Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Výzva k pravdě, radosti a lásce

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní| 14. prosince 2014

Dnešní neděle nám odkrývá tři hodnoty: pravdu, radost a lásku. Abychom nezůstali jen u jakési fráze, pojďme si to rozebrat.

Pravda

Jednou z ústředních adventních postav je Jan Křtitel. Dnes slyšíme o jeho úspěšném působení. A pak k němu přišli s otázkou: „Kdo jsi?“ Nezačíná vyzdvihovat své poslání, ale říká, kým není. Přitom by stačilo jedno slovo ke slávě. On ale rozptyluje falešné představy o sobě. To je pro nás inspirací. I my se v těchto dnech snažíme o pravdivý přístup k sobě. Vždyť svátost smíření je veskrze pravdivým pohledem na sebe a přiznáním svého stavu před Bohem. Ano, abychom mohli dojít k tomu, kdo vlastně jsme, musíme nejprve odložit mylné představy o sobě. A potom… jak mě vidí Bůh?

Sv. Jan Křtitel vybízí k obrácení. Nabádá, ale nenutí. Výmluvný je však jeho vlastní příklad. I zde má pravda své místo. Kolikrát chceme druhé přivést ke Kristu, zvláště rodiče své děti. A zde je důležitý můj vlastní pravdivý život s Bohem. Nechejme promlouvat své skutky.

n_231

Radost

Je ovšem mnohdy těžké svou víru žít. Jak to udělat, aby můj život promlouval? Zde nás vybízí dnešní neděle, která říká: „Radujte se!“ Radost zní ve všech dnešních úryvcích Písma. Jsem vybízen, ale jak se mám radovat? Radost není jen záležitost pocitů. Z čeho se my křesťané můžeme radovat? Může to být radost z vykoupení, ze záchrany před věčnou smrtí, z odpuštění, z Božího synovství, z blízkosti Boha, z Písma svatého, ze svátostného života, z modlitby, ze smysluplného nesení kříže, z očekávání Kristova příchodu. Vytvořme si svůj vlastní seznam radostí. A nemusí to být jen ty duchovní. I stvořený svět nabízí Boží dary. Může to být radost z hudby, zpěvu, přátelství, úsměvu, dobře odvedené práce, zasloužené odměny, odpočinku… Boží dary jsou ale často společností zdeformovány, překrouceny. Proto jsme sv. Pavlem vyzváni vše zkoumat, dobrého se držet a chránit se zla v jakékoli podobě.

Láska

Do třetice jsme dnes vybízeni k lásce. Co vedlo Jana Křtitele, aby žil pravdivě a vydal dobré svědectví Mesiáši? Láka k Bohu. K němu vše směřuje, u něho se všichni setkáme. Janova radost nepramenila jen z toho, co měl nebo co dokázal, ale z toho kým byl a kam směřoval.

Jeden starý kněz říkal: „Stáří člověka připraví o zdraví, zábavu, o přátele, kteří zemřou, ale přesto je v něm skryta jedna radost – přibližuje nás Kristu.“ Ať už jsme v jakémkoli věku, kéž žijeme pravdivě svou víru, zvláště před dětmi a další generací, kéž se radujeme ze všech Božích darů a při tom všem jsme naplněni láskou k tomu, k němuž směřujeme.

641 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *