Jste návštěvník | Dnešních návštěv

obrácení

Pět zázraků

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Mt 11,2-11) | 11. prosince 2016

V dnešním evangelijním úryvku se baví dva proroci. Jan vznáší dotaz, který je dotazem celého lidstva. Tedy i každého z nás. Je Ježíš Mesiáš? Ten, který má moc zachránit člověka před hříchem a smrtí? Je Ježíš můj Mesiáš? Přijal jsem ho jako Božího Syna? Vážím si ho? Poslouchám ho a následuji ho? Je moje víra skutečná, živá nebo povrchní a formální? Tyto otázky bychom si měli občas položit. A nebojme se, pokud nás vyvedou z klidu, je to dobře. Protože pak se sebou můžeme něco dělat.

Celý příspěvek

Obrácení

Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle adventní (Řím 13,11-14) | 27. listopadu 2016

Ve druhém čtení jsme slyšeli naléhavou výzvu: „Nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.“

V čem spočívá obrácení? V tom, že se od temnoty obrátíme ke světlu. Od života bez Boha k životu s Bohem. Co to znamená, nám může pomoci objasnit příběh:

Celý příspěvek