Jste návštěvník | Dnešních návštěv

misie

Misionářem kdykoli a kdekoli

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí | 19. října 2014

Jeden malý chlapec říkal knězi, že chce být misionářem. „Proč?“ ptal se kněz. „Abych mohl cestovat do Afriky.“ Kněz se usmál: „Misionář není ten kdo cestuje, ale ten kdo pro spásu duší pracuje.“ A to může být kdokoli a kdekoli.

Celý příspěvek

Misijní neděle

O misijní neděli nabízíme deset minut silného dokumentu v Misijním kině, který ukazuje letošní Velikonoční vigilii v Keni. Autoři snímku se zaměřili ne 39letou Lilian z Nairobi, která stojí před důležitou událostí svého života – přijímá křest. Nechejme se povzbudit.

Prázdninové misie

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla | 29. června 2014

Sv. Petr a Pavel – dnešní liturgie nám staví před oči tyto dva sloupy církve. Ale jsou to zároveň apoštolové. Apoštol znamená poslaný, to o našich světcích platí také dokonale. Jak rozsáhlé a namáhavé cesty podnikli bez dopravních prostředků a všech nám známých vymožeností. Zvláště u sv. Pavla si stačí vzít mapu těchto cest. Kam cestovali, za krásou přírody? Určitě také. Jejich hlavním motorem bylo vědomí toho, co mají, pokladu víry, který mohou přinést druhým. Všude kam přišli, ukazovali na sobě, jak žijí a mluví křesťané.

Celý příspěvek

Misijní neděle 2013

Fotogalerie: Misijní neděle 2013

Nahlédnutí do příprav a oslav Misijní neděle.

Celý příspěvek

Hymna PMDD

Pro dnešní den nabízíme videoklip hymny Papežského misijního díla dětí: Pošli mě, půjdu já.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2013

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2013. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pastýřský list na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013

Drazí přátelé,

sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zodpovědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovršením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4). Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha (Ez 36,26). Ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14), ujistil nás dnes apoštol Pavel.

Celý příspěvek

Adventní misijní dílny 2012

Fotogalerie: Adventní misijní dílny 2012

Celý příspěvek

Adventní dílna pro misie 2011

Fotogalerie: Adventní dílna pro misie 2011

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2011

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2011. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Nové komentáře