This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Velikonoce

Čtyři katecheze o mši svaté

Mimo naplánovaných postních setkání jsou před námi čtyři nedělní promluvy, kterými chceme vstoupit více do hloubky prožívání mše svaté. Zde je rozpis jejich termínů.

Jákob – doba postní a velikonoční 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Přijď, Duchu Svatý

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého | 15. května 2016

Je až s podivem, jak si náš národ vzpomene na národní hrdost, když se našim hokejistům na Mistrovství světa začne dařit. Ovšem celé vlastenectví utichá spolu se slávou těchto sportovců. Podobné probuzení může nastat i ve světě našeho duchovního života. Je to právě Duch Svatý, který nás burcuje ke křesťanské hrdosti. Akorát s tím rozdílem, že nejde o sezónní záležitost, jeho obdarování je, když mu to dovolíme, trvalé.

Celý příspěvek

Slavení velikonočního tridua

Nabízíme odkazy na fotografický průřez velikonočním triduem.

Fotogalerie: Slavení velikonočního tridua
Fotogalerie: Slavení velikonočního tridua – podgalerie
(Foto: Člověk a víra – Martina Mošťková, pro nejjednodušší prohlížení spusťte modrý odkaz PROHLÍŽET FOTOGALERII)

Velikonoční připravování

Malý sestřih z prožívání Bílé soboty a příprav na oslavu Zmrtvýchvstání.

Pastýřský list Velikonoce 2016

Drazí bratři a sestry,
upřímně se radujte, protože Kristus vstal! Opravdu vstal a ukázal se jako vítěz nejen nad hříchem a smrtí. On přinesl řešení i bezvýchodné situace. Lidstvo, které zhřešilo, nedovedlo svou vinu napravit. On se nad námi smiloval. Aby nás ušetřil a zachoval spravedlnost, vzal naše hříchy na sebe a přinesl za nás smírnou oběť. Plni úžasu slavíme dnes velké vítězství Božího milosrdenství.

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2016

vel2016

Požehnané svátky velikonoční přeje P. Ladislav

Velikonoční nácviky ministrantů 2016

Milí ministranti, čekají nás nácviky slavnostní liturgie velikonočního tridua. Konají se v těchto časech:

Zelený čtvrtek: 16.30 hodin
Velký pátek: 10.30 hodin
Velikonoční vigilie: sobota 17.00 hodin.

Přijďte všichni a včas (pokud nejste vázáni svým zaměstnáním).

Jákob – doba postní a velikonoční 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_01

Eucharistie a evangelizace

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 19. dubna 2015

Zpracováno na základě materiálů vydaných k přípravě na Národní eucharistický kongres.

„Host do domu, Bůh do domu,“ říká jedno staré přísloví. Jsou národy, které si velmi považují každého, koho mohou doma pohostit. Z takového světa vychází i Bible, která klade velký důraz na pohostinnost a společné jídlo. Zvláště to platí o velikonočních událostech. Zdá se, že zjevení Zmrtvýchvstalého Krista je s jídlem dokonce bytostně spojeno. Jen díky jídlu učedníci svého Mistra konečně poznávají a zbavují se strachu. Znamená to, že Ježíš svým přátelům musel být už dříve velmi blízký právě při společném jídle.

Celý příspěvek