Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Biřmovanci

Informace pro ty, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování

Str. 5 z 7« První...34567

Biřmování 2012 – 21. setkání

Pátek 29. června 2012 v 19.30 hodin

Téma: Test

 1. Je nutné odevzdat všechny úkoly, které doposud odevzdány nebyly
 2. Zpracovat úkol na prázdniny (zelený papír)
 3. Nezapomenout na prázdninové setkání pro neženaté a nevdané (KCHK 2012 nebo Celonárodní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou)
 4. Termín závěrečného soustředění byl domluven na 13. – 14. 10. 2012
 5. Výsledky testu, potřebné materiály a otázky k závěrečné zkoušce budou přidány v průběhu prázdnin

Přeji všem biřmovancům požehnané dny prázdnin a hojnost času k prohlubování přátelství s Kristem! P. Ladislav

Biřmování 2012 – 20. setkání

Pátek 22. června 2012 v 19.30 hodin

Téma: Svátosti (eucharistie: Ježíšova závěť, není jen mše svatá, části mše svaté, eucharistie – projev vděčnosti Bohu a svaté přijímání, důvody nedělního slavení, příslib věčného života, stáváme se tím, co přijímáme – Tělem Kristovým)

 1. Příprava na test
 2. YouCat – vše okolo svátostí: svátosti obecně (166 – 193, 272 – 278), křest (194 – 202), biřmování (203 – 207, 310 – 311), eucharistie (208 – 223), svátost smíření (224 – 239, 312 – 320), pomazání nemocných (240 – 247), svátost kněžství a manželství (248 – 271)

21. číslo časopisu Milujte se!

Upozorňuji na poslední číslo křesťanského časopisu Milujte se!, které svým obsahem může obohatit zvláště biřmovance, ale nejen je. Mezi tématy 21. čísla naleznete mimo jiné manželství, svátost smíření, stvoření, pomluva, umělé oplodnění, sebeukájení, láska a sex.

Celý časopis zdarma stahujte zde a čtěte v počítači či nejrůznějších elektronických zařízeních a čtečkách.

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 19. setkání

Pátek 8. června 2012 v 19.30 hodin

Téma: Svátosti (sedm svátostí, svátost smíření: obnova křestní nevinnosti, kdy Bůh odpouští, hřích není soukromá záležitost, příprava, zpytování a výchova svědomí, zhoubný charakter hříchu, průběh svátosti smíření, praktické rady, krása „duchovního vzkříšení“)

 1. YouCat: svátosti obecně (články 166 – 193, 272 – 278), svátost smíření (224 – 239, 312 – 320)
 2. Úkol: studium materiálu k tématu Víra
 3. Zajímavá témata v následujícím příspěvku

Afghanistán očima vojenského kaplana

Přijměte pozvání na přednášku P. Martina Vařeky – Afghanistán očima vojenského kaplana, která se koná v pátek 1. června 2012 po mši svaté v našem farním kostele.

Celý příspěvek

Novéna k Roku biřmování

Vrcholem Roku biřmování bude obnova biřmovacích závazků, kterou vykonáme při všech bohoslužbách o slavnosti Seslání Ducha svatého v neděli 27. května 2012. Na tuto obnovu se ode dneška (pátek 18. května 2012) připravujeme Novénou, kterou pro nás připravil otec arcibiskup Jan Graubner. Celý text naleznete v tomto článku nebo si ji můžete stáhnout a mít ji skrze nejrůznější přenosná zařízení stále na dosah.

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 17. setkání

Pátek 11. května 2012 v 19.30 hodin

Téma: Svátosti (okolnosti a účinky svátosti křtu, jak prožívat v každodenním životě své pomazání na kněze, proroka a krále)

Hostem setkání byl P. Jan Plodr.

Biřmování 2012 – 16. setkání

Pátek 4. května 2012 v 19.30 hodin

Téma: Víra (moje víra a mé představy o Bohu, nejčastější překážky víry, mylné představy o Bohu)

Biřmování 2012 – 15. setkání

Pátek 27. dubna 2012 v 19.30 hodin

Téma: Sářina volba (film)

 1. Úkoly pro dnešní den přesunuty na příští setkání

Biřmování 2012 – 14. setkání

Pátek 20. dubna 2012 v 19.30 hodin

Téma: Víra (víra je dar, vztah s Bohem, obraz víry, Bůh je jiný, než si ho představujeme – absolutně dokonalý, věčný, všudypřítomný, vševědoucí, věrný, spravedlivý, milosrdný)

 1. Do příštího setkání dokončení stávajících úkolů (viz 12. setkání)
 2. Církevní přikázání (YouCat 345 – 346)
 3. Úkol: Napsat, nakreslit, vytvořit symbol mé víry
Str. 5 z 7« První...34567