Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Najít a získat poklad

Text k zamyšlení u příležitosti 17. neděle v mezidobí (Mt 13,44-52) | 30. července 2017

Co nám říká podobenství evangelia o pokladu v poli, cenné perle, síti, která vyloví z moře všechno možné, a učitelích, jež mají vynášet věci nové i staré? Abychom to dobře pochopili, je potřeba postupně vysvětlit všechny jeho části. Co je to nebeské království? Nebeské království je již nyní všude tam, kam může vstoupit Boží pravda a láska. My se ho účastníme každodenním prožíváním víry, ve které přijímáme Boha za svého krále.

Celý příspěvek

Posvátný zápal

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Jakuba, patrona farnosti (Mt 20,20-28) | 23. července 2017

V dnešním evangeliu slyšíme zvláštní žádost matky Zebedeových synů. Žádost, která mohla ostatní apoštoly urazit nebo přinejmenším zarmoutit. Na druhé straně vidíme Ježíše, který neodsuzuje, ale trpělivě vysvětluje. Ví, že tito synové i jejich matka jsou jen lidé, v tomto případě začátečníci, ale s patřičným nadšením projít Ježíšovou školou.

Celý příspěvek

CSM 2017 – Videokatecheze VI.

Sdílíme šestý díl ze série videokatechezí, které slouží jako příprava na Celostátní setkání mládeže. To se bude konat od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci.

Moderátorka Daniela Drtinová a kněz Tomáš Hoffmann: Nebojte se pravdy

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se zapojili při brigádách kolem výmalby kostela, všem, kdo uvedli kostel do funkčního stavu, našim dobrovolným hasičům, všem, kdo ho uklidili a nazdobili, abychom mohli opět společně slavit bohoslužby.

Boží dopisy

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí (Mt 13,1-23) | 16. července 2017

Jeden poslíček doručil opatovi psaní s krásně zdobenou pečetí. „To vypadá, že je od někoho hodně vysoce postaveného, možné i od toho nejvyššího, že?“ zeptal se zvědavě. „To nevím, nejvyšší je pro nás Bůh a jeho pečeť bývá skrytá až uvnitř psaní,“ odpověděl s úsměvem opat. „To zní, jako by vám Pán Bůh psal dopisy?“ zapochyboval nevěřícně poslíček. Opat se usmál podruhé: „No, už je to tak. Jeho dopisy a vzkazy přichází každý den.“ Poslíček se na něho nedůvěřivě podíval: „Bůh vám posílá vzkazy? To mi řekněte jak?“ Celý příspěvek

Já vás občerstvím

Text k zamyšlení u příležitosti 14. neděle v mezidobí (Mt 11,25-30) | 9. července 2017

Jeden podnikatel řekl knězi: „Kdybych se měl v džungli dnešního světa chovat podle vašich představ, nikdy nedosáhnu úspěchu.“ A kněz mu odvětil: „To záleží na úhlu pohledu. Vy považujete za úspěch hmotné bohatství, já považuji za úspěch čisté svědomí. Vy chcete obstát před světem, já před Bohem. Vašim cílem je pozemské štěstí, mým věčná blaženost.“

Celý příspěvek

Láska k Bohu na prvním místě?

Text k zamyšlení u příležitosti 13. neděle v mezidobí (Mt 10,37-42) | 2. července 2017

Je-li v našem životě Bůh na prvním místě, jsou všichni a všechno na správném místě. Láskyplný vztah s Bohem nám pomáhá nalézt vyrovnaný vztah k ostatním lidem i k celému světu. To je důležitá pravda skrytá v dnešním evangeliu.

Celý příspěvek

Noví pomocní biskupové olomoucké arcidiecéze

Svatý otec František jmenoval nové pomocné biskupy olomoucké arcidiecéze. Stali se jimi P. Antonín Basler, dosavadní kancléř, a Mons. Josef Nuzík, generální vikář. Více na webu Církev.cz.

Pět slov dobrého života

Text k zamyšlení zvláště pro vycházející školní mládež u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela | 25. června 2017

Zde je pět pojmů ke stažení jako záložka k vytištění.

Kostel je srdcem každé obce, je symbolem našeho volání k Bohu. Tehdy, když něco slavíme, když se radujeme, tehdy, když nás čekají důležitá rozhodnutí, tehdy, kdy jsme slabí, hříšní či bezradní. Můžeme se s Bohem spojit kdekoli, ale kostel je místem – jakýmsi domovem, kde se farní rodina cítí dobře.

Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.