Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Nový školní a pastorační rok

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí (Lk 14,1.7-14) | 1. září 2019

Přivádí rodiče chlapečka do první třídy a říkají mu: „Neboj se, dělej to, co ostatní, a snaž se, ať jsi ze všech nejlepší.“ Odpoledne přijde chlapec ze školy domů a ukazuje první poznámku: „Zlobí nejvíce ze všech dětí ve třídě!“ Otec se na kluka rozhněvá: „Co jsi tam prosím tě dělal!?“ Chlapec se na tátu podívá a říká: „Proč se zlobíš? Vždyť jsem jen plnil tvé přání. Dělal jsem to, co ostatní, a byl jsem v tom nejlepší!“

Tak vidíme hned na začátku, že nestačí jen dobré rady slyšet a poslouchat. Je třeba jim dobře rozumět. To platí i v našem duchovním vzdělávání. Jeden okruh jsme systematicky probírali o prázdninách, nyní společně vstupme do nového školního – pastoračního roku.

Když jsem byl navštívit svého kolegu v Kozlovicích u Frýdku – Místku, objevil jsem na průčelí místní základní školy velký nápis: „Vírou k Bohu, vzděláním k životu.“ Toto heslo můžeme přijmout i v naší farní rodině pro tento pastorační rok. Jednak obsahuje dva důležité úkoly pro děti a dospívající, totiž vybudovat si vztah s Bohem a vzděláním se připravit na život, ale stejně i pro nás dospělé. Připomíná nám, že vztah s Bohem je stále v procesu prohlubování a k tomu je nutné se vzdělávat. Lásku předpokládá poznání. Láska k Bohu roste z toho, jak ho známe. Umožněme to tedy svým dětem, vnukům i sobě.

Podobně jako v evangeliu si i děti hledají své místo ve třídě. Ale ve škole (podobně jako v kostelích) se často nejprve zaplní poslední lavice. A vůbec zde nejde o pokoru. Spíš o touhu se schovat. Což je škoda, protože platí, že čím blíž jsme ke katedře, tím více si odneseme. Je tedy naším úkolem jak v dětech, tak v nás samotných probudit zájem. Ukázat si, co je opravdu důležité. Hledejme tedy každý den, jak můžeme děti i sebe motivovat. Nadchněme se pro víru a poznání, dávejme jeden druhému dobrý příklad.

Ve farnosti se nabízí velká pomoc. Jednak jde o výuku náboženství ve škole, každopáteční mše svatá pro děti všech tříd, nedělní klub Kubík pro předškoláky a další setkání. Dejme si předsevzetí využít s dětmi první pátky, přijmout svátost smíření a svaté přijímání. Otevřeme srdce své i dětí pro Boží dary a požehnání. Má to vliv pro celý jejich budoucí život. Nový pastorační rok je velkou šancí, využijme ji.

Přeji vám, milé děti, všem rodičům, ale také učitelům požehnaný nový školní rok.

59 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *