Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Akce

Farní a jiné akce

Advent 2016

Prostřednictvím fotogalerie můžeme zavzpomínat na adventní setkání: snídaně po sobotních rorátech a tvoření při Adventních misijních dílnách. Brzy budou následovat další fotogalerie.

Fotogalerie: Advent 2016
(Foto: P. Ladislav)

Tříkrálová sbírka 2017

Přes silný mráz se i letos konala Tříkrálová sbírka, při níž koledníci přinesli jednotlivým domovům radostnou zvěst o Kristově narození a symbol Božího požehnání. Při tom se vybralo 104.450 Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Hradišťan a Jiří Pavlica – Vánoční koncert

V sobotu 7. ledna 2017 v 17.00 hodin se v našem farním kostele uskuteční VÁNOČNÍ KONCERT hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím, houslistou, zpěvákem a hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou.

Vstupenky lze zakoupit v zákristii kostela po bohoslužbách, na obecním úřadě nebo před koncertem.

p_koncert_hrad_2017

Hradišťan je znám vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který vychází z lidové tradice. Nechejme v předvečer posledního dne doby vánoční proniknout do svých srdcí jejich hudební poselství.

Farní pouť k Božímu milosrdenství

Nabízíme fotogalerie z farní pouti k Božímu milosrdenství do Polska.

Fotogalerie: Farní pouť k Božímu milosrdenství – 1. část
Fotogalerie: Farní pouť k Božímu milosrdenství – 2. část
(Foto: P. Ladislav)

Fatimský den

Fatimský den, který se v naší farnosti uskutečnil 28. října 2016, v několika fotografiích.

Fotogalerie: Fatimský den
(Foto: M. Mošťková)

Biřmování 2016 – bezprostřední události

Přijměme pozvání prožít s duchovním užitkem slavnost udílení svátosti biřmování a návštěvu otce biskupa Josefa Hrdličky. Pro všechny biřmované, kéž je to také obnova toho, co jsme ve svátosti biřmování již přijali. Na tyto události se pak přijďme připravit duchovní obnovou, která se koná v sobotu 15. října 2016.

p_birmo_2016

Žehnání plastiky sv. Ambrože

V neděli 25. září 2016 v 15.00 hodin bude u domečku V Pustém slavnostně požehnána plastika sv. Ambrože, patrona včelařů. Plastiku vytvořil a věnoval akademický sochař Josef Kadlčík.

Farní pouť na Svatý Antonínek 2016

V neděli 14. srpna 2016 se opět koná farní pouť na Svatý Antonínek. Naše farnost zajišťuje průběh mše svaté, která začíná v 15.00 hodinZvláště jsou zváni pěší poutníci, kteří vyjdou po požehnání u kostela v 10.30 hodin. Pro všechny, kteří nemohou jít pěšky nebo nejedou po vlastní ose, je objednán autobus. Odjezd autobusu bude ve 13.45 hodin. Je možné nastoupit na horním konci a u kostela. Jízdné se platí zpětně v našem kostele. Odjezd autobusu ze Svatého Antonínka bude hodinu po skončení mše svaté.

V danou neděli bude ve Vlčnově jen ranní mše svatá pro ty, kteří se nemohou pouti zúčastnit.

Farní den 2016

Díky všem, kteří se zasloužili o tento krásný 15. farní den, který byl tentokrát zcela v naší režii. Díky všem organizátorům, dobrodincům, sponzorům i všem, kteří jste přišli. Nabízíme fotogalerii a malý videosestřih (autor Z. Koníček) k připomenutí atmosféry.

Fotogalerie: Farní den 2016
(Foto: Člověk a víra – Martina Mošťková)

Soutěž: Vyhlášení vítězů

V neděli 26. června 2016 v rámci 15. farního dne v průběhu odpoledního programu byli slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže Namaluj – vyfoť svůj kostel a předány ceny. Své fotografie a výtvory odevzdalo 39 účastníků. Celkem do soutěže připutovalo 92 příspěvků. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme ke krásným obrázkům a fotografiím. Čtyřčlenná nezávislá komise pak bodováním vybrala tyto vítěze:

Celý příspěvek