Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Využít hřivny od Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí (Mt 25,14-30) | 19. listopadu 2017

Den Bible, který připadá na dnešní neděli, se setkává s úryvkem o hřivnách. A to nám připomíná, že hřivny, o kterých se hovoří, mohou být opravdu různé. Od našich nadání, se kterými se rodíme, schopností, které získáváme, až po takové Boží dary, jako je Písmo svaté. I ono je hřivnou, vzácným pokladem, který má obohacovat náš každodenní život, se kterým máme hospodařit.

I proto bývá Bible někdy nazývána průvodkyní, která má moc uvádět člověka do pravdy o Bohu a o životě, ochránkyní, která nás střeží na cestě spásy, oporou při překonávání obtíží v duchovním životě. Nejlepší přítelkyní, která umí dobře poradit, povzbudit a potěšit.

Je totiž živým dopisem od samotného Boha. Když ho čteme, Duch Svatý nám ukazuje, co nám chce Pán sdělit právě v naší životní situaci. Kdo Bibli přijme jako vzácnou hřivnu, čte v ní, modlí se s ní a žije, má v životě velikou oporu. Někdo má schopnost přečíst denně pět kapitol, jiný tři, někdo je rád, když zvládne jeden řádek. I to může být výhra.

V jedné biblické soutěži dostali studenti za úkol vybrat z Bible jednu větu, která je nejvíc oslovuje, a napsat o ní pojednání. Jeden student vybral větu tvořenou jediným slovem: „Amen.“ A v pojednání pak vysvětlil svoji volbu:

Slovo amen znamená: „Ať se stane.“
Ať se víra, kterou Bible zvěstuje, stane základem našeho života.
Ať se moudrost, kterou obsahuje, stane součástí našeho jednání.
Ať se zaslíbení, která slibuje, naplní a stanou naší odměnou.
Ať se naděje, kterou přináší, stane radostnou skutečností.
Ať se Boží láska, kterou v Kristu odhaluje, stane světlem, které promění život každého z nás.

To je krásné přání. Zda se uskuteční, záleží na nás. Naplnění těchto slov máme ve svých rukou. Bůh se v Písmu vyslovil. Ale k nám skrze tato slova hovoří stále novým způsobem. Udělejme si čas a naslouchejme mu. Jako každý den sytíme své tělo, dopřejme potravu i své mysli a duši.

479 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *