Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Jízdokrálová mše svatá

Nabízíme sestřih slavné mše svaté za krále, jeho rodinu a ročník 2001 při letošní Jízdě králů s promluvou vlčnovského rodáka P. Rudolfa Repky.


(Video: Z. Koníček)

Nové přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 13,31-33a.34-35) | 19. května 2019

„Milujte se navzájem.“ Žádná věta Písma není tak vystavena nebezpečí, že se stane jakousi křesťanskou frází, jako právě tato. Ještě se k tomu vrátíme.

Vyprávěla jedna maminka, jak ji volali policisté, aby se dostavila do obchodu, kde její malý syn kradl. Když tam přišla, ptala se chlapce: „Proč jsi to udělal? Víš přece, že krást se nesmí!“ „Vím, ale já jsem dnes pirát a ti krást můžou, ti se přece kradením živí!“

Celý příspěvek

Jízda králů 2019

V neděli 26. května 2019 se slavila 6. neděle velikonoční a Jízda králů. Nedělní oslavy začínají mší svatou, ze které nabízíme fotogalerii. Hlavním celebrantem byl P. Ladislav Kunc, promluvu pro krále Davida Chaloupku, jeho rodinu a družinu měl vlčnovský rodák J. M. can. Rudolf Repka.

Fotogalerie: Jízda králů 2019
(Foto: Člověk a víra – Pavel Ingr)

Jízda králů 2019

Nabízíme přehled bohoslužeb o letošním jízdokrálovém víkendu.

Hlas dobrého pastýře

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,27-30) | 12. května 2019

Když je někdo v dnešní době označen za ovci, není to příliš pozitivní. Znamená to jakési slepé následování vůdce, následování bez rozmyslu a samostatnosti. Ovce, o kterých mluví Ježíš, jsou ovšem jiné.

Celý příspěvek

Oheň a voda

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční, mše svatá za živé a zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů (Jan 21,1-19) | 5. května 2019

V jedné farnosti byla mše svatá pro hasiče. A jelikož tam bylo mnoho dětí, rozhodl se pan farář začít bohoslužbu takovou hrou. Vyzval děti, aby prošly celým kostelem a hledali svého patrona – sv. Floriána. Až ho najdou, něco si o něm řeknou, a pak že začne mše svatá. Netrvalo dlouho a jeden chlapec volal: „Tady, tady, mám ho! Je tam oheň, je tam voda, to bude určitě on.“ Všichni ostatní pak k velkému údivu zjistili, že nenašel sv. Floriána, ale obraz Krista se symboly Božího milosrdenství.

Celý příspěvek

Uzdravující setkání

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 28. dubna 2019

Velký problém dnešní doby je, že se člověk vzdaluje od světa, ze kterého povstal, a je pohlcován světem, který si vytvořil. Zapomíná, že je dítětem Božím, a stává se opuštěným a v hloubi duše nešťastným sirotkem.

Celý příspěvek

Pastýřský list Velikonoce 2019

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na velikonoční Večer chval pořádaný ministranty, scholou Samuel a Misijním klubkem. Začínáme po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) v pátek 26. dubna 2019. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili aneb kde jsou dva nebo tři…

Vítězství a sláva neděle Zmrtvýchvstání

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně | 21. dubna 2019

Prožili jsme hluboké ticho Bílé soboty a dočkali se vítězství a slávy neděle Zmrtvýchvstání.

Celý příspěvek