Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Pro děti

Vše, co se týká dětí

Vítězné ilustrace dětí 2013

Děti ze třetí třídy opět dostaly soutěžní úkol namalovat ilustraci k podobenství O marnotratném synu neboli milosrdném otci.

Celý příspěvek

Představení prvokomunikantů 2013

Fotogalerie: Představení prvokomunikantů 2013

Celý příspěvek

Promítání pro Tříkrálové koledníky

Oblastní charita Uherský Brod zve všechny Tříkrálové koledníky na promítání filmu Rebelka. To se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2012 v 15.00 hodin v kině Máj v Uherském Brodě. Pro koledníky je vstup zdarma, cena pro ostatní je 50,- Kč.

Celý příspěvek

Nový školní rok – rozvrh hodin

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

K výuce náboženství na naší škole jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Kdo by chtěl ještě své dítě k výuce náboženství přihlásit, může tak učinit během prvního školního týdne u třídních učitelů nebo přímo při první hodině náboženství. V tomto školním roce výuku povede Mgr. Anna Mošťková a já. Náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, s tím je spojena povinná docházka a klasifikace, tak, jak to znáte z jiných předmětů. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí.

Níže naleznete plakátek s rozvrhem hodin (případné změny zde budou ihned publikovány).

Zároveň zvu všechny děti, mládež, vás rodiče i pedagogy na duchovní zahájení školního roku, které proběhne v pátek 7. září 2012 v 18.30 hodin. Menší děti ať si tradičně přinesou své aktovky.

P. Ladislav

Celý příspěvek

Koláž z prvního svatého přijímání

Dříve než bude zpracována fotogalerie ze slavnosti prvního svatého přijímání, nabízíme pro vzpomínku tento plakátek.

Jednotlivé fotografie: Jan Zemek.

Setkání prvokomunikantů 2012

Fotogalerie: Setkání prvokomunikantů 2012

Celý příspěvek

Vítězné ilustrace dětí 2012

Děti z třetích tříd opět dostaly soutěžní úkol namalovat ilustraci k podobenství O marnotratném synu neboli milosrdném otci.

Celý příspěvek

Katecheze na neděli

Jistě jste si všimli, že jsme s dětmi po několik uplynulých pátků rozebírali nedělní evangelium. Jde o velmi důležitou a přínosnou aktivitu, kterou mohou se svými dětmi prožít sami rodiče. Pro tuto rodinnou katechezi existuje přehledně zpracovaný materiál na stránkách www.kanan.cz, ze kterého jsme také čerpali. Nebojte se pomocí těchto zajímavých a krásných materiálů připravit své dítě na nedělní mši svatou, umožníte těžit z Božího slova jemu i sobě.

Schola Samuel – přijď mezi nás i TY!

Určitě všichni víte, že v naší farnosti působí schola se jménem Samuel, která obohacuje svým zpěvem nejednu mši svatou či farní akci. Ovšem ani tato prima skupina mladých nebude fungovat bez nových hlasů dětí. Jménem celé farnosti i všech současných členů scholy zveme děti od prvních tříd do našich řad. Přihlásit je můžete u Katky Zemkové, Lidušky Kašpaříkové nebo P. Ladislava.

Celý příspěvek

Čtvrtý král

U příležitosti slavnosti Zjevení Páně nabízíme komiks zábavného křesťanského měsíčníku pro děti NEZBEDA.

Celý příspěvek