Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Biřmovanci

Informace pro ty, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování

Biřmování 2016 – 11. setkání

Pátek 29. ledna 2016 v 19.00 hodin, společné setkání v sále obecního úřadu v Hradčovicích

Téma: Život v Duchu svatém

Naším hostem byl P. Kamil Obr.

Biřmování 2016 – 10. setkání

Pátek 22. ledna 2016 v 19.00 hodin

Téma: Svátosti

Biřmování 2016 – 9. setkání

Pátek 15. ledna 2016 v 19.00 hodin

Téma: Svátost manželství

Naším hostem byla paní Ludmila Gregůrková.

Připomínám úkoly pro Advent a Vánoce viz zápis minulého setkání.

Biřmování 2016 – 7. setkání

Pátek 20. listopadu 2015 v 19.00 hodin

Téma: Křest a dary Ducha svatého

Naším hostem byl P. Jan Plodr.

Úkoly na Advent a Vánoce:
1. Uvažovat nad dopisem od otce arcibiskupa
2. Předat dopis otce arcibiskupa svému kmotrovi (příp. zvolit si biřmovacího kmotra)
3. Zvolit biřmovacího patrona – světce, který je mi blízký a připravit krátkou prezentaci o tom, čím mě nejvíce zaujal (v čem se mu mohu podobat)

PS: 6. setkání bylo doplněno o veškeré zhlédnuté videoklipy.

Biřmování 2016 – 6. setkání

Pátek 13. listopadu 2015 v 19.00 hodin, společné setkání v sále obecního úřadu v Hradčovicích

Téma: Dějinami spásy prostřednictvím videoklipů křesťanské hudební tvorby

Naším hostem byl P. Pavel Šupol.

Níže naleznete odkazy na všechny klipy, které jste mohli při přednášce slyšet a vidět.

Celý příspěvek

Biřmování 2016 – 5. setkání

Pátek 30. října 2015 v 19.00 hodin, společné setkání v sále obecního úřadu v Hradčovicích

Téma: Láska, věrnost, správný výběr partnera

Naším hostem byl Tomáš Řehák.

Biřmování 2016 – 4. setkání

Pátek 23. října 2015 v 19.30 hodin

Téma: Křest, který z nás činí kněze, proroky a krále

Naším hostem byl P. Jan Plodr.

Přikládám videoklip písně Nothin’, ve které Chris Rice jednoduchými a krásnými slovy vysvětluje, co nám přineslo spásu. Ježíšova krev nám přinesla možnost křtu.

Celý příspěvek

Biřmování 2016 – 3. setkání

Pátek 16. října 2015 v 19.30 hodin

Téma: Bible (literární a duchovní přístup k Písmu, práce s textem Lk 15,11-32)

Odkazy na různé osvědčené elektronické verze Písma svatého (pro mobilní zařízení a počítače) naleznete v této rubrice později.

K doplněné tématu prvního setkání, kdy jsme se mimo jiné zamýšleli nad podstatou svobody, kterou Bůh člověku dal, vkládám krátké video, které jasně a srozumitelně tuto záležitost shrnuje.

Celý příspěvek

Biřmování 2016 – 2. setkání

Pátek 9. října 2015 v 19.30 hodin

Téma: Bible (Bible jako knihovna, jak přistupovat k Písmu svatému, Starý zákon, Nový zákon)

K doplnění toho minulého tématu vkládám krátké zamyšlení trvalého jáhna MUDr. Maxe Kašparů o šesti stěnách našeho života.

Dále pak jeden videoklip z křesťanské hudební scény. Kapela Delirious? zpívá v písni Rain Down o touze, která má být vlastní každému věřícímu. I my volejme po tom, ať Bůh oživuje půdu našich srdcí a světa, v němž žijeme.

Celý příspěvek

Papežské dokumenty zdarma a po ruce

Začátkem měsíce září 2015 bylo prezentováno české vydání encykliky papeže Františka Laudato si’ (Buď pochválen). Tato je nyní k dispozici zásluhou vydavatelství Paulínky také zcela zdarma ve třech formátech pro elektronické čtečky (epub, pdf, mobi).

Podobně lze získat také apoštolská exhortace papeže Františka Evangelii gaudium (Radost evangelia). Ta je ovšem k dispozici jen v pdf.

Nové komentáře