Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Velikonoční nácviky ministrantů 2019

Milí ministranti, čekají nás nácviky slavnostní liturgie velikonočního tridua. Konají se v těchto časech:

Zelený čtvrtek: 16.30 hodin
Velký pátek: 10.30 hodin
Velikonoční vigilie: sobota 17.00 hodin.

Přijďte všichni a včas (pokud nejste vázáni svým zaměstnáním).

Naše kameny

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 8,1-11) | 7. dubna 2019

Jedna paní si po vyslechnutí evangelia minulé neděle posteskla: „Škoda, že nevíme, jaké měl příběh pokračování. Co se dělo s mladším synem pak?“ Kdyby to bylo pro nás důležité, jistě by nám Ježíš sdělil pokračování onoho podobenství o marnotratném synovi. Ale příběh zůstává otevřený. Události podobenství se budou v našem životě ještě nejednou opakovat.

Celý příspěvek

Radost z poznání hříchu a odpuštění, radost z Boží blízkosti

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Lk 15,1-3.11-32) | 31. března 2019

Evangelium hovoří o vítězství nad hříchem, o radosti, která z toho vyplývá. Syn vítězí tím, že pozná svůj hřích, jeho důsledky a vzbudí v sobě lítost, otec tím, že odpouští, bratr tím, že si uvědomí hodnotu darů, které má. Všechny tyto věci jsou důležité i pro nás.

Celý příspěvek

Misijní kavárna

Misijní klubko spolu s ministranty a scholou připravili setkání po obou nedělních mších svatých, při kterém se mohli účastníci bohoslužeb setkat u skvělé kávy i něčeho dobrého. Před kostelem tak bylo možné se nejen občerstvit po kratší noci (posun času), popovídat, ale také přispět na dobrou věc. Děkujeme všem organizátorům i všem, kteří přišli.

Fotogalerie: Misijní kavárna
(Foto: P. Ladislav)

Misijní kavárna

Misijní klubko zve všechny děti na misijní pečení a dílničky, které se uskuteční tuto sobotu ve 14.00 hodin na faře. Všechny děti pak zvou účastníky nedělních bohoslužeb (31. března 2019) do Misijní kavárny, která bude v prostorách před kostelem po ranní i hrubé mši svaté. Můžete si pochutnat, něco hezkého vybrat a přispět tak na Papežské misijní dílo dětí.

Svátost biřmování 2020

Od neděle 24. března 2019 je možné v zákristii kostela vyzvednout přihlášky k přípravě na přijetí svátosti biřmování. Vyplněné přihlášky odevzdávejte mi osobně (po některé mši svaté) do Velikonoc – 21. dubna 2019.

Celý příspěvek

Do vztahu krok za krokem

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Lk 9,28b-36) | 17. března 2019

Při táboření v lese si děti udělaly jednoduchou houpačku. Byla to deska, uprostřed podepřená pařezem. Párkrát se na ni zhouply, a pak je to přestalo bavit. Vymyslely si tedy novou hru. Stouply si na konce desky a našlapovaly směrem k sobě tak, aby konce houpačky byly stále ve vzduchu. Bylo to těžké. Děti musely udržet rovnováhu a velmi opatrně, krok za krokem postupovat směrem k sobě. Když jeden udělal krok na jedné straně, musel na to druhý opatrně odpovědět svým krokem na straně druhé. Dvojice, které se podařilo dojít až do středu a tam se obejmout, vyhrála.

Celý příspěvek

Pastýřský list pro dobu postní 2019

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Jákob – doba postní a velikonoční 2019

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Design doby postní

Text k zamyšlení u příležitosti Popeleční středy | 6. března 2019

Ve světě designu je takovým pravidlem, že méně je více. Méně ozdob, barev… Je kladen důraz na čisté linie, minimalistické pojetí. Ale to hlavní, co se udělá, musí být dotažené k dokonalosti. A je to krásné.

Celý příspěvek