Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

Abba, který proměňuje

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Jakuba, patrona farnosti (Mt 20,20-28) | 28. července 2019

Minulou neděli jsme slyšeli o nutnosti naslouchat Bohu, nejprve mu dát sami sebe, a pak konat své povinnosti – dobré skutky.

Dnešní slavnost nás vede opět za Ježíšem, který odhaluje Otce. Dva učedníci přicházejí, aby si vydobyli své výsadní postavení, ale Ježíš trpělivě jejich ctižádost kultivuje a přetváří v horlivost. Na tomto základě dává jednu z lekcí, kdy ukazuje rozdíl mezi tím, jak lidé Boha chápou, a tím, jaký doopravdy je.

Celý příspěvek

Marie a Marta

Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí (Lk 10,38-42) | 21. července 2019

Minulou neděli jsme hledali cestu, jak konat skutky lásky vůči bližnímu. Dnes se podívejme tak trochu do zákulisí, co totiž je a má být za každým naším skutkem.

Z události, o které čteme dnes v evangeliu, můžeme vyvodit dvě výzvy.

Celý příspěvek

Pomoc bližnímu

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí (Lk 10,25-37) | 14. července 2019

Je zde další výzva v rámci tohoto prázdninového období. Po základních pravidlech pro stavbu našeho života a našem vyslání, coby učedníků, přichází na řadu pomoc bližnímu. Začněme anekdotou.

Celý příspěvek

Zapojeni do díla spásy

Text k zamyšlení u příležitosti 14. neděle v mezidobí (Lk 10,1-12.17-20) | 7. července 2019

Minulou nedělí – slavností Výročí posvěcení kostela – jsme započali období prázdninových měsíců. Rozestřeli jsme si důležitá pravidla pro budování stavby našeho života. Dnes pokračujeme výzvou evangelia o vyslání dvaasedmdesáti učedníků. Z části jsme tento úryvek slyšeli již o slavnosti našich věrozvěstů, dnes tedy pokračujme v naší úvaze.

Celý příspěvek

Primice P. Ondřeje Talaše

Odkazujeme na fotogalerii z primiční mše svaté P. Ondřeje Talaše, která se uskutečnila v sobotu 6. července 2019 v Uherském Brodě.

Fotogalerie: Primice P. Ondřeje Talaše
(Foto: Člověk a víra – Dominik Novák a Jaroslav Tupý)

Stavba našeho života

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení postela (Lk 9,51-62) | 30. června 2019

Když se započíná jakékoli velké dílo, je důležité určit nějaká pravidla, normu, připravit plán. Ne náhodou se tak děje i v díle největším, v budování stavby našeho života. Podívejme se na ně.

Celý příspěvek

Slavnost Těla a Krve Páně 2019

Odkazujeme na fotogalerii ze slavnosti Těla a Krve Páně.

Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2019
(Foto: Člověk a víra – Martina Ingrová)

Jákob – prázdninové vydání 2019

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Následuj mě

Text k zamyšlení u příležitosti 12. neděle v mezidobí (Lk 9,18-24) | 23. června 2019

Dnešní úvahu můžeme začít anekdotou: Bůh se prochází po nebi, kroutí hlavou a něco si povídá pod vousy. Potká ho svatý Petr a ptá se: „Co se děje, můj Pane?“ Bůh se podívá na Petra a praví: „Představ si, že emancipace na zemi dosáhla vrcholu.“ „Jak to myslíš?“ ptá se Petr. „No, lidé mě začínají považovat za ženu,“ odpoví mu Bůh. „Z čeho tak usuzuješ?“ ptá se opět Petr. „Z toho, jak lidé poslouchají má přikázání.“ „A jak tě poslouchají?“ „No tak, jak poslouchá muž ženu po dlouholetém manželství. Všechno, co jim povím, jim jde jedním uchem tam a druhým ven.“

Celý příspěvek

Farní den 2019

V neděli 30. června 2019 jste všichni srdečně zváni na 18. farní den. Oslavíme výročí posvěcení kostela mší svatou v 7.30 a 9.30 hodin. Po hrubé mši svaté bude společné fotografování dětí v tybétkách s naším Pražským Jezulátkem.

Odpolední setkání začne ve 14.30 hodin na farní zahradě. Můžeme se těšit na scénky, scholu Samuel, malování na obličej, fotokoutek, skákací hrad, projížďku na koni, občerstvení, zmrzlinu a dětský koutek Klubu dětí Broučci.

Přijďme společně prožít netradiční odpoledne naší farní rodiny.