Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Misie – služba druhým

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí | 18. října 2015

Dnes je misijní neděle. Myslíme na světové misie, modlíme se za ně, posíláme jim peníze. Zároveň si můžeme uvědomit, že i my jsme misijní zemí. Zemí, která potřebuje Ježíšovy učedníky jako sůl. Jak být konkrétně Ježíšovým učedníkem?

Naše služba druhým začíná modlitbou. Modlíme se za sebe i za druhé. A v dnešní době i za stát, Evropu a celý svět. Modlitba je nesmírně důležitá. Začátkem měsíce října jsem vyzýval k modlitbě růžence přede mší svatou. Kolik se nás schází k modlitbě růžence? Některé děti ještě nikdy nezažily, že by se doma s rodiči modlili třeba jen část růžence. V 16. století společná modlitba růžence vyprosila vítězství nad osmanskými vojsky v bitvě u Lepanta (svátek Panny Marie Růžencové), v 17. století vítězství nad Turky u Vídně (svátek Jména Panny Marie) a 18. století porážka Turků u Petrovaradína (rozšíření svátku Panny Marie Růžencové pro celou církev). Ve 20. století Panna Maria ve Fatimě vyzývá k modlitbě růžence, aby bylo zabráněno další světové válce. A výsledek? Předpověď, že Portugalsko bude uchráněno válečných hrůz, byla naplněna. Máme 21. století, útoky zla zesilují, je nejvyšší čas vzít společnou modlitbu vážně. Růženec není starožitnost, ale zbraň rytířů.

n_279

Druhá věc, kterou máme sloužit druhým, je naše svědectví. Naše obec, naši Boha neznající sousedé, potřebují svědectví naší každodenní věrnosti Bohu. Potřebují vidět, že se každý den znovu a znovu vydáváme po stopách Krista. Hledáme ho a následujeme. Že přijímáme pravidelně svátosti, které nás proměňují k lepšímu. Je důležité, aby na nás bylo poznat, že jsme byli u zpovědi, že jste prožili krásné chvíle u svatého přijímání, že jsme díky tomu laskavější a vlídnější lidé.

A třetí věc, kterou máme sloužit druhým, je oběť. Pokusme se, aby nás naše těžkosti a bolesti nevedly jen k nadávání a hořekování, ale nabídněme je Bohu, který je může proměnit v požehnání. Utrpení je velkým neštěstím, pokud ho neseme sami. Ale může být i velkým bohatstvím, pokud ho nabídneme Bohu.

Slovo missio znamená poslání. Misionář je člověk, který přijal Boží poslání zachraňovat svět. Není to snadné. Ať nám Pán k této službě žehná a jednou nás všechny odmění.

836 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nové komentáře