Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Dobrý pastýř

Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí (Lk 15,1-10) | 15. září 2019

Jsme Ježíšovými učedníky. To jsme si připomněli před týdnem. Jsme učedníci, kteří jsou zváni do Ježíšovy školy, kde poznáváme, k čemu jsme voláni, kde se učíme dávat všechny své plány do Božích rukou. Ale na každého učedníka číhá nebezpečí „ztracené ovce“. Začněme příběhem:

Celý příspěvek

Ve všem s Bohem počítat

Text k zamyšlení u příležitosti 23. neděle v mezidobí (Lk 14,25-33) | 8. září 2019

Minulou neděli jsme si dávali heslo pro nový školní a pastorační rok. Dnes nás Ježíš vybízí k náročnému, ale důležitému kroku, abych mohli denně naplňovat to, že jsme jeho učedníci.

Potkají se dva sedláci a jeden se hned ptá: „Tak co, jak ti šla letos sklizeň?“ „Člověče, byl to zážitek! S nejnovější technikou to šlo skoro samo. To, co jindy dělám týdny, jsem zvládl za jediný den. Kvalita výborná, výnosy obrovské…“ „Nepovídej, za jediný den? A cos dělal pak?“ „No co, pak zazvonil budík, a já šel do práce.“

Celý příspěvek

Nový školní a pastorační rok

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí (Lk 14,1.7-14) | 1. září 2019

Přivádí rodiče chlapečka do první třídy a říkají mu: „Neboj se, dělej to, co ostatní, a snaž se, ať jsi ze všech nejlepší.“ Odpoledne přijde chlapec ze školy domů a ukazuje první poznámku: „Zlobí nejvíce ze všech dětí ve třídě!“ Otec se na kluka rozhněvá: „Co jsi tam prosím tě dělal!?“ Chlapec se na tátu podívá a říká: „Proč se zlobíš? Vždyť jsem jen plnil tvé přání. Dělal jsem to, co ostatní, a byl jsem v tom nejlepší!“

Tak vidíme hned na začátku, že nestačí jen dobré rady slyšet a poslouchat. Je třeba jim dobře rozumět. To platí i v našem duchovním vzdělávání. Jeden okruh jsme systematicky probírali o prázdninách, nyní společně vstupme do nového školního – pastoračního roku.

Celý příspěvek

Projít těsnými dveřmi

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí (Lk 13,22-30) | 25. srpna 2019

Jedna dětská hádanka se ptá: „Víte, který svatý je v nebi nejtlustší?“ „Žádný. Všichni přece museli po smrti zhubnout, aby prošli těsnými dveřmi.“ Může na tom být něco pravdy? Ve fyzické oblasti určitě ne, ale v duchovní to stojí za zamyšlení.

Celý příspěvek

Cesta k jednotě

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí (Lk 12,49-53) | 18. srpna 2019

Můžeme říci, že nás dnešní texty vedou do našich domovů, do našeho rodinného života. Už v týdnu jsme byli připravováni. Zvláště páteční úryvek evangelia je důležitý ke správnému pochopení toho dnešního.

Celý příspěvek

Nepovedené děti

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí (Lk 12,32-48) | 11. srpna 2019

Život v Boží blízkosti nás přivádí k tomu, že moudře hospodaříme s tím, co máme. To je shrnutí poselství minulé neděle. Dnešní neděle je bohatá na další výzvy. A to nejen co do šířky, ale hlavně do hloubky.

Slyšíme hned v úvodu úryvku evangelia výzvu: „Neboj se malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království! Opatřete si měšce, které nezpuchří…“ Jak krásně to u Pána Boha funguje. Dříve, než něco od člověka žádá, sám ho obdaruje. A ne v malé míře. Musíme na to mít dokonce nějaký vak. Dříve, než nás Bůh vyzývá ke štědrosti, sám nám dává svou štědrost pocítit. V Boží výzvě pak také slyšíme: „Prodejte svůj majetek a rozdejte na dobré skutky.“ Jde o životní postoj, o směr, kterým se má naše hospodaření ubírat. Jde o vědomí, že je něco, co má mnohem vyšší cenu. Včera jsme si vysvětlovali, že tímto majetkem je i náš život. Že ho nemáme pro parádu, ale že jde o dar, který se sám má stát darem. Smysl života je, aby přinášel užitek, tak jako zrno má sytit nebo být zaseto.

Celý příspěvek

Dědictví

Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí (Lk 12,13-21) | 4. srpna 2019

Posledně jsme došli k závěru, že správným chápáním Boha, skrze modlitbu a v jeho blízkosti jsme proměňováni. Dnes se podívejme, jaké důsledky přináší život člověku, který na sobě nechá Boha pracovat, a jaká úskalí naopak hrozí všem, kdo žijí jen ve světském „rytmu“.

Potkají se před nebeskou bránou tři muži a začnou si povídat, co se jim přihodilo. První říká: „No, já jsem z Evropy a zdědil jsem po matce křečové žíly. Nedával jsem na to pozor, přišla embolie, bác ho a jsem tady.“ Druhý říká: „To já jsem z Ameriky a zdědil jsem po otci sportovní auto. Vyjel jsem si, chvíli nedával pozor, bác ho a jsem tady.“ A třetí povídá: „Já jsem z Blízkého východu a zdědil jsem po bratrovi čtyři manželky. A jak k nám teď pořád jezdí turisti, tak jsem si nedal pozor a s jednou turistkou se před barákem zapovídal. A jak vstoupím domů… bác ho, bác ho, bác ho, bác ho… a jsem tady taky.“

Celý příspěvek

Nový školní rok – rozvrh hodin

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

K výuce náboženství na naší škole jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Někdo možná přihlášku ještě neodevzdal. Můžete tedy své dítě k výuce náboženství přihlásit ještě během prvního či druhého školního týdne u paní katechetky nebo u mne. V tomto školním roce výuku povede Mgr. Anna Mošťková a já. Náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, s tím je spojena povinná docházka a klasifikace tak, jak to znáte z jiných předmětů. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky je zároveň podmínkou k přípravě na svátost biřmování.

Níže naleznete plakátek s rozvrhem hodin (případné změny zde budou ihned publikovány). Vlastní výuka začne v týdnu od 16. září 2019.

Zároveň zvu všechny děti, mládež, vás rodiče i pedagogy na duchovní zahájení školního a pastoračního roku, které proběhne v pátek 6. září 2019 v 18.00 hodin. Děti z prvního stupně ať si tradičně přinesou své aktovky. Každá páteční mše svatá ve školním roce je pak určena zvláště všem školákům.

P. Ladislav

Výstava fotografií Člověk a Víra

Od neděle 4. srpna do 30. září 2019 naleznete v našem kostele instalaci výstavy velkoformátových fotografií spolku Člověk a Víra.

Farní pouť do Svaté země 2018

Nabízíme videozáznam z poutě do Svaté země v roce 2018.


(Video: P. V. Vaněk)