Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Narodil se, aby se stal přítelem

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně (půlnoční) | 24. prosince 2014

Proč jsme se dnes v tuto hodinu na tomto místě sešli? Protože se narodil Ježíš. A jak jsme se již v neděli připravovali, jsme zde, abychom vstoupili do velké několikadenní oslavy jeho narozenin. Advent nás pak den po dni připravoval, abychom jej nechali „narodit ve svém srdci“, čili připravili sami sebe k tomu, aby Bůh mohl znovu a plně vstoupit do mého života. A proč by měl tento Ježíš žít ve mně, proč nestačí, že se narodil (jaksi obecně) pro lidstvo v betlémských jeslích?

Nedávno jsem slyšel vzpomínat jednoho člověka: Dlouho jsem bral Vánoce jako svátky rodiny a dětí. Nepřemýšlel jsem o Bohu a o Kristu. Ale pak přišla chvíle, kdy jsem si uvědomil čí narozeniny to slavíme. Přišel jsem do nemocnice na oddělení pro staré a nemohoucí. Většinou to byli lidé, kteří jen leželi a dívali se do bílého stropu. Občas se však mezi nimi našli věřící křesťané. Modlili se a měli v sobě zvláštní pokoj. A tehdy jsem si uvědomil: Když přijde nemohoucnost a přiblíží se smrt, zůstane některým lidem bílý strop, ale někteří se mohou opřít o přítele, který je ani v nejtěžší životní chvíli neopustí, který je posiluje a naplňuje útěchou a pokojem. Mohou se opřít o Božího Syna, Ježíše Krista.

Bůh poslal svého Syna ne jen pro jakési obecné dobro lidstva, dokonce ho neposlal jen ukázat, jaký je Otec, a zemřít za naše hříchy. Poslal ho, aby mi ukázal Otce, aby za mne zemřel. A Vánoce jsou jeho narozeniny. Je to slavnost, kdy se radujeme z toho, že mi Bůh poslal toho nejlepšího přítele.

n_234

Přeji nám všem, abychom se mohli z jeho přátelství těšit. Pak je třeba mu otevřít srdce, pozvat ho a přijmout. Nehledat jej, jen když něco potřebujeme nebo jsme v nouzi. Ptejme se denně Krista: „Co pro tebe mohu já udělat?“

Přeji nám všem dobře prožité Vánoce. Pak je třeba touto oslavou přátelství utvrdit. Je třeba přátelství nabídnout a přátelství přijmout. Kéž je nám jeho přátelství tím nejkrásnějším dárkem a oporou ve chvílích těžkých i radostných.

853 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nové komentáře