Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

Koncert scholy Samuel v Krásensku

Fotogalerie: Koncert scholy Samuel v Krásensku

Celý příspěvek

List biskupů k modlitbám za pronásledované křesťany

Sestry a bratři,

Následující velikonoční neděle je věnována modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je velikým Božím darem, že v ní můžeme být duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují naší pomoci. Je smutnou skutečností, že celá desetina z celkového počtu křesťanů ve světě – tj. 200 milionů – je vystavena pronásledování, které má různé podoby a intenzitu v různých státech naší planety. Nemalý počet položí život za Krista při misijní a charitativní činnosti nebo během různých násilných výpadů ze strany nepřátelských sil. Křesťané jsou co do počtu nejvíce pronásledovanou skupinou.

Celý příspěvek

Velikonoční tajemství

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 15. května 2011

Být nesmrtelný je touha vepsaná do přirozenosti člověka. Když pomineme snažení všemožných alchymistů a lékařů, podívejme se na velkolepé stavby, slavné činy či tvorbu „nesmrtelných“ uměleckých děl, kterými člověk touží naplnit svou touhu po nesmrtelnosti.

Nám křesťanům je svěřeno velké tajemství – velikonoční tajemství. Totiž, že k věčnému životu a věčné slávě vede jediná cesta – poznání a přijetí Ježíše Krista.

Celý příspěvek

Zapojte se do projektů pro Ugandu

Na páteční přednášce o Ugandě jsme se prostřednictvím MUDr. Veroniky Jakubčiakové dozvěděli o dvou projektech pro Ugandu, do kterých je možné se zapojit. Jde o projekty „Kup moskytiéru“„Student podporuje studenta“. Více informací o projektech naleznete na www.uganda-mbarara.blogspot.com. Přispívat můžete na účet KB: 1028743011/0100 s variabilním symbolem 20104. Je možné vystavit potvrzení pro odpočet z daní.

Ubytování v centru Prahy

Obdrželi jsme nabídku levného ubytování v centru Prahy, které nabízí Katolický domov studujících. Pro více informací navštivte web kds.op.cz nebo se informujte na e-mailu hostel@kds.op.cz.

Jak číst Písmo svaté

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 8. května 2011

Jako křesťané máme krásné celoživotní povolání – být jako Ježíš. Jako Ježíš milovat Boha, sebe a bližního. Sílu a inspiraci k tomuto úkolu můžeme čerpat v Písmu svatém.

Celý příspěvek

Všem maminkám

Milé maminky,

všem Vám k dnešnímu svátku na přímluvu naší nebeské matky Panny Marie přejeme vše dobré a hojnost darů Ducha svatého pro Vaše náročné i krásné poslání.

Celý příspěvek

YouCat – katechismus pro mladé

Mladým se dostává do rukou pozoruhodná pomůcka – kniha s názvem YouCat (spojení ze slov Youth Catechism), která podává základní obsah katolické víry jazykem mládeži blízkým.

Celý příspěvek

Přednáška o Ugandě

V pátek 13. května 2011 po mši svaté (cca v 19.15 hodin) jste všichni srdečně zváni do farního kostela na přednášku o Ugandě s fotoprojekcí.

Celý příspěvek

Třetího dne vstal z mrtvých

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 1. května 2011

Ježíš vstal z mrtvých. To je základ a zároveň největší tajemství víry.

Ježíšovo zmrtvýchvstání je tak mimořádnou událostí, že jí v první chvíli nemohli uvěřit ani ti, kdo se se zmrtvýchvstalým Kristem osobně setkali. Prázdný hrob je pro všechny velká otázka. A v tu chvíli přichází skutečnost přesahující dějiny. Ježíš se zjevuje živý, s tělem, kterého je možné se dotknout, s ranami, které jasně připomínají právě prožité události.

Celý příspěvek