Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Bůh pomáhá naší víře

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 3. května 2015

Promluva 2/4 v rámci tématu Eucharistie.

Minulou neděli jsme si řekli, že ke svatému přijímání může jít ten, kdo věří, že se při mši svaté z chleba a vína stává Tělo a Krev Pána Ježíše. Věřit ale, že se ve svátosti eucharistie můžeme setkat s Bohem, není vždy snadné.

ThDr. Němeček, kněz a profesor olomoucké teologické fakulty, svým studentům vyprávěl, že měl někdy pochybnosti a dokonce klepal na svatostánek a ptal se: „Pane Ježíši, jsi tam?“ Ale i v těchto pochybnostech zachoval ke svátosti eucharistie úctu a nepřestal s Ježíšem rozmlouvat, nepřestal se modlit. Odměnou mu byly krásné a vzácné chvíle, kdy vnímal Ježíšovu blízkost, kdy mu bylo s Ježíšem v Nejsvětější svátosti dobře a kdy zakoušel Ježíšovu pomoc ve všem, o co ho prosil před svatostánkem nebo co mu svěřil ve mši svaté. Věřit znamená modlit se s důvěrou, že nám Ježíš ve správné chvíli pomůže, že se o nás postará a dá nám to, co prospěje naší spáse.

Věřit neznamená vědět. A Bůh ví, že to nemáme snadné. A tak nám pomáhá. Dělá i zázraky, které potvrzují to, v co křesťané od počátku věří. Věříme, že se při mši svaté zpřítomňuje Ježíšova oběť na Kalvárii. A aby nás v tom Bůh povzbudil, dal nám třeba P. Pia. Ten obdržel stigmata – Ježíšovy rány. A ty mu nejvíce krvácely právě při proměňování ve mši svaté. P. Pio při proměňování na svém těle prožíval to, co zakoušel Ježíš při ukřižování. A říkal všem lidem, kteří přišli na jeho mši svatou, aby si velmi vážili toho, co pro ně Ježíš při ní dělá. Když při proměňování klečíme, nezapomínejme, že v té chvíli Ježíš trpí za nás. Dívejme se láskou a vděčností na hostii, která se stává Jeho Tělem, a na kalich, ve kterém se z vína stává Ježíšova Krev.

n_255

Aby Bůh povzbudil naši víru, že se z chleba a vína stává na oltáři Tělo a Krev Ježíše, dal nám eucharistické zázraky, kdy se proměněná hostie skutečně změní z chleba na kousek lidského těla, nebo se jiným způsobem prokáže Ježíšova přítomnost. Celkem je na světě 132 míst, kde se udál nějaký eucharistický zázrak.

Jedním z nejznámějších je italské Lanciano. V roce 750 zde slavil mši svatou jeden basiliánský mnich. Byl vzdělaný, ale měl pochybnosti, jestli se hostie při proměňování stává skutečně Božím Tělem. Prosil proto, aby mu dal Bůh pevnou víru. Když dospěla mše svatá k proměňování, změnila se hostie před očima všech lidí na kousek živého masa a víno se změnilo ve skutečnou krev. To byl začátek zázraku, který trvá 1265 let. I dnes můžeme přijet do Lanciana a prohlédnou si proměněnou hostii i pět malých kousků krve, které zůstaly na dně kalicha. Ani po bezmála třinácti stoletích (bez jakékoli ochrany) se proměněná hostie nerozpadla a krev neztratila. Při zkoumání v letech 1971 – 1981 se zjistilo, že se hostie proměnila v kousek srdečního svalu a že krev má stejnou skupinu AB, jaká je přítomna v Turínském plátně, o kterém se věří, že do něj bylo zabaleno Ježíšovo umučené tělo.

Jsou to mimořádné události, kterými chce Bůh povzbudit naši víru v přítomnost Ježíše a naši důvěru, se kterou se na něho můžeme obracet, se kterou se k němu můžeme modlit. Kdo se vydá touto cestou víry, časem zjistí, že když s Ježíšem mluví, dostává se mu odpovědí, když mu něco svěřuje, dostává se mu ochrany, když prosí, dostává se mu pomoci, když ho chválí a děkuje, dostává se mu radosti a pokoje. Kéž je tomu tak i s námi.

1084 Total Views 2 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *