Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Jákob – podzimní vydání 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_03

Skrze Krista, s ním a v něm

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí | 9. října 2016

Fides tua te salvum fecit – víra tvá tě uzdravila, zní poslední věta dnešního úryvku evangelia. Ale někteří ji zaměňují za Via tua te salvum fecit – cesta tvá tě uzdravila… Žijeme v době mobilní. Proti našim předkům máme v cestování náramné možnosti a je dobře, když je využíváme i pro svůj duchovní život. Mnozí lidé na poutích zakusí obrácení a uzdravení duše či těla. Není divu, že se o své zážitky rádi podělí. Ale jako všude, i zde hrozí nebezpečí, že se dobrá věc může zvrtnout špatným směrem.

Celý příspěvek

Říjnová zamyšlení: 2. Magnificat

Odkazujeme na říjnová zamyšlení, která vycházejí na webu nakladatelství Paulínky: 2. Magnificat.

Dobrý věřící je člověk Bohu sloužící

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí | 2. října 2016

V čem se liší věřící člověk od nevěřícího? Mohou nás napadnout různé věci, ale dnešní evangelium uvádí jednu zásadní. Říká: „Dobrý věřící je člověk Bohu sloužící.“

Celý příspěvek

Říjnová zamyšlení: 1. Magnificat

Odkazujeme na první část říjnových zamyšlení, která vycházejí na webu nakladatelství Paulínky: 1. Magnificat.

Pastýřský list k volbám 2016

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Biřmování 2016 – bezprostřední události

Přijměme pozvání prožít s duchovním užitkem slavnost udílení svátosti biřmování a návštěvu otce biskupa Josefa Hrdličky. Pro všechny biřmované, kéž je to také obnova toho, co jsme ve svátosti biřmování již přijali. Na tyto události se pak přijďme připravit duchovní obnovou, která se koná v sobotu 15. října 2016.

p_birmo_2016

Biřmování 2016 – 24. setkání

Pátek 30. září 2016 v 19.30 hodin

Téma: Závěrečný test

Nepromarnit příležitost

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí | 25. září 2016

Dnešní podobenství z evangelia o boháči a lazarovi, který lehával u jeho dveří, není o tom, že chudí a nemocní půjdou automaticky do nebe a boháči, kteří se mají dobře, skončí v pekle. O naší spáse nerozhoduje jen stav konta a zdraví, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Celý příspěvek

Františkánské misie v Uherském Hradišti

Od 28. září do 1. října 2016 se v Uherském Hradišti konají Františkánské misie. Vybírejme z bohatého programu a doporučujme dál.