Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Farní den 2016

V neděli 26. června 2016 jste všichni srdečně zváni na 15. farní den. V 7.30 a 9.30 hodin budou v kostele mše svaté ze slavnosti výročí posvěcení kostela. Odpolední setkání začne ve 14.30 hodin na farní zahradě. Můžeme se těšit na zajímavé hosty, scénky, vystoupení scholy Samuel, vyhodnocení soutěže Namaluj – vyfoť svůj kostel, skákací hrad, jízdu na koni, občerstvení a další. V případě deštivého počasí se i na odpolední program sejdeme v kostele.

Přijďme společně prožít netradiční odpoledne naší farní rodiny.

p_farden_2016

Nejdůležitější host

Text k zamyšlení u příležitosti 10. neděle v mezidobí | 5. června 2016

Rodina se scházela k jídlu spolu s dětmi a dědečkem, avšak starcovy třesoucí se ruce a nejistý zrak společné stolování rodiny ztěžovaly. Hrách mu padal ze lžíce, a když se snažil uchopit sklenici s mlékem, často skončilo rozlité na ubruse. Proto se manželé rozhodli něco s tím udělat. Syn tehdy řekl: „Už toho bylo dost! Rozlévá mléko, je hlučný a jídlo mu padá na podlahu.“ A tak se manželé rozhodli postavit do rohu jídelny malý stolek, kde dědeček jedl o samotě, zatímco ostatní se při jídle těšili ze vzájemné společnosti. Celý příspěvek

Biřmování 2016 – 19. setkání

Pátek 10. června 2016 v 19.30 hodin

Téma: Desatero (úvod do Desatera, praktické použití, zpytování svědomí, svátost smíření)

Podívejte se na přidané videoklipy k poslednímu setkání.

Slavnost Těla a Krve Páně 2016

Nabízíme fotogalerie ze slavnosti Těla a Krve Páně. Touto cestou děkujeme všem, kteří se jakkoli zasloužili o důstojný průběh slavnosti. Díky také všem, kteří jste přišli, abychom oslavili dar Boží přítomnosti uprostřed nás.

Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2016
(Foto: M. Mošťková)

Nová:
Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2016
(Foto: J. Zemek)

První svaté přijímání 2016

Naše děti vstoupily do nové etapy svého života, nyní mohou přijímat Boží odpuštění ve svátosti smíření a Krista ve svátosti eucharistie. I nadále je provázejme modlitbou a osobním příkladem.

Fotogalerie: Nácvik prvokomunikantů 2016
(Foto: M. Mošťková)

Nová:
Fotogalerie: První svaté přijímání 2016
(Foto: J. Zemek)

Květen 2016

Ohlédnutí za mariánským měsícem květnem.

Fotogalerie: Květen 2016
(Foto: M. Mošťková)

Jízda králů

Text k zamyšlení u příležitosti 9. neděle v mezidobí | 29. května 2016

V posledních dnech se v naší obci koná hned několik průvodů. Jeden prošel o slavnosti Božího Těla mezi našimi příbytky, kdy jsme si nejen připomínali Boží přítomnost mezi námi skrze eucharistii, ale také jsme vyprošovali požehnání. Druhý průvod projde (dnes) vlčnovskými ulicemi – to bude ten jízdokrálový, historicky spojený se svatodušními svátky. Pak nás čeká ještě jeden, ne tak velký, ale nesmírně důležitý, kdy naše děti – prvokomunikanti přijmou první zodpovědnost za svůj život – věčný život.

Celý příspěvek

Jízda králů 2016

Nabízíme fotogalerii ze mše svaté při Jízdě králů.

Další fotogalerie budou postupně přidány.

Fotogalerie: Jízda králů – mše svatá
(Foto: Člověk a víra – Pavel Ingr, pro nejjednodušší prohlížení spusťte modrý odkaz PROHLÍŽET FOTOGALERII)

Díkuvzdání

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně | 26. května 2016

Už i děti před prvním svatým přijímáním znají slovo eucharistie. Víme, že tento pojem neznamená jen „svaté přijímání“ cizím slovem. Jde o mnohem větší záběr. Je to svátost ustanovená Pánem Ježíšem, vložená do té nejvznešenější modlitby – do mše svaté. Proto je vrcholem liturgie mše svaté proměňování a vrcholem našeho setkání svaté přijímání. Proto kněží tak často připomínají, že mše svatá bez svatého přijímání je jako hostina, při které bychom neusedli ke stolu. Eucharistie jako taková ale mši svatou přesahuje. S Kristem se setkáváme i mimo ni, při adoraci, při krátké návštěvě svatostánku během dne.

Celý příspěvek

Nomen omen

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice | 22. května 2016

„Nomen omen“ je latinské přísloví, které připomíná, že jméno nějak vypovídá o svém nositeli. U nás, kde má mnoho lidí stejné příjmení, přicházejí na řadu nejrůznější přezdívky, aby se rozeznalo, koho máme na mysli, kdo je elektrikář, kdo automechanik apod.

Celý příspěvek

Dnešní události

Nejbližší akce