému v obrazech

Nabízíme obrazové shrnutí svatodušní novény od P. Vojtěcha Kodeta, resp. její hlavní myšlenky.

novena

Postní katecheze

Kdo se nemohl zúčastnit společného naslouchání P. Vojtěchu Kodetovi, který hovořil „o hříchu“ tak, jak jsme to možná ještě neslyšeli, má příležitost tuto přednášku shlédnout touto cestou. Někdo možná přijme s radostí tuto příležitost uslyšet dané zamyšlení ještě jednou.

Celý příspěvek