Jste návštěvník | Dnešních návštěv

misie

Poselství Benedikta XVI. k misijní neděli 2011

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20, 21) Na začátku nového tisíciletí křesťanské epochy, u příležitosti Velkého jubilea roku 2000, ctihodný Jan Pavel II. naléhavě zdůrazňoval, že je třeba obnovit úsilí o to, aby se evangelní zvěst přinášela všem se stejným nadšením, „jaké bylo vlastní prvotním křesťanům“.1 Je to ta nejcennější služba, kterou církev může poskytnout lidstvu i každému jednotlivému člověku hledajícímu nejhlubší důvody pro to, aby prožíval svůj život v plnosti. Stejná výzva zaznívá proto každý rok při slavení Světového dne misí.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2011

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2011. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Zapojte se do projektů pro Ugandu

Na páteční přednášce o Ugandě jsme se prostřednictvím MUDr. Veroniky Jakubčiakové dozvěděli o dvou projektech pro Ugandu, do kterých je možné se zapojit. Jde o projekty „Kup moskytiéru“„Student podporuje studenta“. Více informací o projektech naleznete na www.uganda-mbarara.blogspot.com. Přispívat můžete na účet KB: 1028743011/0100 s variabilním symbolem 20104. Je možné vystavit potvrzení pro odpočet z daní.

Přednáška o Ugandě

V pátek 13. května 2011 po mši svaté (cca v 19.15 hodin) jste všichni srdečně zváni do farního kostela na přednášku o Ugandě s fotoprojekcí.

Celý příspěvek