Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Vánoce

Požehnané Vánoce 2012

Pravou vánoční radost
a požehnaný nový rok
přeje a vyprošuje

P. Ladislav

Jákob – doba adventní a vánoční 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Tříkrálová sbírka 2012

Při Tříkrálové sbírce se vybralo 101.053,- Kč. Všem, kteří přispěli a účastnili se, Pán Bůh zaplať.

Celý příspěvek

Čtvrtý král

U příležitosti slavnosti Zjevení Páně nabízíme komiks zábavného křesťanského měsíčníku pro děti NEZBEDA.

Celý příspěvek

Živý betlém 2011

Fotogalerie: Živý betlém 2011

Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2011

Drazí bratři a sestry,

dnes máme důvod se radovat, protože Bůh nám znovu ukazuje svůj zájem o nás. Můžeme plesat, protože Bůh se stal jedním z nás, aby nás vykoupil. Můžeme jásat, protože sám Bůh se postavil na naši stranu. On je důvodem naší naděje, On je naší jistotou.

Celý příspěvek

Požehnané Vánoce 2011

Radostné svátky Kristova narození
a požehnání do nového roku
přeje a vyprošuje

P. Ladislav

Betlémské světlo 2011

Betlémské světlo je k dispozici v předsíni našeho kostela až do slavnosti Narození Páně. Všem zapsaným bude přineseno do jejich domova.

Více o Betlémském světle naleznete na stránce www.betlemskesvetlo.cz.

Antifony předvánočního týdne

Sedmnáctým prosincem jsme vstoupili do druhé části doby adventní, do tzv. předvánočního týdne. Jde o jakýsi oktáv před slavností Narození Páně, podobně jako mají Velikonoce Svatý týden. Tyto dny předvánočního týdne mají vlastní liturgické texty, v modlitbě breviáře jsou pak navíc tzv. „ó – antifony“, které obepínají chvalozpěv Panny Marie. Mimo své poezie mají také teologický obsah, který nás vtahuje do hlubin vánočního tajemství.

Tyto antifony zde nabízíme v plném znění k zamyšlení.

Celý příspěvek

Střídmost a střízlivost

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní | 11. prosince 2011

Narodili jsme se a žijeme uprostřed konzumní společnosti. Ta nás ovlivňuje a utváří. Když chceme vědět, jak moc jsme se stali konzumními lidmi, odpovězme si na otázku: „Z čeho jsem nešťastný?“

Celý příspěvek