Jste návštěvník | Dnešních návštěv
Str. 5 z 103« První...34567...102030...Posl. »

Blázni pro Krista

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Mk 1,14-20) | 21. ledna 2018

Možná jste někdy slyšeli, jak někdo říká o někom bláznivém: „To je ale jura.“ Toto označení pochází z ruského slova „jurodivý“ a v pravoslaví označuje člověka, který se stal „bláznem pro Krista“. Rozhodl se následovat Ježíše takovým způsobem, že to u ostatních mohlo vzbudit pohoršení. Svatí „jurodiví“ vzešli v pravoslavném prostředí z mnichů, kteří se dostali do měst a stali se pro jejich obyvatele provokativní výzvou k obrácení. Většina začínajících mnichů odcházela do ústraní s mottem: „Nechte mě na pokoji, ať se mohu setkat s Bohem.“ A někteří se pak vrátili s postojem: „Nenechám vás na pokoji, dokud se i vy s Bohem nesetkáte.“

Celý příspěvek

Návštěva otců františkánů

Nabízíme ohlédnutí za návštěvou otců františkánů v naší farnosti u příležitosti 100. výročí narození P. Bartolměje Kolka OFM. Slavná mše svatá se konala 11. prosince 2017.

Fotogalerie: Návštěva otců františkánů
(Foto: R. Pijáček)

Nesesmilníš

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle v mezidobí (1Kor 6,13-15.17-20) | 14. ledna 2018

V jedné staré anekdotě se vypráví, že když Mojžíš sestoupil ze Sinaje, předstoupil před národ a pravil: „Mám pro vás dvě zprávy. První je dobrá. Bůh nám dával padesát přikázání, ale podařilo se mi to usmlouvat na deset. Druhá zpráva už tak dobrá není. Nesesmilníš tam zůstalo.“

Celý příspěvek

Tříkrálová sbírka 2018

I letos se konala Tříkrálová sbírka, při níž koledníci přinesli jednotlivým domovům radostnou zvěst o Kristově narození a symbol Božího požehnání. Při tom se vybralo 108.824 Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Dar daný ve křtu

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Mk 1,6-11) | 7. ledna 2018

Pokoj plný vážně nemocných a umírajících, park obsazený bezdomovci či věznice, kde si odpykávají trest zločinci odsouzení za těžká provinění. To všechno jsou místa, kam bychom neradi vstupovali a kde bychom neradi pobývali. A když už, tak bychom k tomu museli mít hodně vážný důvod. Proč to říkám?

Celý příspěvek

Naše budoucnost

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie | 1. ledna 2018

V jednom příběhu se vypráví o rabínovi, který uměl předpovídat budoucnost. Když umíral, zavolal si syna, aby mu tuto schopnost předal. Chlapec si přisedl k otcovu loži a pozorně naslouchal, jak mu otec říká:  Celý příspěvek

Pokora

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Svaté Rodiny (Mt 2,13-15.19-23) | 31. prosince 2017

Dnes je svátek Svaté Rodiny. Myslíme na Svatou Rodinu a modlíme se za rodiny na celém světě. Život v rodině je často krásný, ale nikdy není snadný. Za dobrou, fungující rodinou je vždy veliká námaha a mnohé oběti. Chci vám poděkovat za úsilí, se kterým budujete vztahy ve svých rodinách, a zvláště za všechny oběti, které dennodenně pro jejich dobro přinášíte. Zasloužíte si dnes slyšet povzbudivá slova, ale co říci, když je tolik témat, která by dnes mohla zaznít. Nakonec jsem vybral jedno jediné: Pokora.

Celý příspěvek

Jak milovat nepřátele

Text k zamyšlení u příležitosti svátku sv. Štěpána (Mt 10,17-22) | 26. prosince 2017

Hned po Slavnosti Narození Páně slavíme svátek prvního mučedníka svatého Štěpána, o kterém jsme slyšeli v prvním čtení. Jeho víra a moudrost vzbudila u nepřátel takovou zuřivost, že ho začali kamenovat. V tu chvíli se mu dostává útěchy, vidí Boží slávu a projevuje neuvěřitelnou lásku a mírnost, když se ve chvíli své mučednické smrti modlí se za své nepřátele. V Ježíše věří, a co je důležité, následuje jeho příkladu i v té nejtěžší životní zkoušce. Projevuje mimořádnou křesťanskou zralost.

Celý příspěvek

Nám se narodil

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – ve dne (Jan 1,1-18) | 25. prosince 2017

Vánoční čas je zajímavý tím, že odkrývá to, co bývá v běžném životě skryté. Dává nám intenzivně pocítit pravdu o nás a o našem vztahu s Bohem.

Celý příspěvek

Pramen lásky

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – půlnoční (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2017

Kostely po celém světě se dnes plní lidmi. Jsou zde pravidelní návštěvníci i mimořádní hosté. Tak vás chci zde ještě jednou všechny přivítat. Přicházíme, protože nás přitahuje oslava betlémských událostí. Jejich středem je svaté dítě. K němu přicházeli už před dvěma tisíci lety lidé všech stavů a národností. Od domácích pastýřů po krále z dalekých zemí. Přitahovalo učené i prosté, staré i mladé. Proč je tajemství Vánoc přitažlivější než cokoli jiného?

Celý příspěvek

Str. 5 z 103« První...34567...102030...Posl. »