Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Působí Duch svatý jen v Církvi?

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého | 12. června 2011

V dnešním prvním čtení jsme slyšeli, jak pod vlivem Ducha svatého učedníci hlásají Kristovo zmrtvýchvstání různými jazyky, takže jim všichni lidé rozumí. Jednalo se o mimořádný úkaz, který však svým způsobem stále pokračuje.

Bavili jsme se s dětmi zda existuje nějaká řeč, které rozumí všichni lidé na světě? K odpovědi nám pomůže i nejedna pohádka. Řečí, které všichni rozumějí, je vzájemná láska. Pravou, ryzí Boží lásku vlévá do duše Duch svatý. On přináší vzájemné porozumění, on vytváří společenství, rodinu, farnost… Ukazujeme dalším generacím tuto lásku?

Každý, kdo o tuto lásku Ducha svatého stojí, je zapojen do tajemného těla církve. Do katolické církve patří ten, kdo v ní byl pokřtěn a katolík je ten, kdo katolickou církev miluje, ale zároveň si váží ostatních a s vědomím vlastní slabosti si cení dobra v druhých lidech.

V knize Zjevení svatého Jana nacházíme popis nebeského Jeruzaléma. Město je obehnáno hradbami a má tři brány k severu, jihu, východu i západu. Co tento obraz znamená? Nebeský Jeruzalém je připraven pro lidi ze všech koutů světa. Jeho hradby mají tři brány, které symbolizují tři cesty spásy. Jednou branou vstupují ti, kdo přijali Krista a byli ve křtu očištěni jeho krví. Druhou branou vstupují ti, kdo sice Krista nepoznali, ale podobali se mu v jeho lásce a žili život podle svého svědomí. Třetí branou vstupují ti, kdo Krista nepoznali, nevynikli ani zvláštními skutky milosrdenství, ale podobali se Kristu v jeho bolesti a utrpení.

Kdo je Kristu blíž? Pokřtěný katolík, který se vyhýbá oběti a láska je pro něho cizí slovo, nebo člověk nepokřtěný, který žije plně podle svého svědomí nebo tisíce těch, kteří zemřeli jako obětní beránci v hrozných válkách válkách? Není důležité, jak vidíme církev a spojení s Kristem my, ale jak ho vidí Bůh. A proto učení církve nikomu neupírá možnost spásy. Skrze Krista mohou být spaseni i ti, kdo ho na zemi neznají nebo nevyznávají, ale přesto jsou s ním určitým způsobem spojeni. Mají v sobě Kristova Ducha lásky a oběti. Někdy nemohou lidé přijmout Krista, protože se setkají s jeho pokřiveným obrazem. Často za to můžeme my křesťané, když nežijeme tak jak bychom žít měli. Schází nám jazyk, kterému by lidé rozuměli a kterým bychom jim Krista zvěstovali. Schází nám láska Ducha svatého. Když dnes slavíme slavnost jeho seslání, prosme o tento dar.

2164 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *