Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Kým jsem

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – půlnoční (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2016

Jedna katechetka přečetla v náboženství dětem evangelium o narození Ježíše, a pak jim položila zajímavou otázku: „Děti, kdybyste se mohli stát nějakou postavou z evangelia, kým byste chtěly být?“ Děti se zamyslely a potom začaly povídat. Jeden chlapec řekl: „Já bych chtěl být pastýřem, protože pastýři měli ovečky, viděli anděly a jako první přišli do jeskyně k Ježíškovi.“ Tu se přihlásilo děvčátko a povídá: „Já bych chtěla být Panna Maria, protože ta byla Ježíškovi nejblíž a mohla ho chovat v náruči.“ A pak se ozval chlapec, který měl nejodvážnější nápad. Řekl: „Já bych chtěl být Ježíškem.“ Paní katechetku to zaujalo a zeptala se: „Proč právě Ježíškem?“ A dostala velmi hezkou odpověď: „Protože on udělal každému radost, všichni ho měli rádi a byli kolem něho šťastní.“

Celý příspěvek

Ministrantské služby – Vánoce 2016

Milí ministranti,

bohoslužby o Vánocích a v době vánoční jsou vzhledem ke všem svátkům a slavnostem možná trochu složitěji uspořádány. Abyste vždy věděli, kdy a kdo má být u oltáře, je zde rozpis vánočních ministrantských služeb.

Celý příspěvek

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2017

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2017 přeje

P. Ladislav

Naše a Boží plány

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Mt 1,18-24) | 12. prosince 2016

V tomto Adventu jsme šli k Bohu, abychom se mohli obrátit, odevzdali jsme mu své hříchy a zranění, představili jsme si pět zázraků, které naše obrácení charakterizují… a nyní jdeme dál.

Učitelé se někdy ptají dětí, čím by chtěly být. A když se s nimi po letech setkávají na srazech, často žasnou nad tím, jaký vzal jejich život směr a co z nich vyrostlo. Jakými nečekanými převraty jejich život prošel. Někdy jsou to změny dobré, jindy vedou ke zlému. Jednomu smolaři, se kterým to šlo od deseti k pěti, přál učitel: „Ať se tvůj život konečně obrátí k dobrému.“ Co to však znamená? Co je pro nás dobré? To, co nám přináší požitek, nebo užitek? Největší dobro pak jsou skutečnosti, které nám přinesou užitek na zemi i na věčnosti.

Celý příspěvek

Videoúvody do adventních nedělí

Sdílíme úvody do jednotlivých adventních nedělí od P. Vojtěcha Kodeta.

4. neděle adventní

Celý příspěvek

CSM 2017 – Videokatecheze I.

Sdílíme první díl ze série videokatechezí, které slouží jako příprava na Celostátní setkání mládeže. To se bude konat od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci.

P. Petr Káňa a Andrea Kerestešová – Růžičková o strachu, víře a důvěře

Pět zázraků

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Mt 11,2-11) | 11. prosince 2016

V dnešním evangelijním úryvku se baví dva proroci. Jan vznáší dotaz, který je dotazem celého lidstva. Tedy i každého z nás. Je Ježíš Mesiáš? Ten, který má moc zachránit člověka před hříchem a smrtí? Je Ježíš můj Mesiáš? Přijal jsem ho jako Božího Syna? Vážím si ho? Poslouchám ho a následuji ho? Je moje víra skutečná, živá nebo povrchní a formální? Tyto otázky bychom si měli občas položit. A nebojme se, pokud nás vyvedou z klidu, je to dobře. Protože pak se sebou můžeme něco dělat.

Celý příspěvek

Jako bychom dnes zemřít měli

Dokumentární film České televize Jako bychom dnes zemřít měli, o kterém jsme před časem informovali, je nyní ke zhlédnutí na iVysílání.

Odpuštění a uzdravení

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Mt 3,1-12) | 4. prosince 2016

O první neděli adventní jsme se věnovali tématu obrácení. Po celý týden jsme se měli obracet k Bohu, jako k milujícímu Otci. A kdo to vyzkoušel, mohl zakusit veliké povzbuzení a radost. V dnešním evangeliu jsme skrze slova Jana Křtitele voláni, abychom své obrácení ještě více prohloubili. Jan vyzývá: „Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení.“ Odpovězte Bohu na jeho lásku.

Celý příspěvek

Hradišťan a Jiří Pavlica – Vánoční koncert

V sobotu 7. ledna 2017 v 17.00 hodin se v našem farním kostele uskuteční VÁNOČNÍ KONCERT hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím, houslistou, zpěvákem a hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou.

Vstupenky lze zakoupit v zákristii kostela po bohoslužbách, na obecním úřadě nebo před koncertem.

p_koncert_hrad_2017

Hradišťan je znám vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který vychází z lidové tradice. Nechejme v předvečer posledního dne doby vánoční proniknout do svých srdcí jejich hudební poselství.