Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Biřmovanci

Informace pro ty, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování

Duchovní obnova biřmovanců

Fotogalerie: Duchovní obnova biřmovanců

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – bezprostřední události

Neděle 21. října 2012

15.00 hodin – nácvik vlastní slavnosti

Pátek 26. října 2012

19.20 hodin – nácvik liturgie s ministranty

Sobota 27. října 2012

10.00 hodin – SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Biřmovat bude otec arcibiskup mons. Jan Graubner.

Biřmování 2012 – příležitost ke svátosti smíření

Příležitost ke svátosti smíření pro všechny biřmovance a jejich rodinné příslušníky bude v sobotu 20. října 2012 v 10.00 hodin v kostele.

Biřmování 2012 – duchovní obnova

Sobota 13. října 2012 od 9.00 hodin

Duchovní obnova před svátostí biřmování

Biřmování 2012 – 25. setkání

Pátek 5. října 2012 v 19.30 hodin

Téma: Závěrečný test

Biřmování 2012 – 24. setkání

Pátek 28. září 2012 v 19.30 hodin

Téma: Desatero (7. – 10. přikázání), odevzdání dopisu pro otce arcibiskupa

Biřmování 2012 – 23. setkání

Pátek 21. září 2012 v 19.30 hodin

Téma: Odevzdání prázdninového úkolu, odevzdání dopisu pro otce arcibiskupa (kdo už má, nejzazší termín k odevzdání je 28. září 2012), Desatero (3. – 6. přikázání)

  1. Kdo neodevzdal prázdninový úkol, odevzdat v neděli v zákristii
  2. Do pátku 28. září 2012 (nejpozději!) přinést dopis pro otce arcibiskupa
  3. Přečíst vše k Desateru – YouCat (348 – 468)

Biřmování 2012 – 22. setkání

Pátek 14. září 2012 v 19.30 hodin

Téma: Informace pro finální část příprav, Desatero (úvod, 1. a 2. přikázání)

Prosím ty, kteří na setkání nebyli, aby si zjistili všechny náležitosti.

Chráněno: Biřmování 2012 – studijní materiály

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Náhradní termín prvního testu

Pro všechny biřmovance, kteří nemohli napsat test ve stanoveném termínu, bude náhradní termín v neděli 15. července 2012 v 10.30 hodin (po mši svaté).