Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Jsi můj milovaný – moje milovaná

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně | 11. ledna 2015

I když podstata našeho křtu nevyplývá přímo z dnešní biblické události, je pro náš křest důležitá. Dnes totiž slavíme a připomínáme si, že Ježíš vstoupil do svého veřejného působení. To pak končí výkupnou obětí, která nám přinesla možnost křestního znovuzrození. Ježíš vstupuje do období, kdy nás bude připravovat, abychom se mohli stát Božím synem, Boží dcerou. Povede nás, abychom díky svému křtu mohli dojít k věčnému životu.

Při Ježíšově křtu se otevřelo nebe a ozval se Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.“ Tato slova doslova náležela Ježíšovi, díky němu náleží i nám. I v našem křtu říká Bůh: „V tobě, můj milovaný – moje milovaná, mám zalíbení. Jsi můj, ať už se ti daří nebo ne, nikdy tě nepřestanu milovat, přijal jsem tě za vlastního – za vlastní.

n_239

I když náš křest mnohdy proběhl v době dětství, máme ho prožívat i nyní. Ať už tím, že Boží milosti rozvíjíme v dalších svátostech, nebo svou každodenní odpovědí na jeho lásku. Odpověď pak dáváme svým životem. Abychom mohli účinněji odpovídat, přijměme dvě inspirace.

Je někdo, na koho se zlobím nebo je nadlidské mu odpustit? Ale Bůh ho chce mít v nebi stejně jako mě. Jak tam s ním budu, když ho už tady nebudu mít rád? A pokud ho nebudu mít rád, budu moci být v nebi já?

Papež sv. Jan XXIII. měl zvyk se po každém hříchu ihned obrátit k Bohu s úkonem kajícnosti a s obrovskou důvěrou. A pak si řekl: „Jane, pokračuj, jakoby tě políbil Ježíš.“ I tato rovina je pro nás pokřtěné velmi důležitá – nesetrvávat v hříchu. Jedině tak můžeme Bohu správně odpovídat na jeho lásku, jedině tak mu budeme podobní. Nejen že nemáme odkládat svátost smíření, ale ani samotnou lítost. Pokud odkládám lítost až na nejbližší zpověď, točí se můj život celou tu dobu kolem hříchu. My ale máme být stále vnímaví na Boží vedení, smýšlet jako Ježíš, vidět jasně. Aby se každý můj přítomný okamžik netočil kolem hříchu, ale mým středem byl vždy Ježíš, neodkládejme svátost smíření a lítost vzbuďme hned, když si své pochybení uvědomíme.

Přeji nám všem, abychom žili z toho krásného a cenného, co jsme přijali ve křtu. Abychom nikdy nezapomněli, že jsme milovanými Božími syny a dcerami, od kterých Bůh čeká na každodenní malé odpovědi lásky, že i nás chce po každém hříchu znovu políbit a vést dál.

1357 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *