Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Věrnost, statečnost a obětavost

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle velikonoční (mše svatá za živé a zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů) | 8. května 2016

V tomto týdnu měli svátek dva významní mučedníci. Svatý Jan Sarkander a svatý Florián.

Jan Sarkander, svatý kněz přelomu 16. a 17. století, odmítl při mučení v Olomouci vyzradit zpovědní tajemství. Nezradil, i když mu k tělu přikládali zapálené pochodně, hořící svíce a do dehtu namočené hořící peří.

Svatý Florián, velitel římské armády, žil na sklonku třetího století v oblasti dnešní Vídně. Při pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána chtěl zachránit křesťanské vojáky své jednotky. Byl zatčen a vyzván, aby se vzdal víry v Krista. Odmítl, a proto byl mučen. Podstoupil dvojí bičování a na konec i trhání kůže. Když se víry nezřekl, svrhli ho s kamenem na krku do řeky Enže, kde se utopil.

Celý příspěvek

Biřmování 2016 – 18. setkání

Pátek 3. června 2016 v 19.30 hodin

Téma: Modlitba (modlitba chval, modlitba v hudbě)

Přikládám další videoklipy od zmiňovaných interpretů. Michael W. Smith s písní Awesome God:

Celý příspěvek

Biřmování 2016 – 17. setkání

Pátek 13. května 2016 v 19.30 hodin

Téma: Modlitba (modlitba Páně: Otče náš)

Maminkám

Milé maminky,

všem Vám k dnešnímu svátku na přímluvu naší nebeské matky Panny Marie přejeme vše dobré a hojnost darů Ducha svatého pro Vaše náročné i krásné poslání.

Celý příspěvek

Nové přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 24. dubna 2016

Ptali se jednoho učence: „Proč je mezi lidmi tak málo soucitu a lásky a tolik hněvu a zloby?“ Odpověděl: „Protože se lidé navzájem neznají. Neví skoro nic o tom, co za strachy, bolesti a zklamání jejich soused nosí v duši.“

Celý příspěvek

Setkání prvokomunikantů 2016

Fotogalerie ze setkání dětí, které se připravují na přijímání Krista v eucharistii a jeho odpuštění ve svátosti smíření. Nejen formou her jsme si prohloubili naše znalosti a zažili krásné společné odpoledne. Poděkování všem, kteří se o to zasloužili.

Fotogalerie: Setkání prvokomunikantů 2016
(Foto: M. Mošťková a P. Ladislav)

Neděle dobrého pastýře

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 17. dubna 2016

Jednou za čas měl opat v klášteře den, kdy se vyřizovaly různé důležité záležitosti. I sešla se v přijímacím pokoji řada lidí. Starosta města, vedoucí špitálu, řídící školy, bankéř a stavitel, který řídil opravu kostela. Tu mezi ně přišel kostelník a omlouval opata, že se chvilku zdrží, protože po jitřní mši svaté ho poprosil nějaký pacholek o vyzpovídání. Vznešení pánové to přijali s úsměvem a pokračovali ve vzájemném hovoru. Ale jeden nový mnich kostelníka na chodbě zastavil a zeptal se: „Co to ten náš opat dělá? Tolik důležitých pánů nechá čekat kvůli nějakému sedláckému nádeníkovi.“ Celý příspěvek

Biřmování 2016 – 16. setkání

Pátek 22. dubna 2016 v 19.30 hodin

Téma: Modlitba (zdroje modlitby, …)

Miluješ mě? Mám tě rád.

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 10. dubna 2016

Minulá neděle byla Svátkem Božího milosrdenství. Řekli jsme si, že Boží milosrdenství se projevuje odpuštěním hříchů, vysvobozením ze zla a uzdravením člověka. A že tento projev Boží lásky musíme nejdříve zakoušet na sobě a teprve pak se o něj můžeme dělit. Dnešní evangelium nám ukazuje, jak takové odpuštění, osvobození a uzdravení probíhá.

Celý příspěvek

Neděle Božího milosrdenství

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 3. dubna 2016

Název dnešní slavnosti je Neděle Božího milosrdenství (nebo také Svátek milosrdenství). Mnoho lidí se soustředí na slovo milosrdenství, ale důležité je slůvko před ním – „Boží“. Dnes je den, kdy máme rozjímat o Božím milosrdenství, prosit o ně, otevírat se mu, zakoušet ho a oslavovat.

Celý příspěvek