Jste návštěvník | Dnešních návštěv

CSM 2017 – Videokatecheze II.

Sdílíme druhý díl ze série videokatechezí, které slouží jako příprava na Celostátní setkání mládeže. To se bude konat od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci.

Sestra Agnela a vlídný písničkář Pavel Helan o vnitřním hlasu

Být světlem

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Mt 5,13-16) | 5. února 2017

„Vás mi seslalo samo nebe!“ Takové zvolání už moc často neslyšíme. Ne že bychom nedělali dobré skutky a nepomáhali potřebným, ale povědomí, že Bůh řídí naše životy a posílá nám do cesty dobré lidi, se vytrácí. Vše bereme jako samozřejmost či náhodu. Ale ono to tak není. Bůh je činný a ve světě působí. A své dílo koná ve spolupráci s člověkem. Jak?

Celý příspěvek

Poselství papeže Františka k Světovému dni nemocných

Odkazujeme na poselství papeže Františka k 25. Světovému dni nemocných na webu církev.cz.

O piercingu a tetování

Odkazujeme na článek zabývající se tímto tématem na webu České sekce Vatikánského rozhlasu.

Svatý otec přijal rezignaci biskupa Hrdličky

Světící biskup mons. Josef Hrdlička, který dovršil věk 75 let, byl k 1. únoru 2017 zproštěn úřadu. Papež František přijal rezignaci, kterou biskup Hrdlička ve shodě s kanonickým právem podal v uplynulých měsících. Více na webu cirkev.cz.

Představení prvokomunikantů

V neděli před svátkem Uvedení Páně do chrámu byli představeny děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Na začátku mše svaté byly požehnány svíce, které poté přinesly děti před oltář. Světlo svící jim bude připomínat, že Ježíš je světlem pro jejich život a my je máme provázet svou modlitbou a příkladem.

Fotogalerie: Představení prvokomunikantů
Fotogalerie: Představení prvokomunikantů – podgalerie
(Foto: Člověk a víra – Martina Mošťková, pro nejjednodušší prohlížení spusťte modrý odkaz PROHLÍŽET FOTOGALERII)

Tříkrálová sbírka a Vánoční koncert

V sobotu 7. ledna 2017 se konala Tříkrálová sbírka a Vánoční koncert hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Nabízíme několik fotografií pořízených před odchodem koledníků do mrazivého dne a také zachycení koncertní atmosféry.

Fotogalerie: Tříkrálová sbírka a Vánoční koncert
(foto: P. Ladislav)

Odkazujeme také na fotogalerie R. Pijáčka a videosestřih Z. Koníčka.

Celý příspěvek

Blahoslavenství

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí (Mt 5,1-12a) | 29. ledna 2017

Mladí turisté se vydali do hor. Ubytovali se v pár kilometrů vzdálené vesnici, kde je přijal místní starousedlík, který hned bodře spustil: „Dobře, že jste přijeli, my máme krásné hory, nejkrásnější na světě. Takové nikde jinde neuvidíte.“ Turisty potěšilo, že se jim věnuje místní znalec a hned se ho zeptali: „A kde máme s prohlídkou začít? Kterou trasu byste nám pro začátek doporučil?“ „Co já vím? Já tam nechodím,“ dostali překvapivou odpověď.

Celý příspěvek

Radostná zvěst o Božím království

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Mt 4,12-23) | 22. ledna 2017

Maria bývá nazývána zářící jitřenkou spásy. Její narození bylo svítáním, po kterém přišel den – den spásy, který už nikdy neskončí. Můžeme tedy říci, že s Ježíšem přišlo Boží království mezi nás a potrvá navěky.

Celý příspěvek

Živý betlém 2016

O svátku svatého Štěpána se konalo tradiční ztvárnění betlémské scény. Nabízíme ohlédnutí skrze fotografie a video.

Fotogalerie: Živý betlém 2016
(foto: P. Ladislav)

Odkazujeme také na fotogalerii R. Pijáčka a videosestřih Z. Koníčka.

Celý příspěvek

Nové komentáře