Jákob – podzimní vydání 2019

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Stolní kalendář děkanátu Uherský Brod 2020

V kostele je již k dispozici nový stolní kalendář našeho děkanátu (již sedmý v pořadí). V kalendáři na rok 2020 opět naleznete důležitá výročí farností, termíny poutí a hodů, ale také Katolické základní školy Uherský Brod, Církevní střední školy pedagogické a sociální Bojkovice nebo Oblastní charity Uherský Brod. Kalendář vychází v tradičním formátu, ve kterém máte prostor na své vlastní poznámky, a obsahuje záběry fotografů našeho děkanátu.

Fotografie z vlčnovského biřmování v Senátu PČR

Společenství fotografů Člověk a Víra pořádá výstavu svých fotografií v předsálí Jednacího sálu Senátu PČR. Mezi vybranými fotografiemi je i záběr Pavla Ingra ze slavnosti udílení svátosti biřmování v roce 2016 ve Vlčnově.

Celý příspěvek

Začal Mimořádný misijní měsíc

Papež František zahájil při nešporách 1. října 2019 Mimořádný misijní měsíc. Celý říjem budeme prožívat v duchu misií. Nechejme se inspirovat krásnými myšlenkami z homilie Svatého otce. Čerpat lze také z materiálů na webu Papežského misijního díla.

Celý příspěvek

Biřmování 2020 – 2. setkání

Pátek 4. října 2019 v 19.30 hodin

Téma: důležité informace, kdo je Bůh, pět cest k poznání Boha (cesta první: stvoření, vesmír, příroda)

Úkol: registrace pro víkend v Rajnochovicích (informace, registrační formulář), pokud by formulář nefungoval, pište na adresu archa.tym(zavináč)gmail.com

Farní zájezd do Rakouska

Ohlédnutí za farním poutním zájezdem do Salzburgu, po stopách Tiché noci a do Mariazell. Více v podzimním vydání časopisu Jákob.

Vlčnovský varhanní festival

Skutečné úsilí

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí při pouti do Mariazell (Lk 16,1-13) | 22. září 2019

Za opatem přišel jistý muž pro duchovní radu. Sedne si a povídá: „Mám starého otce. A ten mě každou chvíli překvapí nějakým nepříjemným osočením. Já se rozčílím, vynadám mu a už se hádáme. Pak mě to mrzí. Co s tím mám dělat?“ Opat se zamyslel a pravil: „Nenechte se zaskočit a jednejte stejně…“ Tu mu muž skočil do řeči: „Vždyť vám povídám, že jednám stejně jako on, a k ničemu to nevede.“ Opat pokýval hlavou a pokračoval: „Nenechte se zaskočit a jednejte stejně rychle, jen obráceně. Když vás překvapí nějakým osočením, vy ho překvapte milým slovem. Něco povzbudivého si připravte a nebojte se to použít. Překvapte ho dobrem, jako on vás překvapuje zlem.

Celý příspěvek

Radost z Boha

Dobrý pastýř

Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí (Lk 15,1-10) | 15. září 2019

Jsme Ježíšovými učedníky. To jsme si připomněli před týdnem. Jsme učedníci, kteří jsou zváni do Ježíšovy školy, kde poznáváme, k čemu jsme voláni, kde se učíme dávat všechny své plány do Božích rukou. Ale na každého učedníka číhá nebezpečí „ztracené ovce“. Začněme příběhem:

Celý příspěvek