Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

Pastýřský list Advent 2018

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Roráty 2018

Advent je krásný čas přípravy na Vánoce. Její součástí jsou také roráty. Průvod dětí s lampičkami bude vždy v pondělí a pátek večer a v sobotu ráno. V sobotu jsou navíc všechny děti zvány na snídani na faru. Spolu s ústřední postavou – oslíkem se vydáme na cestu do Betléma. Při prvních rorátech (v pondělí 3. 12.) získají děti základ – plán trasy. Při každých rorátech získají nejen razítko do své mapky, ale také inspiraci pro život. Všechna rorátní setkání vyvrcholí o slavnosti Narození Páně ve 14.30 hodin u jesliček v kostele.

Jákob – doba adventní a vánoční 2018

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2018. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Kristovo království

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále (Jan 18, 33b-37) | 25. listopadu 2018

V dnešním evangelijním úryvku říká Ježíš Pilátovi, že jeho království není z tohoto světa. Na druhou stranu víme, že Boží království můžeme zakoušet už nyní (v tomto světě). Nenastane až jednou někde. Jak tomu rozumět?

Celý příspěvek

Příprava na Boží soud

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí (Mk 13,24-32) | 18. listopadu 2018

V rozhovoru s jedním atletem se ptali: „Co všechno musí člověk udělat, aby dosáhl úspěchu?“ Atlet se usmál a odpověděl: „No, prvním krokem je naučit se chodit a druhým je pak běhat a běhat, dokud není první v cíli.“

Když se dnes v evangeliu hovoří o slavném příchodu Krista, můžeme si položit otázku: „Co máme udělat, abychom dosáhli cíle svého bytí a byli připraveni na život věčný v nebi?“ Odpověď křesťanství je jasná: „Máme se naučit milovat, a pak vytrvat v lásce, dokud nedospějeme k cíli svého života, k setkání s Bohem na věčnosti.“

Celý příspěvek

Dala víc než všichni ostatní

Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí (Mk 12,38-44) | 11. listopadu 2018

Minulou neděli jsme rozjímali o lásce k Bohu a bližnímu. Dnes na to můžeme navázat. Říkali jsme si, že kdo miluje, chce milovanému udělat radost. Dnešní evangelium nám ukazuje chudou vdovu, která dá dvě drobné mince (dvě lepty = řecké označení tehdejší nejmenší židovské mince) na chrám, a Krista, který si tohoto zdánlivě nepatrného skutku všímá a velice ho oceňuje. Ježíš nám odhaluje, že Bůh vidí každý dobrý skutek a dobře vnímá i všechny okolnosti, za kterých ho vykonáme. Když jsme unavení, a přesto se pomodlíme, když spěcháme, a přesto se zastavíme a pomůžeme, nebo jsme rozladění, ale překonáme se a promluvíme vlídné slovo, v těch chvílích se na nás Kristus usmívá jako na tu vdovu a říká: „Teď jsi dokázal(a) velikou věc.“ Kéž nás toto vědomí povzbudí podobně jako příběh, který se k dnešnímu tématu vztahuje.

Celý příspěvek

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný ministranty a scholou Samuel. Začínáme po večerní mši svaté v pátek 23. listopadu 2018. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili aneb kde jsou dva nebo tři…

Miluj Pána, svého Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 31. neděle v mezidobí (Mk 12,28b-34) | 4. listopadu 2018

Tři body k naplnění lásky k Bohu ke stažení ve vysokém rozlišení.

Když kazatel předestře, že bude mluvit o lásce, ženy zpozorní a muži vypnou. „Zamilované řeči nejsou nic pro nás,“ řeknou si v duchu. Ale dnes by to byla chyba. Rozjímání o přikázání lásky není žádné sladké rozplývání. Je to zásadní věc, která se týká každého muže a ženy. Začněme příběhem.

Celý příspěvek

Modlit se za vlast

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) | 28. října 2018

Na dnešní den připadá sté výročí založení Československé republiky. Proč se tomuto výročí věnovat v kázání? Začněme příběhem.

Celý příspěvek

Pastýřský list k přípravě na Mimořádný misijní měsíc

Papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen roku 2019. Tomuto bude předcházet roční příprava. Směr našemu úsilí udává otec arcibiskup v pastýřském listu, na který odkazujeme.

Celý příspěvek