Hradišťan a Jiří Pavlica – Vánoční koncert

V sobotu 4. ledna 2020 v 17.00 hodin se v našem farním kostele uskuteční VÁNOČNÍ KONCERT hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím, houslistou, zpěvákem a hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou.

Vstupenky lze zakoupit již nyní v zákristii kostela po bohoslužbách a na podatelně obecního úřadu nebo před koncertem.

Hradišťan je znám vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který vychází z lidové tradice.

Zde naleznete záběry z minulých koncertů: 2015, 20162017 a 2018.

Biřmování 2020 – 7. setkání

Pátek 29. listopadu 2019 v 19.00 hodin

Téma: Modlitba (modlitba Páně, rozbor jednotlivých proseb, současný překlad)

Domácí úkol: Přečíst Lukášovo evangelium, nahlásit co nejdřív svého kmotra, domluvit během prosince a ledna osobní konzultaci

Opravdovost

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Lk 18,9-14) | 27. října 2019

Slavíme poslední nedělí Mimořádného misijního měsíce. Nejde ani tak o to, s čím tento čas zakončíme, ale co vneseme do dalších dní. Jako první předpoklad misijního života (tedy života přinášejícího plody) jsme označili (1) prožívání víry jako důvěrného vztahu s Bohem. (2) Tento vztah pak musí růst z vděčnosti a (3) modlitby. Zde je pak nejdůležitější modlitba za obrácení. Dnes k tomu přidejme (4) úsilí o opravdovost.

Celý příspěvek

Biřmování 2020 – 5. setkání

Pátek 8. listopadu 2019 v 19.00 hodin

Téma: Modlitba (modlitba v průběhu dějin, Ježíš – vzor modlitby, hodnota modlitby, Panna Maria – učitelka modlitby, inspirace k modlitbě, postoje k modlitbě, neustálá modlitba)

Bible se slevou pro hromadnou objednávku vybírejte zde a objednávejte skrze formulář do pátku 15. listopadu 2019.

Biřmování 2020 – 4. setkání

Pátek 1. listopadu 2019 v 19.00 hodin

Téma: Modlitba (naše představy, rozhovor s Bohem, prosby – díky – chvály, jak mohu s Bohem prakticky rozmlouvat)

Kdo by se chtěl přihlásit na duchovní obnovu s P. Markem Orko Váchou v Uherském Brodě (22. – 23. 11.), zde je odkaz na přihlašovací formulář.

Prosba za misie

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí (Lk 18,1-8) | 20. října 2019

Dnes je Den modliteb za misie – Misijní neděle. Modlíme se za misijní dílo na celém světě a celý svět se modlí za nás, protože v celosvětovém měřítku je v počtu ateistů (lidí popírajících Boha a náboženství) Česká republika na třetím místě. Víc ateistů než my, má jen Čína a Japonsko. Zatímco 90 % Američanů věří v Boha, u nás je 91 % mladých od 16 do 29 let nevěřících (výzkum zveřejněný v roce 2018 v deníku The Guardian). Tyto statistiky ukazují, jak důležitá je misijní činnost v našem národě. I proto je dobře, že papež František vyhlásil letošní říjen za Mimořádný misijní měsíc a my se můžeme nad tématem misií zamýšlet.

Celý příspěvek

Pouť ke kapli Svaté Rodiny

V neděli 13. října 2019 jsme se vydali průvodem od kostela ke kapli Svaté Rodiny pod vinohrady. Ta totiž byla přesně před padesáti roky znovuposvěcena českobudějovickým biskupem Msgre Josefem Hlouchem. Nešlo jen o vzpomínání a historické mapování událostí kolem kaple, ale také modlitbu za naše vlčnovské rodiny. Odkazujeme na fotografie a video.

Fotogalerie: 50. výročí posvěcení kaple Svaté Rodiny
(Foto: Rostislav Pijáček)


(Video: Zdeněk Koníček)

Mimořádný misijní měsíc

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí (Lk 17,5-10) | 6. října 2019

Papež František vyhlásil letošní říjen za Mimořádný misijní měsíc. Co udělat pro to, abychom ho dobře prožili? Přijmout, že povolání být misionářem dostal každý pokřtěný. A toto poslání oživíme tím, když si připomeneme, že vše začíná v srdci člověka. Abychom mohli být dobrými misionáři, musíme být nejprve dobrými křesťany, mít osobní vztah s Ježíšem. Co to obnáší, nám může naznačit příběh.

Celý příspěvek

Pomáhej Pán Bůh

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí (Lk 16,19-31) | 29. září 2019

Jeden starý, krásný, křesťanský pozdrav, kterým vyprošujeme druhým požehnání pro práci, říká: „Pomáhej vám Pán Bůh.“ A Bůh skutečně pomáhá, když mu člověk nabízí své síly, nabízí své ruce…

Celý příspěvek

Biřmování 2020 – 3. setkání

Pátek 11. října 2019 v 19.30 hodin

Téma: pět cest k poznání Boha (cesta druhá: svědomí, cesta třetí: Bible, cesta čtvrtá: modlitba, cesta pátá: svátosti – církev)

Domácí úkol: přečíst první kapitolu knihy GenesisŽalm 104, začít se modlit denně jeden desátek za sebe, zaregistrovat se pro víkend v Rajnochovicích