Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Mše svatá pod vinohrady 2016

Slavná mše svatá s děkováním a prosbou za úrodu se opět konala pod širým nebem u kaple pod vinohrady. Zde je několik fotografií a video z této slavnosti.

Fotogalerie: Děkování za úrodu 2016
(Foto: Člověk a víra – Pavel Ingr)


(Video: Z. Koníček)

Biřmování 2016 – 22. setkání

Pátek 16. září 2016 v 19.30 hodin

Téma: Mše svatá

Materiály k tématu ke stažení v pdf nebo epub (pro čtečky el. knih, tablety a mobily).

Pastýřský list k zahájení školního roku 2016

Drazí bratři a sestry,

milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať naplní srdce každého z Vás, zvláště pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní rok. Začátek září patří k nejnáročnějším obdobím roku v našich rodinách. Předcházely však prázdniny, které nabídly většině z Vás chvíle odpočinku a načerpání nových sil i upevnění vztahů v rodině díky společným zážitkům. Láska projevená druhým snahou naslouchat, porozumět, potěšit a pomoci, přinést radost, projevit uznání, či jen tiše doprovázet nebo nést kříž druhého, odpouštět a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a pevné zázemí, které potřebují Vaše děti. Celý příspěvek

Pokora

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 28. srpna 2016

Jeden kněz si posteskl: „Sedět na posledním místě – to je pasáž Písma svatého, která se v kostelích ujala ze všech nejlépe. Kdyby věřící se stejným úsilím plnili i ostatní rady Bible, stojíme již nyní na prahu svatosti.“

Celý příspěvek

Papež kanonizoval Matku Terezu

V neděli 4. září 2016 byla ve Vatikánu prohlášena za svatou Matka Tereza. Celý článek včetně odkazu na homilii papeže Františka naleznete na webu České sekce Vatikánského rozhlasu.

Biřmování 2016 – 21. setkání

Pátek 9. září 2016 v 19.30 hodin

Téma: Víra

Nový školní rok – rozvrh hodin

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

K výuce náboženství na naší škole jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Někdo možná přihlášku ještě neodevzdal. Můžete tedy své dítě k výuce náboženství přihlásit ještě během prvního či druhého školního týdne u třídních učitelů nebo pak přímo při první hodině náboženství. V tomto školním roce výuku povede Mgr. Anna Mošťková a já. Náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, s tím je spojena povinná docházka a klasifikace, tak, jak to znáte z jiných předmětů. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky je zároveň podmínkou k přípravě na svátost biřmování.

Níže naleznete plakátek s rozvrhem hodin (případné změny zde budou ihned publikovány). Vlastní výuka začne v týdnu od 12. září 2016.

Zároveň zvu všechny děti, mládež, vás rodiče i pedagogy na duchovní zahájení školního roku, které proběhne v pátek 2. září 2016 v 18.30 hodin. Děti z prvního stupně ať si tradičně přinesou své aktovky. Každá páteční mše svatá ve školním roce je pak určena zvláště všem školákům.

P. Ladislav

Celý příspěvek

Vejít těsnými dveřmi

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 21. srpna 2016

Na jedné kreslené anekdotě stojí svatý Petr u nebeské brány a dívá se velmi překvapeně a nedůvěřivě na muže, který chce vstoupit do ráje. Není se čemu divit, chlapík má na sobě červené oblečení, na hlavě rohy, v rukou vidle, no prostě čert jak vyšitý. Pod obrázkem pak stojí napsáno: „Omlouvám se, zemřel jsem na večírku, tohle je jen kostým.“

Nikdo z nás nezná délku svého života, čas své smrti. Stejně tak nevíme, jak na tom v dané chvíli budeme. Podstatné je, v jakém stavu se bude nacházet naše nesmrtelná duše. Aby byla připravena, dává nám Ježíš v evangeliu radu: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi!“ Jak tomu rozumět?

Celý příspěvek

Farní pouť na Svatý Antonínek 2016

Odkazujeme na fotogalerii R. Pijáčka.

Fotogalerie: Farní pouť na Svatý Antonínek 2016
(Foto: R. Pijáček)

Oheň jsem přišel vrhnout na zem

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 14. srpna 2016

Vypráví se anekdota o řidiči, který jede po dálnici a poslouchá rádio. Najednou slyší výzvu: „Pozor, po dálnici jede jeden řidič v protisměru!“ Tu chlapík zakroutí hlavou a říká: „Co jeden, všichni!“

Na takové dálnici bývá brzy jasné, kdo se vydal špatným směrem. Ale dá se to tak snadno poznat i v životě člověka? Může se stát, že by většina lidí šla špatným směrem a osamělý jedinec tím správným?

Celý příspěvek