Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

Svátost biřmování 2020

Od neděle 24. března 2019 je možné v zákristii kostela vyzvednout přihlášky k přípravě na přijetí svátosti biřmování. Vyplněné přihlášky odevzdávejte mi osobně (po některé mši svaté) do Velikonoc – 21. dubna 2019.

Celý příspěvek

Do vztahu krok za krokem

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Lk 9,28b-36) | 17. března 2019

Při táboření v lese si děti udělaly jednoduchou houpačku. Byla to deska, uprostřed podepřená pařezem. Párkrát se na ni zhouply, a pak je to přestalo bavit. Vymyslely si tedy novou hru. Stouply si na konce desky a našlapovaly směrem k sobě tak, aby konce houpačky byly stále ve vzduchu. Bylo to těžké. Děti musely udržet rovnováhu a velmi opatrně, krok za krokem postupovat směrem k sobě. Když jeden udělal krok na jedné straně, musel na to druhý opatrně odpovědět svým krokem na straně druhé. Dvojice, které se podařilo dojít až do středu a tam se obejmout, vyhrála.

Celý příspěvek

Pastýřský list pro dobu postní 2019

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Jákob – doba postní a velikonoční 2019

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Design doby postní

Text k zamyšlení u příležitosti Popeleční středy | 6. března 2019

Ve světě designu je takovým pravidlem, že méně je více. Méně ozdob, barev… Je kladen důraz na čisté linie, minimalistické pojetí. Ale to hlavní, co se udělá, musí být dotažené k dokonalosti. A je to krásné.

Celý příspěvek

Když slepý vede slepého

Text k zamyšlení u příležitosti 8. neděle v mezidobí (Lk 6,39-45) | 3. března 2019

Za opatem přišel po kázání muž a posmíval se: „Ten váš Ježíš má ale bujnou fantazii. Slepý, který vede slepého! Něco takového jsem ještě nikdy neviděl!“ Opat se na něho podíval a pravil: „Vidíte, a já to vídám denně.“ Muž se na něho pohrdavě usmál: „Až mi takové slepce ukážete, tak se dám na modlení.“ Na to mu opat podal růženec a pravil: „Stačí se podívat kolem sebe a hned můžete s modlením začít. Protože denně potkáváme spoustu slepých, kteří vůbec nevidí, kam jejich životy směřují. Netuší, kam je vedou jejich touhy a rozhodnutí, že se často ženou ke zkáze. A nejen to. Oni s sebou strhávají i spousty jiných. Slepí, kteří vedou slepé, jsou všude kolem nás a někdy se dokonce i my stáváme v slepotě jejich druhy.“

Celý příspěvek

Pomáhat druhým ke spáse

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí (Lk 6,27-38) | 24. února 2019

Minulou neděli jsme naslouchali Ježíšovým blahoslavenstvím a došli k závěru, že nás vede od úsilí jen o spokojený život do hlubokého osobního vztahu. Jen to, že budeme jeho dobrými učedníky, nám dá možnost jeho slova přijmout a pochopit. Dnes evangelium pokračuje řadou důležitých rad pro život.

Celý příspěvek

Být dobrým učedníkem, který směřuje k cíli

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí (Lk 6,17.20-26) | 17. února 2019

K dnešnímu evangeliu si můžeme říci dvě myšlenky.

Ježíš sestoupil z hory, kde se modlil. A nyní promlouvá k velkému zástupu svých učedníků. Bylo tam mnoho lidí, kteří přišli pro uzdravení a osvobození od zlých duchů, ale Ježíš je vede ještě dál: „Blahoslavení, vy chudí, hladoví, plačící a pronásledovaní, radujte se a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu… A běda vám bohatí, spokojení a sytí, budete naříkat a plakat.“ Slova, která uslyšeli, nebylo lehké pochopit.

Celý příspěvek

Být apoštolem

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Lk 5,1-11) | 10. února 2019

Není lov jako lov. Loví kanibal, loví náborář a loví kněz. Všichni loví lidi. Nicméně kanibal a náborář loví lidi pro osobní prospěch, nástupci apoštolů chtějí lovem prospět lidem, ke kterým jsou posláni. Jak rozumět onomu lovení lidí? Ježíš o tom mluví s rybáři. Rybář loví ve vodě. A pokud loví člověka, tak proto, aby ho zachránil před utonutím. A to je i úkol apoštolů. Zachraňovat národy světa před utonutím v hříchu a smrti.

Celý příspěvek

Představení prvokomunikantů

V neděli po svátku Uvedení Páně do chrámu byli představeny děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Šestnáct dětí z dvaceti přineslo osobně před oltář své svíce, které jim byly požehnány. Světlo svící jim bude připomínat, že Ježíš je světlem pro jejich život a my je máme provázet svou modlitbou a příkladem.

Fotogalerie: Představení prvokomunikantů
(Foto: Markéta Mikuláštíková)