Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Novéna k Duchu svatému – 8. den

8. den – Duch jako životní spojení s Bohem

Duch svatý je životním spojením s Bohem. Spojuje člověka s jeho Tvůrcem. Je proniknutím „vyššího“ světa do „nižšího“ – do našeho světa. Bez Ducha svatého není člověk plným křesťanem. Proto Ježíš v Lukášově evangeliu srovnává prosbu o Ducha svatého s prosbou o chléb: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí“ (Lk 5, 8). V biblickém smyslu chléb znamená to, co je v životě nejnutnější. V tomto podobenství nám naléhavá Ježíšova prosba o Ducha svatého ukazuje, že právě on je tím nejnutnějším, oč máme prosit.

Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi!

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. Přijď se svými dary zas otče chudých mezi nás, přijď nám srdce potěšit. Amen.

790 Total Views 2 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *