This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Světlo národů

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (Lk 2,22-40) | 2. února 2020

Jednoho dne opat připravoval na křest rodiče malého dítěte. Protože je neznal z bohoslužeb, zeptal se jich, kam chodí na mši svatou. Muž mu na to odpověděl: „Já do kostela nechodím a víra mi nijak nechybí.“ Opat na to pokýval hlavou a pravil: „To je proto, že víra je jako maják na mořském pobřeží.“ Celý příspěvek

Neděle Božího slova

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Mt 4,12-23) | 26. ledna 2020

Od Adventu slavíme v církvi Rok Božího slova. Mimo jiné proto, že si v září tohoto roku připomeneme 1600. výročí smrti sv. Jeronýma – překladatele Písma svatého z řečtiny do „každodenního“ jazyka. I když asi nikdo nevládne tak dobrou latinou, že by si mohl číst Jeronýmův překlad, přesto to byl v dané době velký krok. Nyní již máme alespoň část Bible přeloženu do téměř 2,5 tisíc jazyků. Nemůže proto nikdo říct, že by mu bylo Písmo nedostupné. V souvislosti s tímto rokem pak papež František vyhlásil i tuto neděli, tedy 3. neděli v mezidobí za Neděli Božího slova.

Celý příspěvek

Biřmování 2020 – 8. setkání

Pátek 24. listopadu 2020 v 19.00 hodin

Téma: Bible (kde se vzala, kdo ji napsal, kdy a jakým jazykem, dělení biblické „knihovny“)

Domácí úkol: Dokončit četbu Lukášova evangelia, dodělat ostatní nesplněné úkoly (nahlásit jméno svého kmotra, domluvit osobní konzultaci a další)

Domine, non sum dignus

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle v mezidobí (Jan 1,29-34) | 19. ledna 2020

Dnešní pohled liturgických textů nám rozvíjí poznání z minulé neděle. Jan Křtitel (i Jan evangelista) nám ukazuje, kdo je ten Ježíš, kterého pokřtil. Zatímco posledně jsme rozebírali důsledky křtu, dnes se podívejme na toho, díky němuž můžeme křest přijmout.

Celý příspěvek

Být křesťanem

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Mt 3,13-17) | 12. ledna 2020

Při čtení dnešního úryvku jsem si vzpomněl na jednoho člověka, který se ptal: „Kdy se stává člověk křesťanem? Při obřadu křtu, o kterém jako nemluvně ani neví? Nebo až když vyroste, seznámí se s křesťanstvím a naučí se modlit? Nebo, jak říkají některé letniční církve, až po přijetí Ducha Svatého?“ To je zajímavá otázka. Jak (si) na ni odpovědět?

Celý příspěvek

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný ministranty, scholou Samuel a Misijním klubkem v době vánoční. Začínáme po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) v pátek 10. ledna 2020. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili aneb kde jsou dva nebo tři… (to je i význam loga: symbol kláves a příslibu, že kde jsou dva nebo tři, tam je Ježíš uprostřed nás).

Živý betlém 2019

O svátku Svaté Rodiny jsme se setkali již po šestnácté ke ztvárnění betlémské scény. Program se odehrál nejprve v kostele, a pak u betlémské chýše před kostelem. Nabízíme ohlédnutí ve fotografiích i videozáznamu.

Fotogalerie: Živý betlém 2019
(foto: P. Ladislav)

Fotogalerie: Živý betlém
(foto: Rostislav Pijáček)


(Video: Zdeněk Koníček)

Slovo na počátku

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle po Narození Páně (Jan 1,1-18) | 5. ledna 2020

Když řekne dítě první slovo, bývá to velká sláva. Všichni se radují. I Bůh na počátku vyslovil Slovo, díky kterému jsme tady a díky kterému máme naději na život věčný. Vyslovil Slovo, ze kterého se máme radovat. Tímto Slovem je Ježíš Kristus. „Všechno povstalo skrze ně(ho) a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ Pro nás je Ježíš postava stará 2000 let. Ale Jan odhaluje, že těch 2000 let je jen nepatrný okamžik v bytí Božího Syna. Skrze něho povstal svět, skrze něho přišlo do světa světlo spásy, skrze něho dostáváme milost za milostí. To všechno nám říká prolog Janova evangelia. Můžeme mu věřit?

Celý příspěvek

Tříkrálová sbírka 2020

I letos se konala Tříkrálová sbírka, při níž koledníci přinesli jednotlivým domovům radostnou zvěst o Kristově narození a symbol Božího požehnání. Při tom se vybralo 119.837 Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Nabízíme ohlédnutí ve fotografiích a videozáznamu.

Celý příspěvek

Živý betlém 2019

Přijměte všichni srdečné pozvání na tradiční Živý betlém, který se uskuteční v neděli 29. prosince 2019 v 15.30 hodin. Začneme programem v kostele, pak se společně přesuneme do betlémské chýše před kostelem. Od 13.00 hodin bude přístupný k návštěvám betlém v kostele.