Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Abba, který proměňuje

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Jakuba, patrona farnosti (Mt 20,20-28) | 28. července 2019

Minulou neděli jsme slyšeli o nutnosti naslouchat Bohu, nejprve mu dát sami sebe, a pak konat své povinnosti – dobré skutky.

Dnešní slavnost nás vede opět za Ježíšem, který odhaluje Otce. Dva učedníci přicházejí, aby si vydobyli své výsadní postavení, ale Ježíš trpělivě jejich ctižádost kultivuje a přetváří v horlivost. Na tomto základě dává jednu z lekcí, kdy ukazuje rozdíl mezi tím, jak lidé Boha chápou, a tím, jaký doopravdy je.

Židé se vždy obraceli k Bohu s velkou úctou. Tato úcta je pak držela v jakémsi odstupu. Aby nevyslovili Boží jménu neuctivě, používali nejrůznější jiná oslovení:

Adonaj Ceva’ot – Pán, Hospodin zástupů, Elohim chajim – Živý Bůh, El Šadaj – Bůh všemohoucí, Elohej kol basar – Bůh všeho tvorstva, Ha-Melech ha-kadoš – Svatý král.

Ježíš ale všechen odstup boří a vede nás do bezprostřední blízkosti. „Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.“ Oslovení Boha pak změnil na „Abba – tatínku.“ Tak oslovovali děti svého tátu. Bůh se snížil k nám, stává se zranitelným. To ale neznamená, že máme zraňovat – jeho jméno vyslovovat s menší úctou či dokonce pro legraci nebo z rozčílení. Když nám Ježíš dovoluje nazývat Boha tímto důvěrným způsobem, je to pro nás veliká čest a vyznamenání. Každá modlitba pro nás má být setkání s milujícím tátou, se kterým se máme radovat, kterému se můžeme s důvěrou svěřit a odevzdat.

Dále ve své škole vede Ježíš své nejbližší, a tedy i našeho patrona sv. Jakuba, do modlitby, která proměňuje. Tímto je přetvářel, aby jim mohl svěřit důležité úkoly. Dobrá modlitba se tedy pozná podle toho, že nás proměňuje. Ne, že se bude měnit všechno kolem nás, jak bychom často čekali, ale že se změníme my. Občas se stane, že někdo přijde domů celý nešťastný nebo rozzlobený a rodina se ptá: „Co se ti stalo? S kým ses potkal, že máš tak špatnou náladu?“ Ano, ovlivní nás mnoho věcí. Kéž by to ale v našem životě platilo i naopak. Že se vrátíme z modlitby, z kostela a uslyšíme: „Co se stalo? S kým ses to potkal, jsi celý proměněný?“

122 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nové komentáře