Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Biřmovanci

Informace pro ty, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování

Biřmování 2016 – Úvodní setkání

Pátek 25. září 2015 v 19.30 hodin

Úvodní setkání všech přihlášených biřmovanců.

Téma: Pět cest k poznání Boha (cesta první: stvoření, vesmír, příroda; cesta druhá: svědomí; cesta třetí: Bible; cesta čtvrtá: modlitba; cesta pátá: svátosti, církev)

Kdo by alespoň trochu mohl, zarezervujte si čas ve středu 30. září 2015 v 19.30 hodin k účasti na přednášce Mgr. Marka Orko Váchy, PhD., katolického kněze, biologa, teologa a přednosty Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity na téma Tvůrce tvoří tvůrce. Přednáška se koná v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Slavnost biřmování 2012

Fotogalerie: Slavnost biřmování 2012

Celý příspěvek

Duchovní obnova biřmovanců

Fotogalerie: Duchovní obnova biřmovanců

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – bezprostřední události

Neděle 21. října 2012

15.00 hodin – nácvik vlastní slavnosti

Pátek 26. října 2012

19.20 hodin – nácvik liturgie s ministranty

Sobota 27. října 2012

10.00 hodin – SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Biřmovat bude otec arcibiskup mons. Jan Graubner.

Biřmování 2012 – příležitost ke svátosti smíření

Příležitost ke svátosti smíření pro všechny biřmovance a jejich rodinné příslušníky bude v sobotu 20. října 2012 v 10.00 hodin v kostele.

Biřmování 2012 – duchovní obnova

Sobota 13. října 2012 od 9.00 hodin

Duchovní obnova před svátostí biřmování

Biřmování 2012 – 25. setkání

Pátek 5. října 2012 v 19.30 hodin

Téma: Závěrečný test

Biřmování 2012 – 24. setkání

Pátek 28. září 2012 v 19.30 hodin

Téma: Desatero (7. – 10. přikázání), odevzdání dopisu pro otce arcibiskupa

Biřmování 2012 – 23. setkání

Pátek 21. září 2012 v 19.30 hodin

Téma: Odevzdání prázdninového úkolu, odevzdání dopisu pro otce arcibiskupa (kdo už má, nejzazší termín k odevzdání je 28. září 2012), Desatero (3. – 6. přikázání)

  1. Kdo neodevzdal prázdninový úkol, odevzdat v neděli v zákristii
  2. Do pátku 28. září 2012 (nejpozději!) přinést dopis pro otce arcibiskupa
  3. Přečíst vše k Desateru – YouCat (348 – 468)

Biřmování 2012 – 22. setkání

Pátek 14. září 2012 v 19.30 hodin

Téma: Informace pro finální část příprav, Desatero (úvod, 1. a 2. přikázání)

Prosím ty, kteří na setkání nebyli, aby si zjistili všechny náležitosti.

Nové komentáře